Αργιλιο

Αργιλιο (Al)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Al και ατομικό αριθμό 13
Ατομικός Αριθμός13
Ατομικό βάρος26.9815385
Μαζικός αριθμός27
Ομάδα13
Περίοδος3
Τομέαςp
πρωτόνιο13 p+
νετρόνιο14 n0
ηλεκτρόνιο13 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Al (Αργιλιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
125 pm
molar volume
covalent radius
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Van der Waals radius
184 pm
πυκνότητα
2,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Αργιλιο0102030405060708090100110120130140150160170180190pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
0,43283 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
5,9857684 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Al (Αργιλιο)
ενθαλπία εξάτμισης
284,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
10,75 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
330,9 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 3
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Al (Αργιλιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο3
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Al (Αργιλιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Al (Αργιλιο)
Orbital Diagram of Al (Αργιλιο)
Αριθμός οξείδωσης-2, -1, 0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.61
Electrophilicity Index
0,9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.792,15 K
Σημείο τήξης
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6.700,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery gray metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
38 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,000000026 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
1,175 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
2,75 MPa
Συμπιεστότητα
76 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
70 GPa
Poisson's ratio
0,35
ταχύτητα του ήχου
5.100 m/s
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
Κβαντικός αριθμός2P1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes1

21Al

Μαζικός αριθμός21
αριθμός νετρονίων8
σχετική ατομική μάζα
21,029082 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

22Al

Μαζικός αριθμός22
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
22,01954 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
91,1 ± 0,5 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

Μαζικός αριθμός23
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
23,007244351 ± 0,00000037 Da
g-factor
1,556 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
446 ± 6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
23,999947598 ± 0,000000244 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,053 ± 0,004 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
24,990428308 ± 0,000000069 Da
g-factor
1,45788 ± 0,00048
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,1666 ± 0,0023 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
25,986891876 ± 0,000000071 Da
g-factor
0,5606 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
717 ± 24 ky
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
26,981538408 ± 0,00000005 Da
g-factor
1,45628 ± 0,000008
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

28Al

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
27,981910009 ± 0,000000052 Da
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,245 ± 0,005 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

29Al

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
28,980453164 ± 0,00000037 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,56 ± 0,06 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

30Al

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
29,982969171 ± 0,000002077 Da
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,62 ± 0,06 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

31Al

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
30,983949754 ± 0,0000024 Da
g-factor
1,5328 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
644 ± 25 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
31,988084338 ± 0,0000077 Da
g-factor
1,953 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,6 ± 0,5 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
32,990877685 ± 0,0000075 Da
g-factor
1,636 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
41,46 ± 0,09 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
33,996781924 ± 0,000002259 Da
g-factor
0,53925 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
53,73 ± 0,13 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
34,999759816 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,16 ± 0,21 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
36,006388 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
90 ± 40 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
37,010531 ± 0,0001935 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,4 ± 0,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
38,017681 ± 0,000161 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9 ± 0,7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
39,02307 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,6 ± 1,6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
40,03094 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
41,037134 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
42,045078 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2007
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
43,05182 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2007
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόHans Christian Oersted
μέρος ανακάλυψηςDenmark
ημερομηνία ανακάλυψης1825
ΕτυμολογίαLatin: alumen, aluminis, (alum).
pronunciationah-LOO-men-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
82.300 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,002 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00009 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,91 %
natural abundance (Ήλιος)
0,006 %
Abundance in Universe
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828