כסף

כסף (Ag)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 47
מספר אטומי47
מסה אטומי107.8682
מספר מסה107
קבוצה11
מחזור5
חסוםd
פרוטונים47 p+
ניוטרונים60 n0
Electrons47 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Ag (כסף)

מאפיינים

רדיוס אטומי
160 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
128 pm
Metallic Radius
134 pm
רדיוס יוני
67 pm
Crystal Radius
81 pm
רדיוס ואן דר ואלס
211 pm
צפיפות
10.5 g/cm³
אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
7.576234 eV/particle
אנרגיה ליינון of Ag (כסף)
אנתלפיית אידוי
254.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.95 kJ/mol
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
284.9 kJ/mol
Electrons
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 18, 1
מודל האטום של בוהר: Ag (כסף)
אלקטרון ערכיות1
קונפיגורציה אלקטרונית[Kr] 4d10 5s1
Enhanced מודל האטום של בוהר of Ag (כסף)
Orbital Diagram of Ag (כסף)
דרגת חמצון-2, -1, 0, 1, 2, 3
אלקטרושליליות
1.93
Electrophilicity
1.5703717569100073 eV/particle
Phases
פאזת החומרמוצק
Gas Phase
נקודת רתיחה
2,435.15 K
נקודת התכה
1,234.93 K
critical pressure
critical temperature
6,410.15 K
נקודה משולשת
Visual
צבע
כסף
appearancelustrous white metal
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
0.0000189 1/K
קיבול חום מולרי
25.35 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
62 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.000000016 m Ω
מוליכות-על
מגנטיות
typediamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
‎-0.00000000227 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
‎-0.000000000245 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
‎-0.0000238
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
Structure
מבנה גבישיממורכז פאה קובי (FCC)
פרמטר סריג
4.09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
תכונה מכנית של חומר
קשיות
2.5 MPa
מודול הנפח
100 GPa
מודול הגזירה
30 GPa
מודול יאנג
83 GPa
מקדם פואסון
0.37
מהירות הקול
2,600 מ'/ש'
מיון
קטגוריהמתכות מעבר, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
חתך פעולה
63.6
Neutron Mass Absorption
0.02
מספר קוונטי2S1/2
חבורת סימטריות מרחבית225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

איזוטופים יציבים2
איזוטופים לא יציבים40
Radioactive Isotopes39

92Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
91.95971 ± 0.000429 Da
מספר מסה92
g-factor
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2016
זוגיות

92Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

93Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
92.950188 ± 0.00043 Da
מספר מסה93
g-factor
מחצית חיים
228 ± 16 ns
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

93Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

94Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
93.943744 ± 0.000429 Da
מספר מסה94
g-factor
0
מחצית חיים
27 ± 2 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

94Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
94.935688 ± 0.000429 Da
מספר מסה95
g-factor
מחצית חיים
1.78 ± 0.06 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

95Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
95.930743903 ± 0.000096708 Da
מספר מסה96
g-factor
מחצית חיים
4.45 ± 0.03 s
ספין8
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות

96Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
96.9238814 ± 0.0000129 Da
מספר מסה97
g-factor
מחצית חיים
25.5 ± 0.3 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1978
זוגיות

97Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
97.92155997 ± 0.000035327 Da
מספר מסה98
g-factor
מחצית חיים
47.5 ± 0.3 s
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1978
זוגיות

98Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
98.917645766 ± 0.000006725 Da
מספר מסה99
g-factor
מחצית חיים
2.07 ± 0.05 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות

99Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
99.916115443 ± 0.000005367 Da
מספר מסה100
g-factor
מחצית חיים
2.01 ± 0.09 m
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות

100Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
100.912683951 ± 0.000005193 Da
מספר מסה101
g-factor
1.2486666666667 ± 0.0024444444444444
מחצית חיים
11.1 ± 0.3 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.05
תאריך גילוי או המצאה1966
זוגיות+

101Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
101.911704538 ± 0.000008771 Da
מספר מסה102
g-factor
0.92 ± 0.14
מחצית חיים
12.9 ± 0.3 m
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1960
זוגיות+

102Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
102.908960558 ± 0.0000044 Da
מספר מסה103
g-factor
1.2645714285714 ± 0.00057142857142857
מחצית חיים
65.7 ± 0.7 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.09
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

103Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
103.908623715 ± 0.000004527 Da
מספר מסה104
g-factor
0.7828 ± 0.0006
מחצית חיים
69.2 ± 1 m
ספין5
nuclear quadrupole moment
1.06 ± 0.11
תאריך גילוי או המצאה1955
זוגיות+

104Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
104.906525604 ± 0.000004877 Da
מספר מסה105
g-factor
0.2026 ± 0.002
מחצית חיים
41.29 ± 0.07 d
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1939
זוגיות-

105Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
105.906663499 ± 0.000003237 Da
מספר מסה106
g-factor
2.8 ± 0.2
מחצית חיים
23.96 ± 0.04 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1937
זוגיות+

106Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

107Ag

natural abundance
51.839 ± 0.008
משקל אטומי
106.905091509 ± 0.000002556 Da
מספר מסה107
g-factor
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1924
זוגיות-

108Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
107.905950245 ± 0.000002563 Da
מספר מסה108
g-factor
2.6838 ± 0.0016
מחצית חיים
2.382 ± 0.011 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1937
זוגיות+

108Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

natural abundance
48.161 ± 0.008
משקל אטומי
108.904755778 ± 0.000001381 Da
מספר מסה109
g-factor
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1924
זוגיות-

110Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
109.906110724 ± 0.00000138 Da
מספר מסה110
g-factor
מחצית חיים
24.56 ± 0.11 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.12
תאריך גילוי או המצאה1937
זוגיות+

110Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
110.905296827 ± 0.000001565 Da
מספר מסה111
g-factor
‎-0.292 ± 0.004
מחצית חיים
7.433 ± 0.01 d
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1937
זוגיות-

111Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

112Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
111.907048548 ± 0.0000026 Da
מספר מסה112
g-factor
0.02735 ± 0.00025
מחצית חיים
3.13 ± 0.008 h
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1938
זוגיות-

112Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

113Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
112.906572865 ± 0.000017866 Da
מספר מסה113
g-factor
0.318 ± 0.004
מחצית חיים
5.37 ± 0.05 h
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1949
זוגיות-

113Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

114Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
113.908823029 ± 0.0000049 Da
מספר מסה114
g-factor
מחצית חיים
4.6 ± 0.1 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות+

114Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

115Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
114.908767445 ± 0.000019611 Da
מספר מסה115
g-factor
מחצית חיים
20 ± 0.5 m
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1949
זוגיות-

115Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

116Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
115.911386809 ± 0.0000035 Da
מספר מסה116
g-factor
0
מחצית חיים
3.83 ± 0.08 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות-

116Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

117Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
116.911774086 ± 0.00001457 Da
מספר מסה117
g-factor
מחצית חיים
73.6 ± 1.4 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות-

117Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

118Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
117.914595484 ± 0.0000027 Da
מספר מסה118
g-factor
מחצית חיים
3.76 ± 0.15 s
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

118Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

119Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
118.915570309 ± 0.000015783 Da
מספר מסה119
g-factor
מחצית חיים
6 ± 0.5 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות-

119Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

120Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
119.918784765 ± 0.0000048 Da
מספר מסה120
g-factor
מחצית חיים
1.52 ± 0.07 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות

120Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
120.920125279 ± 0.000013 Da
מספר מסה121
g-factor
מחצית חיים
777 ± 10 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות+

121Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
121.923664446 ± 0.000041 Da
מספר מסה122
g-factor
מחצית חיים
529 ± 13 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1978
זוגיות+

122Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
122.92531506 ± 0.000035 Da
מספר מסה123
g-factor
מחצית חיים
294 ± 5 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1976
זוגיות+

123Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
123.928899227 ± 0.00027 Da
מספר מסה124
g-factor
מחצית חיים
177.9 ± 2.6 ms
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1984
זוגיות-

124Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
124.930735 ± 0.000465 Da
מספר מסה125
g-factor
מחצית חיים
160 ± 5 ms
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

125Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
125.934814 ± 0.000215 Da
מספר מסה126
g-factor
מחצית חיים
52 ± 10 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

126Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
126.937037 ± 0.000215 Da
מספר מסה127
g-factor
מחצית חיים
89 ± 2 ms
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1995
זוגיות+

127Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
127.941266 ± 0.000322 Da
מספר מסה128
g-factor
מחצית חיים
60 ± 3 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2000
זוגיות+

128Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)%

129Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
128.944315 ± 0.000429 Da
מספר מסה129
g-factor
מחצית חיים
49.9 ± 3.5 ms
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2000
זוגיות+

129Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
129.950727 ± 0.000455 Da
מספר מסה130
g-factor
מחצית חיים
40.6 ± 4.5 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2000
זוגיות-

130Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

131Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
130.956253 ± 0.000537 Da
מספר מסה131
g-factor
מחצית חיים
35 ± 8 ms
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2013
זוגיות+

131Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
131.96307 ± 0.000537 Da
מספר מסה132
g-factor
מחצית חיים
30 ± 14 ms
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2015
זוגיות-

132Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

133Ag

natural abundance
משקל אטומי
132.968781 ± 0.000537 Da
מספר מסה133
g-factor
מחצית חיים
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

133Ag Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Silver crystal.jpg

היסטוריה

מגלה או ממציאKnown to the ancients.
מקום גילוי
תאריך גילוי או המצאה
אטימולוגיהAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
הגייהSIL-ver (אנגלית)

Sources

שכיחות
Abundance in Earth's crust
0.075 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00004 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000014 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445