Srebro

Srebro (Ag)

chemical element with symbol Ag and atomic number 47
Vrstno število47
Atomska teža107.8682
Masno število107
Skupina11
Perioda5
Blokd
proton47 p+
nevtron60 n0
elektron47 e-
Animated Bohrov model atoma of Ag (Srebro)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
160 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
128 pm
Metallic Radius
134 pm
Ionski polmer
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Van der Waalsov polmer
211 pm
density
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Srebro0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
7,576234 eV/particle
ionization energy of Ag (Srebro)
Izparilna toplota
254,1 kJ/mol
talilna toplota
11,95 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
284,9 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 18, 1
Bohrov model atoma: Ag (Srebro)
valence electron1
Lewis structure: Ag (Srebro)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Bohrov model atoma of Ag (Srebro)
Orbital Diagram of Ag (Srebro)
Oksidacijsko stanje-2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativnost
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.435,15 K
Tališče
1.234,93 K
critical pressure
kritična temperatura
6.410,15 K
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancelustrous white metal
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000189 1/K
molar heat capacity
25,35 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,235 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
62 MS/m
Specifična upornost
0,000000016 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,00000000227 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000245 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000238
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
2,5 MPa
Stisljivostni modul
100 GPa
Strižni modul
30 GPa
Young's modulus
83 GPa
Poissonovo število
0,37
hitrost zvoka
2.600 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
Kvantno število2S1/2
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

Masno število92
nevtronsko število45
relative atomic mass
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2016
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

Masno število93
nevtronsko število46
relative atomic mass
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
228 ± 16 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

Masno število94
nevtronsko število47
relative atomic mass
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

Masno število95
nevtronsko število48
relative atomic mass
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,78 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

Masno število96
nevtronsko število49
relative atomic mass
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,45 ± 0,03 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

Masno število97
nevtronsko število50
relative atomic mass
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,5 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1978
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

Masno število98
nevtronsko število51
relative atomic mass
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
47,5 ± 0,3 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1978
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

Masno število99
nevtronsko število52
relative atomic mass
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,07 ± 0,05 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

Masno število100
nevtronsko število53
relative atomic mass
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,01 ± 0,09 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

Masno število101
nevtronsko število54
relative atomic mass
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,1 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

Masno število102
nevtronsko število55
relative atomic mass
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,9 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

Masno število103
nevtronsko število56
relative atomic mass
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
65,7 ± 0,7 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

Masno število104
nevtronsko število57
relative atomic mass
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
69,2 ± 1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

Masno število105
nevtronsko število58
relative atomic mass
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
41,29 ± 0,07 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1939
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

Masno število106
nevtronsko število59
relative atomic mass
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,96 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

Masno število107
nevtronsko število60
relative atomic mass
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
natural abundance
51,839 ± 0,008
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1924
Parnost-

108Ag

Masno število108
nevtronsko število61
relative atomic mass
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,382 ± 0,011 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

Masno število109
nevtronsko število62
relative atomic mass
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
natural abundance
48,161 ± 0,008
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1924
Parnost-

110Ag

Masno število110
nevtronsko število63
relative atomic mass
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,56 ± 0,11 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

Masno število111
nevtronsko število64
relative atomic mass
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
−0,292 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,433 ± 0,01 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

112Ag

Masno število112
nevtronsko število65
relative atomic mass
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,13 ± 0,008 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

113Ag

Masno število113
nevtronsko število66
relative atomic mass
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,37 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

114Ag

Masno število114
nevtronsko število67
relative atomic mass
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,6 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1958
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

115Ag

Masno število115
nevtronsko število68
relative atomic mass
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20 ± 0,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

116Ag

Masno število116
nevtronsko število69
relative atomic mass
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,83 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1958
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

117Ag

Masno število117
nevtronsko število70
relative atomic mass
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
73,6 ± 1,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1958
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

118Ag

Masno število118
nevtronsko število71
relative atomic mass
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,76 ± 0,15 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

119Ag

Masno število119
nevtronsko število72
relative atomic mass
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

120Ag

Masno število120
nevtronsko število73
relative atomic mass
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,52 ± 0,07 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

Masno število121
nevtronsko število74
relative atomic mass
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
777 ± 10 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

Masno število122
nevtronsko število75
relative atomic mass
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
529 ± 13 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1978
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

Masno število123
nevtronsko število76
relative atomic mass
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
294 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

Masno število124
nevtronsko število77
relative atomic mass
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
177,9 ± 2,6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1984
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

Masno število125
nevtronsko število78
relative atomic mass
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
160 ± 5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

Masno število126
nevtronsko število79
relative atomic mass
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
52 ± 10 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

Masno število127
nevtronsko število80
relative atomic mass
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
89 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

Masno število128
nevtronsko število81
relative atomic mass
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

Masno število129
nevtronsko število82
relative atomic mass
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
49,9 ± 3,5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

Masno število130
nevtronsko število83
relative atomic mass
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40,6 ± 4,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

Masno število131
nevtronsko število84
relative atomic mass
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35 ± 8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2013
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

Masno število132
nevtronsko število85
relative atomic mass
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 14 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

Masno število133
nevtronsko število86
relative atomic mass
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

zgodovina

odkritelj ali izumiteljKnown to the ancients.
nahajališče
datum odkritja
etimologijaAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,075 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,00004 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000014 %
natural abundance (Sonce)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445