Glin

Glin (Al)

13. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa13
Masa atomowa26.9815385
liczba masowa27
Grupa13
Okres3
Blokp
proton13 p+
neutron14 n0
elektron13 e-
Animated Model atomu Bohra of Al (Glin)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
125 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
126 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
39 pm
Crystal Radius
53 pm
promień van der Waalsa
184 pm
gęstość
2,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Glin0102030405060708090100110120130140150160170180190pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,43283 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,9857684 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Al (Glin)
ciepło parowania
284,1 kJ/mol
ciepło topnienia
10,75 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
330,9 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 3
Model atomu Bohra: Al (Glin)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Al (Glin)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced Model atomu Bohra of Al (Glin)
Orbital Diagram of Al (Glin)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.61
Electrophilicity Index
0,9274010094475963 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 792,15 K
Temperatura topnienia
933,473 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
6 700,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery gray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,897 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
38 MS/m
rezystywność
0,000000026 m Ω
nadprzewodnictwo
1,175 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,75 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
76 GPa
moduł Kirchhoffa
26 GPa
moduł Younga
70 GPa
współczynnik Poissona
0,35
prędkość dźwięku
5 100 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy22
Natural Isotopes1

21Al

liczba masowa21
liczba neutronów8
względna masa atomowa
21,029082 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

22Al

liczba masowa22
liczba neutronów9
względna masa atomowa
22,01954 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
91,1 ± 0,5 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

liczba masowa23
liczba neutronów10
względna masa atomowa
23,007244351 ± 0,00000037 Da
g-factor
1,556 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
446 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

liczba masowa24
liczba neutronów11
względna masa atomowa
23,999947598 ± 0,000000244 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,053 ± 0,004 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

liczba masowa25
liczba neutronów12
względna masa atomowa
24,990428308 ± 0,000000069 Da
g-factor
1,45788 ± 0,00048
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,1666 ± 0,0023 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

liczba masowa26
liczba neutronów13
względna masa atomowa
25,986891876 ± 0,000000071 Da
g-factor
0,5606 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
717 ± 24 ky
spin5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

liczba masowa27
liczba neutronów14
względna masa atomowa
26,981538408 ± 0,00000005 Da
g-factor
1,45628 ± 0,000008
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
data odkrycia1922
parzystość+

28Al

liczba masowa28
liczba neutronów15
względna masa atomowa
27,981910009 ± 0,000000052 Da
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,245 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

29Al

liczba masowa29
liczba neutronów16
względna masa atomowa
28,980453164 ± 0,00000037 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,56 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

30Al

liczba masowa30
liczba neutronów17
względna masa atomowa
29,982969171 ± 0,000002077 Da
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,62 ± 0,06 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

31Al

liczba masowa31
liczba neutronów18
względna masa atomowa
30,983949754 ± 0,0000024 Da
g-factor
1,5328 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
644 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

liczba masowa32
liczba neutronów19
względna masa atomowa
31,988084338 ± 0,0000077 Da
g-factor
1,953 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,6 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

liczba masowa33
liczba neutronów20
względna masa atomowa
32,990877685 ± 0,0000075 Da
g-factor
1,636 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,46 ± 0,09 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

liczba masowa34
liczba neutronów21
względna masa atomowa
33,996781924 ± 0,000002259 Da
g-factor
0,53925 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53,73 ± 0,13 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

liczba masowa35
liczba neutronów22
względna masa atomowa
34,999759816 ± 0,0000079 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,16 ± 0,21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

liczba masowa36
liczba neutronów23
względna masa atomowa
36,006388 ± 0,0001605 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90 ± 40 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

liczba masowa37
liczba neutronów24
względna masa atomowa
37,010531 ± 0,0001935 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,4 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

liczba masowa38
liczba neutronów25
względna masa atomowa
38,017681 ± 0,000161 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

liczba masowa39
liczba neutronów26
względna masa atomowa
39,02307 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

liczba masowa40
liczba neutronów27
względna masa atomowa
40,03094 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

liczba masowa41
liczba neutronów28
względna masa atomowa
41,037134 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

liczba masowa42
liczba neutronów29
względna masa atomowa
42,045078 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

liczba masowa43
liczba neutronów30
względna masa atomowa
43,05182 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

historia

odkrywca lub wynalazcaHans Christian Oersted
miejsce odkryciaDenmark
data odkrycia1825
etymologiaLatin: alumen, aluminis, (alum).
wymowaah-LOO-men-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
82 300 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00009 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,91 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,006 %
Ilość we Wszechświecie
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828