Hliník

Hliník (Al)

chemický prvek
Atomové číslo13
Atomová hmotnost26.9815385
Nukleonové číslo27
Skupina13
Perioda3
Blokp
proton13 p+
neutron14 n0
elektron13 e-
Animated Bohrův model atomu of Al (Hliník)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
125 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
126 pm
Metallic Radius
125 pm
iontový poloměr
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Van der Waalsův poloměr
184 pm
hustota
2,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hliník0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,43283 eV/particle
Ionizační energie
5,9857684 eV/particle
Ionizační energie of Al (Hliník)
měrné skupenské teplo varu
284,1 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
10,75 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
330,9 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 3
Bohrův model atomu: Al (Hliník)
Valenční elektron3
Lewis structure: Al (Hliník)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced Bohrův model atomu of Al (Hliník)
Orbital Diagram of Al (Hliník)
Oxidační číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektronegativita
1.61
Electrophilicity Index
0,9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 792,15 K
Teplota tání
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6 700,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery gray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000231 1/K
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
0,897 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
38 MS/m
rezistivita
0,000000026 m Ω
supravodivost
1,175 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
2,75 MPa
stlačitelnost
76 GPa
modul pružnosti ve smyku
26 GPa
modul pružnosti v tahu
70 GPa
Poissonova konstanta
0,35
rychlost zvuku
5 100 m/s
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
kvantové číslo2P1/2
space group225 (Fm_3m)

Izotopy hliníku

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy22
Natural Isotopes1

21Al

Nukleonové číslo21
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
21,029082 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

22Al

Nukleonové číslo22
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
22,01954 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
91,1 ± 0,5 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

Nukleonové číslo23
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
23,007244351 ± 0,00000037 Da
g-factor
1,556 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
446 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

Nukleonové číslo24
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
23,999947598 ± 0,000000244 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,053 ± 0,004 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

Nukleonové číslo25
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
24,990428308 ± 0,000000069 Da
g-factor
1,45788 ± 0,00048
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,1666 ± 0,0023 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

Nukleonové číslo26
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
25,986891876 ± 0,000000071 Da
g-factor
0,5606 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
717 ± 24 ky
spin5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

Nukleonové číslo27
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
26,981538408 ± 0,00000005 Da
g-factor
1,45628 ± 0,000008
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

28Al

Nukleonové číslo28
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
27,981910009 ± 0,000000052 Da
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,245 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

29Al

Nukleonové číslo29
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
28,980453164 ± 0,00000037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,56 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

30Al

Nukleonové číslo30
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
29,982969171 ± 0,000002077 Da
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,62 ± 0,06 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

31Al

Nukleonové číslo31
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
30,983949754 ± 0,0000024 Da
g-factor
1,5328 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
644 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

Nukleonové číslo32
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
31,988084338 ± 0,0000077 Da
g-factor
1,953 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,6 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

Nukleonové číslo33
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
32,990877685 ± 0,0000075 Da
g-factor
1,636 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41,46 ± 0,09 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

Nukleonové číslo34
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
33,996781924 ± 0,000002259 Da
g-factor
0,53925 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53,73 ± 0,13 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

Nukleonové číslo35
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
34,999759816 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,16 ± 0,21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

Nukleonové číslo36
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
36,006388 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90 ± 40 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

Nukleonové číslo37
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
37,010531 ± 0,0001935 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,4 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

Nukleonové číslo38
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
38,017681 ± 0,000161 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

Nukleonové číslo39
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
39,02307 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,6 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

Nukleonové číslo40
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
40,03094 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

Nukleonové číslo41
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
41,037134 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

Nukleonové číslo42
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
42,045078 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

Nukleonové číslo43
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
43,05182 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

dějiny

objevitel nebo vynálezceHans Christian Oersted
místo objevu/vynálezuDenmark
datum objevu1825
etymologieLatin: alumen, aluminis, (alum).
výslovnostah-LOO-men-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
82 300 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,002 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00009 %
natural abundance (meteoroid)
0,91 %
natural abundance (Slunce)
0,006 %
Hojnost ve vesmíru
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828