Aluminium

Aluminium (Al)

grundämne
Atomnummer13
Atommassa26.9815385
masstal27
Grupp13
Period3
Blockp
proton13 p+
neutron14 n0
elektron13 e-
Animated Bohrs atommodell of Al (Aluminium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
125 pm
molvolym
Kovalent Radie
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Van der Waalsradie
184 pm
densitet
2,7 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Aluminium0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
0,43283 eV/particle
joniseringsenergi
5,9857684 eV/particle
joniseringsenergi of Al (Aluminium)
ångbildningsvärme
284,1 kJ/mol
smältvärme
10,75 kJ/mol
Bildningsentalpi
330,9 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 3
Bohrs atommodell: Al (Aluminium)
valenselektron3
Elektronformel: Al (Aluminium)
elektronkonfiguration[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced Bohrs atommodell of Al (Aluminium)
Orbital Diagram of Al (Aluminium)
oxidationstal-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektronegativitet
1.61
Electrophilicity Index
0,9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
2 792,15 K
Smältpunkt
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6 700,15 K
trippelpunkt
appearance
färg
Silver
appearancesilvery gray metallic
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
0,897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
38 MS/m
resistivitet
0,000000026 m Ω
supraledare
1,175 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
0,00000000021 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturYtcentrerat kubiskt (FCC)
Gitterkonstant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mekanisk materialegenskap
hårdhet
2,75 MPa
Kompressibilitet
76 GPa
skjuvmodul
26 GPa
Young's modulus
70 GPa
Poissons konstant
0,35
ljudhastighet
5 100 m/s
klassificering
KategoriPosttransitionsmetaller, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Träffyta
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
kvanttal2P1/2
rymdgrupp225 (Fm_3m)

Aluminiumisotoper

Stabila isotoper1
Instabila isotoper22
Natural Isotopes1

21Al

masstal21
neutrontal8
relative atomic mass
21,029082 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
p (proton emission)

22Al

masstal22
neutrontal9
relative atomic mass
22,01954 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
91,1 ± 0,5 ms
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

masstal23
neutrontal10
relative atomic mass
23,007244351 ± 0,00000037 Da
g-factor
1,556 ± 0,008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
446 ± 6 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1969
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

masstal24
neutrontal11
relative atomic mass
23,999947598 ± 0,000000244 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,053 ± 0,004 s
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1953
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

masstal25
neutrontal12
relative atomic mass
24,990428308 ± 0,000000069 Da
g-factor
1,45788 ± 0,00048
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,1666 ± 0,0023 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
upptäcktsdatum1953
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

masstal26
neutrontal13
relative atomic mass
25,986891876 ± 0,000000071 Da
g-factor
0,5606 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
717 ± 24 ky
Spinn5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
upptäcktsdatum1934
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

masstal27
neutrontal14
relative atomic mass
26,981538408 ± 0,00000005 Da
g-factor
1,45628 ± 0,000008
natural abundance
100
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
upptäcktsdatum1922
Paritet+

28Al

masstal28
neutrontal15
relative atomic mass
27,981910009 ± 0,000000052 Da
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,245 ± 0,005 m
Spinn3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
upptäcktsdatum1934
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

29Al

masstal29
neutrontal16
relative atomic mass
28,980453164 ± 0,00000037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6,56 ± 0,06 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1939
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

30Al

masstal30
neutrontal17
relative atomic mass
29,982969171 ± 0,000002077 Da
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,62 ± 0,06 s
Spinn3
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1961
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

31Al

masstal31
neutrontal18
relative atomic mass
30,983949754 ± 0,0000024 Da
g-factor
1,5328 ± 0,002
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
644 ± 25 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
upptäcktsdatum1971
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

masstal32
neutrontal19
relative atomic mass
31,988084338 ± 0,0000077 Da
g-factor
1,953 ± 0,002
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
32,6 ± 0,5 ms
Spinn1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
upptäcktsdatum1971
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

masstal33
neutrontal20
relative atomic mass
32,990877685 ± 0,0000075 Da
g-factor
1,636 ± 0,002
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
41,46 ± 0,09 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
upptäcktsdatum1971
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

masstal34
neutrontal21
relative atomic mass
33,996781924 ± 0,000002259 Da
g-factor
0,53925 ± 0,004
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
53,73 ± 0,13 ms
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1977
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

masstal35
neutrontal22
relative atomic mass
34,999759816 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
38,16 ± 0,21 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

masstal36
neutrontal23
relative atomic mass
36,006388 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
90 ± 40 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

masstal37
neutrontal24
relative atomic mass
37,010531 ± 0,0001935 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11,4 ± 0,3 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

masstal38
neutrontal25
relative atomic mass
38,017681 ± 0,000161 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
9 ± 0,7 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1989
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

masstal39
neutrontal26
relative atomic mass
39,02307 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,6 ± 1,6 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1989
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

masstal40
neutrontal27
relative atomic mass
40,03094 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

masstal41
neutrontal28
relative atomic mass
41,037134 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

masstal42
neutrontal29
relative atomic mass
42,045078 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

masstal43
neutrontal30
relative atomic mass
43,05182 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

historia

upptäckare eller uppfinnareHans Christian Oersted
fyndplatsDenmark
upptäcktsdatum1825
etymologiLatin: alumen, aluminis, (alum).
uttalah-LOO-men-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
82 300 mg/kg
natural abundance (världshav)
0,002 mg/L
natural abundance (människokropp)
0,00009 %
natural abundance (meteoroid)
0,91 %
natural abundance (Solen)
0,006 %
Abundance in Universe
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828