Striebro

Striebro (Ag)

chemický prvok s protónovým číslom 47
Protónové číslo47
Atómová hmotnosť107.8682
Nukleónové číslo107
Skupina11
Perióda5
Orbitáld
protón47 p+
Neutrón60 n0
elektrón47 e-
Animated Bohrov model atómu of Ag (Striebro)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
160 pm
Mólový objem
Covalent Radius
128 pm
Metallic Radius
134 pm
iónový polomer
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Van der Waalsov polomer
211 pm
density
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Striebro0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,576234 eV/particle
ionization energy of Ag (Striebro)
Merné skupenské teplo varu
254,1 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
11,95 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
284,9 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 1
Bohrov model atómu: Ag (Striebro)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Ag (Striebro)
electron configuration[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Bohrov model atómu of Ag (Striebro)
Orbital Diagram of Ag (Striebro)
Oxidačné číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 435,15 K
Teplota topenia
1 234,93 K
critical pressure
critical temperature
6 410,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobalustrous white metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000189 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,35 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,235 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
62 MS/m
Merný elektrický odpor
0,000000016 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000238
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,5 MPa
bulk modulus
100 GPa
shear modulus
30 GPa
Youngov modul
83 GPa
Poissonova konštanta
0,37
rýchlosť zvuku
2 600 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
228 ± 16 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,78 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,45 ± 0,03 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,5 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
47,5 ± 0,3 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,07 ± 0,05 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,01 ± 0,09 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,1 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,9 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
65,7 ± 0,7 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69,2 ± 1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,29 ± 0,07 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,96 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
natural abundance
51,839 ± 0,008
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity-

108Ag

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,382 ± 0,011 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
natural abundance
48,161 ± 0,008
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity-

110Ag

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,56 ± 0,11 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
-0,292 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,433 ± 0,01 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ag

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,13 ± 0,008 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ag

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,37 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ag

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Ag

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 0,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Ag

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,83 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

117Ag

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
73,6 ± 1,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Ag

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,76 ± 0,15 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Ag

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Ag

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,52 ± 0,07 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
777 ± 10 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
529 ± 13 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
294 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
177,9 ± 2,6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
160 ± 5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52 ± 10 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
89 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,9 ± 3,5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40,6 ± 4,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35 ± 8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 14 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,075 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00004 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000014 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445