Glin

Glin (Al)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa13
Masa atomowa26.9815385
liczba masowa27
Grupa13
Okres3
Blokp
Protony13 p+
Neutrony14 n0
Elektrony13 e-
Animated Model atomu Bohra of Al (Glin)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
125 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
126 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
39 pm
Crystal Radius
53 pm
promień van der Waalsa
184 pm
gęstość
2,7 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,43283 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,9857684 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Al (Glin)
ciepło parowania
284,1 kJ/mol
ciepło topnienia
10,75 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
330,9 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 3
Model atomu Bohra: Al (Glin)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Al (Glin)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p1
Enhanced Model atomu Bohra of Al (Glin)
Orbital Diagram of Al (Glin)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.61
Electrophilicity
0,9274010094475963 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 792,15 K
Temperatura topnienia
933,473 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
6 700,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery gray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,897 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
38 MS/m
rezystywność
0,000000026 m Ω
nadprzewodnictwo
1,175 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,75 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
76 GPa
moduł Kirchhoffa
26 GPa
moduł Younga
70 GPa
współczynnik Poissona
0,35
prędkość dźwięku
5 100 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy22
Radioactive Isotopes21

21Al

abundancja naturalna
względna masa atomowa
21,029082 ± 0,000644 Da
liczba masowa21
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

21Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

22Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,01954 ± 0,00043 Da
liczba masowa22
g-factor
czas połowicznego rozpadu
91,1 ± 0,5 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość

22Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,007244351 ± 0,00000037 Da
liczba masowa23
g-factor
1,556 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
446 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

23Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,999947598 ± 0,000000244 Da
liczba masowa24
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,053 ± 0,004 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

24Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
24,990428308 ± 0,000000069 Da
liczba masowa25
g-factor
1,45788 ± 0,00048
czas połowicznego rozpadu
7,1666 ± 0,0023 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość+

25Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
25,986891876 ± 0,000000071 Da
liczba masowa26
g-factor
0,5606 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
717 ± 24 ky
spin5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość+

26Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
26,981538408 ± 0,00000005 Da
liczba masowa27
g-factor
1,45628 ± 0,000008
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
data odkrycia1922
parzystość+

28Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,981910009 ± 0,000000052 Da
liczba masowa28
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
czas połowicznego rozpadu
2,245 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
data odkrycia1934
parzystość+

28Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

29Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,980453164 ± 0,00000037 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,56 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

29Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

30Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,982969171 ± 0,000002077 Da
liczba masowa30
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,62 ± 0,06 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

30Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

31Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,983949754 ± 0,0000024 Da
liczba masowa31
g-factor
1,5328 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
644 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
data odkrycia1971
parzystość+

31Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,988084338 ± 0,0000077 Da
liczba masowa32
g-factor
1,953 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
32,6 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
data odkrycia1971
parzystość+

32Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,990877685 ± 0,0000075 Da
liczba masowa33
g-factor
1,636 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
41,46 ± 0,09 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
data odkrycia1971
parzystość+

33Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,996781924 ± 0,000002259 Da
liczba masowa34
g-factor
0,53925 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
53,73 ± 0,13 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

34Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

35Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,999759816 ± 0,0000079 Da
liczba masowa35
g-factor
czas połowicznego rozpadu
38,16 ± 0,21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

35Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)%

36Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,006388 ± 0,0001605 Da
liczba masowa36
g-factor
czas połowicznego rozpadu
90 ± 40 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

36Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)%

37Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,010531 ± 0,0001935 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,4 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

37Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,017681 ± 0,000161 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość-

38Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)%

39Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,02307 ± 0,000322 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

39Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)%

40Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,03094 ± 0,000322 Da
liczba masowa40
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość

40Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,037134 ± 0,000429 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

41Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

42Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,045078 ± 0,000537 Da
liczba masowa42
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

42Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Al

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,05182 ± 0,000644 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość+

43Al Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

historia

odkrywca lub wynalazcaHans Christian Oersted
miejsce odkryciaDenmark
data odkrycia1825
etymologiaLatin: alumen, aluminis, (alum).
wymowaah-LOO-men-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
82 300 mg/kg
Abundance in Oceans
0,002 mg/L
Abundance in Human Body
0,00009 %
Abundance in Meteor
0,91 %
Abundance in Sun
0,006 %
Ilość we Wszechświecie
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828