Алуминијум

Алуминијум (Al)

metallic chemical element of silvery appearance with symbol Al and atomic number 13
Атомски број13
Атомска маса26.9815385
Масени број27
Група13
Периода3
Блокp
протон13 p+
неутрон14 n0
електрон13 e-
Animated Боров модел атома of Al (Алуминијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
125 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Ван дер Валсов радијус
184 pm
густина
2,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Алуминијум0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,43283 eV/particle
енергија јонизације
5,9857684 eV/particle
енергија јонизације of Al (Алуминијум)
Топлота испаравања
284,1 kJ/mol
топлота топљења
10,75 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
330,9 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 3
Боров модел атома: Al (Алуминијум)
Валентни електрони3
Lewis structure: Al (Алуминијум)
електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced Боров модел атома of Al (Алуминијум)
Orbital Diagram of Al (Алуминијум)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3
електронегативност
1.61
Electrophilicity Index
0,9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.792,15 K
Температура топљења
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6.700,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery gray metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Специфична топлота
0,897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
38 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,000000026 m Ω
Суперпроводност
1,175 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
2,75 MPa
модул стишљивости
76 GPa
shear modulus
26 GPa
Јангов модул
70 GPa
Пуасонов однос
0,35
брзина звука
5.100 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
квантни број2P1/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи22
Natural Isotopes1

21Al

Масени број21
неутронски број8
атомска тежина
21,029082 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

22Al

Масени број22
неутронски број9
атомска тежина
22,01954 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
91,1 ± 0,5 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

Масени број23
неутронски број10
атомска тежина
23,007244351 ± 0,00000037 Da
g-factor
1,556 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
446 ± 6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

Масени број24
неутронски број11
атомска тежина
23,999947598 ± 0,000000244 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,053 ± 0,004 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

Масени број25
неутронски број12
атомска тежина
24,990428308 ± 0,000000069 Da
g-factor
1,45788 ± 0,00048
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,1666 ± 0,0023 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

Масени број26
неутронски број13
атомска тежина
25,986891876 ± 0,000000071 Da
g-factor
0,5606 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
717 ± 24 ky
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

Масени број27
неутронски број14
атомска тежина
26,981538408 ± 0,00000005 Da
g-factor
1,45628 ± 0,000008
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
датум открића1922
parity+

28Al

Масени број28
неутронски број15
атомска тежина
27,981910009 ± 0,000000052 Da
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,245 ± 0,005 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

29Al

Масени број29
неутронски број16
атомска тежина
28,980453164 ± 0,00000037 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,56 ± 0,06 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

30Al

Масени број30
неутронски број17
атомска тежина
29,982969171 ± 0,000002077 Da
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,62 ± 0,06 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

31Al

Масени број31
неутронски број18
атомска тежина
30,983949754 ± 0,0000024 Da
g-factor
1,5328 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
644 ± 25 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

Масени број32
неутронски број19
атомска тежина
31,988084338 ± 0,0000077 Da
g-factor
1,953 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,6 ± 0,5 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

Масени број33
неутронски број20
атомска тежина
32,990877685 ± 0,0000075 Da
g-factor
1,636 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,46 ± 0,09 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

Масени број34
неутронски број21
атомска тежина
33,996781924 ± 0,000002259 Da
g-factor
0,53925 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53,73 ± 0,13 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

Масени број35
неутронски број22
атомска тежина
34,999759816 ± 0,0000079 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,16 ± 0,21 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

Масени број36
неутронски број23
атомска тежина
36,006388 ± 0,0001605 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90 ± 40 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

Масени број37
неутронски број24
атомска тежина
37,010531 ± 0,0001935 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,4 ± 0,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

Масени број38
неутронски број25
атомска тежина
38,017681 ± 0,000161 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 0,7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

Масени број39
неутронски број26
атомска тежина
39,02307 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,6 ± 1,6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

Масени број40
неутронски број27
атомска тежина
40,03094 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

Масени број41
неутронски број28
атомска тежина
41,037134 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

Масени број42
неутронски број29
атомска тежина
42,045078 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

Масени број43
неутронски број30
атомска тежина
43,05182 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

историја

откриоHans Christian Oersted
место открићаDenmark
датум открића1825
етимологијаLatin: alumen, aluminis, (alum).
изговорah-LOO-men-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
82.300 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00009 %
присутност у природи (метеороид)
0,91 %
присутност у природи (Сунце)
0,006 %
Заступљеност у Космосу
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828