เงิน

เงิน (Ag)

chemical element with symbol Ag and atomic number 47
เลขอะตอม47
มวลอะตอม107.8682
เลขมวล107
หมู่11
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน47 p+
นิวตรอน60 n0
อิเล็กตรอน47 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ag (เงิน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
211 pm
ความหนาแน่น
10.5 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เงิน0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.576234 eV/particle
ionization energy of Ag (เงิน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
254.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
11.95 kJ/mol
standard enthalpy of formation
284.9 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 1
แบบจำลองของบอร์: Ag (เงิน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ag (เงิน)
electron configuration[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ag (เงิน)
Orbital Diagram of Ag (เงิน)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.93
Electrophilicity Index
1.5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,435.15 K
จุดหลอมเหลว
1,234.93 K
critical pressure
critical temperature
6,410.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancelustrous white metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000189 1/K
molar heat capacity
25.35 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.235 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
62 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000016 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000227 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000245 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000238
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
100 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
30 GPa
Young's modulus
83 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
2,600 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
63.6
Neutron Mass Absorption
0.02
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

เลขมวล92
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
91.95971 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

เลขมวล93
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
92.950188 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
228 ± 16 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

เลขมวล94
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
93.943744 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

เลขมวล95
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
94.935688 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.78 ± 0.06 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

เลขมวล96
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
95.930743903 ± 0.000096708 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.45 ± 0.03 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

เลขมวล97
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
96.9238814 ± 0.0000129 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.5 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

เลขมวล98
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
97.92155997 ± 0.000035327 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
47.5 ± 0.3 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

เลขมวล99
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
98.917645766 ± 0.000006725 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.07 ± 0.05 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

เลขมวล100
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
99.916115443 ± 0.000005367 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.09 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

เลขมวล101
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
100.912683951 ± 0.000005193 Da
g-factor
1.2486666666667 ± 0.0024444444444444
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.1 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

เลขมวล102
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
101.911704538 ± 0.000008771 Da
g-factor
0.92 ± 0.14
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.9 ± 0.3 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

เลขมวล103
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
102.908960558 ± 0.0000044 Da
g-factor
1.2645714285714 ± 0.00057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
65.7 ± 0.7 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

เลขมวล104
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
103.908623715 ± 0.000004527 Da
g-factor
0.7828 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69.2 ± 1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
1.06 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

เลขมวล105
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
104.906525604 ± 0.000004877 Da
g-factor
0.2026 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.29 ± 0.07 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

เลขมวล106
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
105.906663499 ± 0.000003237 Da
g-factor
2.8 ± 0.2
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.96 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

เลขมวล107
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
106.905091509 ± 0.000002556 Da
g-factor
natural abundance
51.839 ± 0.008
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

108Ag

เลขมวล108
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
107.905950245 ± 0.000002563 Da
g-factor
2.6838 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.382 ± 0.011 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

เลขมวล109
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
108.904755778 ± 0.000001381 Da
g-factor
natural abundance
48.161 ± 0.008
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

110Ag

เลขมวล110
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
109.906110724 ± 0.00000138 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.56 ± 0.11 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

เลขมวล111
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
110.905296827 ± 0.000001565 Da
g-factor
-0.292 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.433 ± 0.01 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ag

เลขมวล112
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
111.907048548 ± 0.0000026 Da
g-factor
0.02735 ± 0.00025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.13 ± 0.008 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ag

เลขมวล113
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
112.906572865 ± 0.000017866 Da
g-factor
0.318 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.37 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ag

เลขมวล114
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
113.908823029 ± 0.0000049 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Ag

เลขมวล115
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
114.908767445 ± 0.000019611 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 0.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Ag

เลขมวล116
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
115.911386809 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.83 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

117Ag

เลขมวล117
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
116.911774086 ± 0.00001457 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
73.6 ± 1.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Ag

เลขมวล118
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
117.914595484 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.76 ± 0.15 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Ag

เลขมวล119
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
118.915570309 ± 0.000015783 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Ag

เลขมวล120
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
119.918784765 ± 0.0000048 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.52 ± 0.07 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

เลขมวล121
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
120.920125279 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
777 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

เลขมวล122
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
121.923664446 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
529 ± 13 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

เลขมวล123
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
122.92531506 ± 0.000035 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
294 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

เลขมวล124
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
123.928899227 ± 0.00027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
177.9 ± 2.6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

เลขมวล125
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
124.930735 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
160 ± 5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

เลขมวล126
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
125.934814 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52 ± 10 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

เลขมวล127
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
126.937037 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
89 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

เลขมวล128
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
127.941266 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

เลขมวล129
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
128.944315 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.9 ± 3.5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

เลขมวล130
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
129.950727 ± 0.000455 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40.6 ± 4.5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

เลขมวล131
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
130.956253 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35 ± 8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

เลขมวล132
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
131.96307 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 14 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

เลขมวล133
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
132.968781 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.075 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00004 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000014 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445

alias

 • Ag

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลsølv
 • เยอรมันSilber
 • ฝรั่งเศสargent
 • อังกฤษsilver
 • อิตาลีargento
 • รัสเซียсеребро
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)срэбра
 • สเปนplata
 • ดัตช์zilver
 • นอร์เวย์นีนอสก์sølv
 • เดนมาร์กsølv
 • สวีเดนsilver
 • ฮังการีezüst
 • ไอย์มาราQollqe
 • เอสเปรันโตarĝento
 • เอสโตเนียhõbe
 • ซุนดาpérak
 • เชอโรกีᎠᏕᎸ ᎤᏁᎦ
 • ฮินดีฟิจิsilver
 • ลักเซมเบิร์กSëlwer
 • ซูลูisiliva
 • แอฟริกานส์silwer
 • อัมฮาราብር
 • อารากอนarchent
 • อาหรับفضة
 • อัสตูเรียสplata
 • อาเซอร์ไบจานgümüş
 • เบลารุสсерабро
 • บัลแกเรียсребро
 • บังกลาরূপা
 • พิศนุปริยะপ্রাটা
 • เบรตันarc'hant
 • บอสเนียsrebro
 • ซิซิลีargentu
 • อราเมอิกܟܣܦܐ
 • คาตาลันargent
 • เซบูpilak
 • เคิร์ดตอนกลางزێو
 • คอร์ซิกาargentu
 • เช็กstříbro
 • ชูวัชкĕмĕл
 • เวลส์arian
 • ซาซาsêm
 • กรีกάργυρος
 • บาสก์zilar
 • เปอร์เซียنقره
 • ฟินแลนด์hopea
 • ฟรูลีarint
 • ฟริเซียนตะวันตกsulver
 • ไอริชairgead
 • จีนกั้น
 • เกลิกสกอตairgead
 • กาลิเซียprata
 • กัวรานีitatĩ
 • คุชราตચાંદી
 • มานซ์argid
 • จีนแคะngiùn
 • ฮิบรูכסף
 • ฮินดีचाँदी
 • โครเอเชียsrebro
 • เฮติครีโอลajan
 • อาร์เมเนียարծաթ
 • อินเตอร์ลิงกัวargento
 • อินโดนีเซียperak
 • อีโดarjento
 • ไอซ์แลนด์silfur
 • ญี่ปุ่น
 • โลชบันlo rijno
 • ชวาpérak
 • จอร์เจียვერცხლი
 • คาซัคкүміс
 • กันนาดาಬೆಳ್ಳಿ
 • เกาหลี
 • โคมิ-เปียร์เมียคэзісь
 • แคชเมียร์رۄپھ
 • โคโลญSilber
 • เคิร์ดzîv
 • โกมิэзысь
 • ละตินargentum
 • lbeарцу
 • ลิมเบิร์กZèlver
 • ลิกูเรียargento
 • ลิทัวเนียsidabras
 • ลัตเวียsudrabs
 • เมารีkawata
 • มาซิโดเนียсребро
 • มาลายาลัมവെള്ളി
 • มองโกเลียмөнгө
 • มราฐีचांदी
 • มาเลย์perak
 • พม่าငွေ
 • เอียร์ซยาсия
 • nahiztāc teōcuitlatl
 • เยอรมันต่ำSülver
 • เนปาลचाँदी
 • nrmergent
 • นาวาโฮBéésh Łigaii
 • อ็อกซิตันargent
 • ออสเซเตียÆвзист
 • ปัญจาบਚਾਂਦੀ
 • ปัมปังกาpilak
 • ปาเปียเมนโตplata
 • โปแลนด์srebro
 • ลาฮ์นดาچاندی
 • พัชโตسپين زر
 • โปรตุเกสprata
 • เคชวาQullqi q'illay
 • โรมาเนียargint
 • รูซินстрібро
 • สันสกฤตरजतम्
 • สกอตส์siller
 • เซอร์โบ-โครเอเชียsrebro
 • สโลวักstriebro
 • สโลวีเนียsrebro
 • แอลเบเนียargjendi
 • เซอร์เบียсребро
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Säälwer
 • สวาฮีลีagenti
 • ทมิฬவெள்ளி
 • เตลูกูవెండి
 • ทาจิกнуқра
 • ตากาล็อกpilak
 • ตุรกีgümüş
 • ตาตาร์kömeş
 • อุยกูร์كۈمۈش
 • ยูเครนсрібло
 • อูรดูچاندی
 • อุซเบกkumush
 • เวเนโต้arxento
 • เวปส์hobed
 • เวียดนามbạc
 • วาเรย์plata
 • คัลมืยค์цанмөңгн
 • ยิดดิชזילבער
 • โยรูบาfàdákà
 • จ้วงngaenz
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)silver
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)silver
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Silber
 • โปรตุเกส (บราซิล)prata
 • กวางตุ้ง
 • โรมาเนียprata
 • โอดิยาରୁପା
 • พีดมอนต์argent
 • อังกฤษโบราณseolfor
 • บัชคีร์көмөш
 • ซาโมจิเตียนcėdabros
 • บูเรียตмүнгэн
 • จีนมินหนานgîn
 • จีนคลาสสิก
 • โซมาลีnaxaas
 • โวโรhõpõ
 • เนวาร์वहः
 • เยอรมันสวิสSilber
 • เลซเกียгимиш
 • อาโรมาเนียasimi
 • cdongṳ̀ng
 • คาซูเบียนstrzébro
 • คีร์กีซкүмүш
 • มอลตาfidda
 • ลอมบาร์ดarzent
 • กอนกานีของกัวरुपें
 • บาวาเรียSüwa
 • azbگۆمۆش
 • แฟโรsilvur
 • อะดืยเกТыжьын
 • โภชปุรีचानी
 • ทิเบตདངུལ།
 • โวลาพึคlargentin
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาsilva
 • oloHobju
 • เชอร์ชสลาวิกсьрєбро
 • ไมถิลีचाँदी
 • ซอร์เบียตอนบนslěbro
 • จีนอู๋
 • kbpArɩzaɣ
 • สินธิچاندي
 • ซาคาҮрүҥ көмүс
 • อินกุชдотув
 • อัสสัมৰূপ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาarjento
 • ฟริเซียนเหนือSalwer
 • ลาวເງິນ (ໂລຫະ)
 • hywարծաթ
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เอกซ์เตรมาดูราPrata
 • ซาร์เดญาPrata
 • gcrLajan (chimi)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • มาลากาซีVolafotsy
 • อาหรับโมร็อกโกنقرة
 • ซามิเหนือsilba
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์فضه
 • ฟิจิSiliva
 • คอร์นิชarghans
 • lldArjent
 • นีอัสFirö
 • บิกอลPirak
 • มารีший
 • ซามิใต้sïlpe
 • ซามิลูเลsilbba
 • ซามิอีนารีsilbâ
 • ซามิสคอลต์silbb
 • มณีปุระꯂꯨꯄꯥ (ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บาหลีPérak
 • ตุรกีไครเมียkümüş
 • โชนาdarejena
 • มีนังกาเบาPerak
 • อาวาร์ГӀарац
 • มาเลย์ (อาหรับ)ڤيرق
 • โอโรโมMeetii