Сребро

Сребро (Ag)

chemical element with symbol Ag and atomic number 47
Атомски број47
Атомска маса107.8682
Масени број107
Група11
Периода5
Блокd
протон47 p+
неутрон60 n0
електрон47 e-
Animated Боров модел атома of Ag (Сребро)

Физичко Својство

Атомски Радијус
160 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Ван дер Валсов радијус
211 pm
густина
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Сребро0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,576234 eV/particle
енергија јонизације of Ag (Сребро)
Топлота испаравања
254,1 kJ/mol
топлота топљења
11,95 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
284,9 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 1
Боров модел атома: Ag (Сребро)
Валентни електрони1
Lewis structure: Ag (Сребро)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Боров модел атома of Ag (Сребро)
Orbital Diagram of Ag (Сребро)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3
електронегативност
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.435,15 K
Температура топљења
1.234,93 K
critical pressure
critical temperature
6.410,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancelustrous white metal
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000189 1/K
molar heat capacity
25,35 J/(mol K)
Специфична топлота
0,235 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
62 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,000000016 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000238
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
2,5 MPa
модул стишљивости
100 GPa
shear modulus
30 GPa
Јангов модул
83 GPa
Пуасонов однос
0,37
брзина звука
2.600 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
квантни број2S1/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

Масени број92
неутронски број45
атомска тежина
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

Масени број93
неутронски број46
атомска тежина
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
228 ± 16 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

Масени број94
неутронски број47
атомска тежина
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

Масени број95
неутронски број48
атомска тежина
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,78 ± 0,06 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

Масени број96
неутронски број49
атомска тежина
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,45 ± 0,03 s
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

Масени број97
неутронски број50
атомска тежина
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,5 ± 0,3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

Масени број98
неутронски број51
атомска тежина
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
47,5 ± 0,3 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

Масени број99
неутронски број52
атомска тежина
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,07 ± 0,05 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

Масени број100
неутронски број53
атомска тежина
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,01 ± 0,09 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

Масени број101
неутронски број54
атомска тежина
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,1 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

Масени број102
неутронски број55
атомска тежина
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,9 ± 0,3 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

Масени број103
неутронски број56
атомска тежина
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
65,7 ± 0,7 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

Масени број104
неутронски број57
атомска тежина
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69,2 ± 1 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

Масени број105
неутронски број58
атомска тежина
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,29 ± 0,07 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

Масени број106
неутронски број59
атомска тежина
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,96 ± 0,04 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

Масени број107
неутронски број60
атомска тежина
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
присутност у природи
51,839 ± 0,008
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity-

108Ag

Масени број108
неутронски број61
атомска тежина
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,382 ± 0,011 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

Масени број109
неутронски број62
атомска тежина
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
присутност у природи
48,161 ± 0,008
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity-

110Ag

Масени број110
неутронски број63
атомска тежина
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,56 ± 0,11 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

Масени број111
неутронски број64
атомска тежина
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
-0,292 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,433 ± 0,01 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

112Ag

Масени број112
неутронски број65
атомска тежина
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,13 ± 0,008 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

113Ag

Масени број113
неутронски број66
атомска тежина
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,37 ± 0,05 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

114Ag

Масени број114
неутронски број67
атомска тежина
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

115Ag

Масени број115
неутронски број68
атомска тежина
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 0,5 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

116Ag

Масени број116
неутронски број69
атомска тежина
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,83 ± 0,08 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

117Ag

Масени број117
неутронски број70
атомска тежина
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
73,6 ± 1,4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

118Ag

Масени број118
неутронски број71
атомска тежина
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,76 ± 0,15 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

119Ag

Масени број119
неутронски број72
атомска тежина
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 0,5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

120Ag

Масени број120
неутронски број73
атомска тежина
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,52 ± 0,07 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

Масени број121
неутронски број74
атомска тежина
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
777 ± 10 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

Масени број122
неутронски број75
атомска тежина
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
529 ± 13 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

Масени број123
неутронски број76
атомска тежина
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
294 ± 5 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

Масени број124
неутронски број77
атомска тежина
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
177,9 ± 2,6 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

Масени број125
неутронски број78
атомска тежина
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
160 ± 5 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

Масени број126
неутронски број79
атомска тежина
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52 ± 10 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

Масени број127
неутронски број80
атомска тежина
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
89 ± 2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

Масени број128
неутронски број81
атомска тежина
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

Масени број129
неутронски број82
атомска тежина
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,9 ± 3,5 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

Масени број130
неутронски број83
атомска тежина
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,6 ± 4,5 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

Масени број131
неутронски број84
атомска тежина
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35 ± 8 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

Масени број132
неутронски број85
атомска тежина
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 14 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

Масени број133
неутронски број86
атомска тежина
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
изговорSIL-ver (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,075 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00004 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000014 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445