Gümüş

Gümüş (Ag)

simgesi Ag olan beyaz parlak değerli bir metalik element
Atom numarası47
Atom ağırlığı107.8682
Kütle numarası107
Grup11
Periyot5
Blokd
proton47 p+
nötron60 n0
elektron47 e-
Animated Bohr modeli of Ag (Gümüş)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
160 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Van der Waals radius
211 pm
yoğunluk
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Gümüş020406080100120140160180200220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
7,576234 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ag (Gümüş)
Buharlaşma ısısı
254,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
11,95 kJ/mol
standard enthalpy of formation
284,9 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 1
Bohr modeli: Ag (Gümüş)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Ag (Gümüş)
electron configuration[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Bohr modeli of Ag (Gümüş)
Orbital Diagram of Ag (Gümüş)
Yükseltgenme seviyesi-2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegatiflik
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.435,15 K
Ergime noktası
1.234,93 K
critical pressure
critical temperature
6.410,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancelustrous white metal
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000189 1/K
molar ısı kapasitesi
25,35 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,235 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
62 MS/m
Özdirenç
0,000000016 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000238
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2,5 MPa
Bulk modülü
100 GPa
shear modulus
30 GPa
Young katsayısı
83 GPa
Poisson's ratio
0,37
Ses hızı
2.600 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
Kuantum sayısı2S1/2
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Gümüş izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

Kütle numarası92
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

Kütle numarası93
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
228 ± 16 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

Kütle numarası94
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

Kütle numarası95
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,78 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

Kütle numarası96
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,45 ± 0,03 s
spin8
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

Kütle numarası97
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,5 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

Kütle numarası98
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
47,5 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

Kütle numarası99
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,07 ± 0,05 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

Kütle numarası100
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,01 ± 0,09 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

Kütle numarası101
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,1 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

Kütle numarası102
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,9 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

Kütle numarası103
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
65,7 ± 0,7 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

Kütle numarası104
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
69,2 ± 1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

Kütle numarası105
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
41,29 ± 0,07 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

Kütle numarası106
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,96 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

Kütle numarası107
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
doğadaki bolluk
51,839 ± 0,008
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı-

108Ag

Kütle numarası108
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,382 ± 0,011 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

Kütle numarası109
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
doğadaki bolluk
48,161 ± 0,008
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı-

110Ag

Kütle numarası110
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,56 ± 0,11 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

Kütle numarası111
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
-0,292 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,433 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

112Ag

Kütle numarası112
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,13 ± 0,008 h
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

113Ag

Kütle numarası113
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,37 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

114Ag

Kütle numarası114
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

115Ag

Kütle numarası115
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20 ± 0,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

116Ag

Kütle numarası116
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,83 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

117Ag

Kütle numarası117
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
73,6 ± 1,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

118Ag

Kütle numarası118
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,76 ± 0,15 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

119Ag

Kütle numarası119
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

120Ag

Kütle numarası120
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,52 ± 0,07 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

Kütle numarası121
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
777 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

Kütle numarası122
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
529 ± 13 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

Kütle numarası123
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
294 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

Kütle numarası124
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
177,9 ± 2,6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

Kütle numarası125
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
160 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

Kütle numarası126
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
52 ± 10 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

Kütle numarası127
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
89 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

Kütle numarası128
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

Kütle numarası129
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
49,9 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

Kütle numarası130
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,6 ± 4,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

Kütle numarası131
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

Kütle numarası132
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 14 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

Kütle numarası133
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

tarih

kâşifi ya da mucidiKnown to the ancients.
keşif yeri
keşif veya buluş tarihi
köken bilimiAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
telaffuzuSIL-ver (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,075 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00004 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000014 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445