Aluminium

Aluminium (Al)

grundämne
Atomnummer13
Atommassa26.9815385
masstal27
Grupp13
Period3
Blockp
Protoner13 p+
Neutroner14 n0
Electrons13 e-
Animated Bohrs atommodell of Al (Aluminium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
125 pm
molvolym
kovalent radie
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Van der Waalsradie
184 pm
densitet
2,7 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
0,43283 eV/particle
joniseringsenergi
5,9857684 eV/particle
joniseringsenergi of Al (Aluminium)
ångbildningsvärme
284,1 kJ/mol
smältvärme
10,75 kJ/mol
Bildningsentalpi
330,9 kJ/mol
Electrons
electron shell2, 8, 3
Bohrs atommodell: Al (Aluminium)
valenselektron3
Elektronformel: Al (Aluminium)
elektronkonfiguration[Ne] 3s2 3p1
Enhanced Bohrs atommodell of Al (Aluminium)
Orbital Diagram of Al (Aluminium)
oxidationstal-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektronegativitet
1.61
Electrophilicity
0,9274010094475963 eV/particle
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
2 792,15 K
Smältpunkt
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6 700,15 K
trippelpunkt
Visual
färg
Silver
appearancesilvery gray metallic
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
0,897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
38 MS/m
resistivitet
0,000000026 m Ω
supraledare
1,175 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
0,00000000021 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
KristallstrukturYtcentrerat kubiskt (FCC)
Gitterkonstant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mekanisk materialegenskap
hårdhet
2,75 MPa
Kompressibilitet
76 GPa
skjuvmodul
26 GPa
Young's modulus
70 GPa
Poissons konstant
0,35
ljudhastighet
5 100 m/s
klassificering
KategoriPosttransitionsmetaller, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
Allotropes
Träffyta
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
kvanttal2P1/2
rymdgrupp225 (Fm_3m)

Aluminiumisotoper

Stabila isotoper1
Instabila isotoper22
Radioactive Isotopes21

21Al

natural abundance
relative atomic mass
21,029082 ± 0,000644 Da
masstal21
g-factor
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

21Al Decay Modes
decay modeIntensitet
p (proton emission)%

22Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,01954 ± 0,00043 Da
masstal22
g-factor
Halveringstid
91,1 ± 0,5 ms
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet

22Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,007244351 ± 0,00000037 Da
masstal23
g-factor
1,556 ± 0,008
Halveringstid
446 ± 6 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1969
Paritet+

23Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,999947598 ± 0,000000244 Da
masstal24
g-factor
Halveringstid
2,053 ± 0,004 s
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1953
Paritet+

24Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,990428308 ± 0,000000069 Da
masstal25
g-factor
1,45788 ± 0,00048
Halveringstid
7,1666 ± 0,0023 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
upptäcktsdatum1953
Paritet+

25Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,986891876 ± 0,000000071 Da
masstal26
g-factor
0,5606 ± 0,0008
Halveringstid
717 ± 24 ky
Spinn5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
upptäcktsdatum1934
Paritet+

26Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

natural abundance
100
relative atomic mass
26,981538408 ± 0,00000005 Da
masstal27
g-factor
1,45628 ± 0,000008
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
upptäcktsdatum1922
Paritet+

28Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,981910009 ± 0,000000052 Da
masstal28
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
Halveringstid
2,245 ± 0,005 m
Spinn3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
upptäcktsdatum1934
Paritet+

28Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%

29Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,980453164 ± 0,00000037 Da
masstal29
g-factor
Halveringstid
6,56 ± 0,06 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1939
Paritet+

29Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%

30Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,982969171 ± 0,000002077 Da
masstal30
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
Halveringstid
3,62 ± 0,06 s
Spinn3
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1961
Paritet+

30Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%

31Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,983949754 ± 0,0000024 Da
masstal31
g-factor
1,5328 ± 0,002
Halveringstid
644 ± 25 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
upptäcktsdatum1971
Paritet+

31Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,988084338 ± 0,0000077 Da
masstal32
g-factor
1,953 ± 0,002
Halveringstid
32,6 ± 0,5 ms
Spinn1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
upptäcktsdatum1971
Paritet+

32Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,990877685 ± 0,0000075 Da
masstal33
g-factor
1,636 ± 0,002
Halveringstid
41,46 ± 0,09 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
upptäcktsdatum1971
Paritet+

33Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,996781924 ± 0,000002259 Da
masstal34
g-factor
0,53925 ± 0,004
Halveringstid
53,73 ± 0,13 ms
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1977
Paritet-

34Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

35Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,999759816 ± 0,0000079 Da
masstal35
g-factor
Halveringstid
38,16 ± 0,21 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet+

35Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)%

36Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,006388 ± 0,0001605 Da
masstal36
g-factor
Halveringstid
90 ± 40 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet

36Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)%

37Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,010531 ± 0,0001935 Da
masstal37
g-factor
Halveringstid
11,4 ± 0,3 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet+

37Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,017681 ± 0,000161 Da
masstal38
g-factor
0
Halveringstid
9 ± 0,7 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1989
Paritet-

38Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)%

39Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,02307 ± 0,000322 Da
masstal39
g-factor
Halveringstid
7,6 ± 1,6 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1989
Paritet+

39Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)%

40Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,03094 ± 0,000322 Da
masstal40
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet

40Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,037134 ± 0,000429 Da
masstal41
g-factor
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1997
Paritet+

41Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

42Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,045078 ± 0,000537 Da
masstal42
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

42Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,05182 ± 0,000644 Da
masstal43
g-factor
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet+

43Al Decay Modes
decay modeIntensitet
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

historia

upptäckare eller uppfinnareHans Christian Oersted
fyndplatsDenmark
upptäcktsdatum1825
etymologiLatin: alumen, aluminis, (alum).
uttalah-LOO-men-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
82 300 mg/kg
Abundance in Oceans
0,002 mg/L
Abundance in Human Body
0,00009 %
Abundance in Meteor
0,91 %
Abundance in Sun
0,006 %
Abundance in Universe
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828