อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียม (Al)

metallic chemical element of silvery appearance with symbol Al and atomic number 13
เลขอะตอม13
มวลอะตอม26.9815385
เลขมวล27
หมู่13
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน13 p+
นิวตรอน14 n0
อิเล็กตรอน13 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Al (อะลูมิเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
125 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
184 pm
ความหนาแน่น
2.7 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อะลูมิเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.43283 eV/particle
ionization energy
5.9857684 eV/particle
ionization energy of Al (อะลูมิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
284.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
10.75 kJ/mol
standard enthalpy of formation
330.9 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 3
แบบจำลองของบอร์: Al (อะลูมิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Al (อะลูมิเนียม)
electron configuration[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Al (อะลูมิเนียม)
Orbital Diagram of Al (อะลูมิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.61
Electrophilicity Index
0.9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,792.15 K
จุดหลอมเหลว
933.473 K
critical pressure
critical temperature
6,700.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery gray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000231 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
38 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000026 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.175 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000078 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000021 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000211
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.75 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
76 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
26 GPa
Young's modulus
70 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.35
อัตราเร็วของเสียง
5,100 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
57.8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.233
Neutron Mass Absorption
0.03
quantum number2P1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Natural Isotopes1

21Al

เลขมวล21
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
21.029082 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

22Al

เลขมวล22
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
22.01954 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
91.1 ± 0.5 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

เลขมวล23
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
23.007244351 ± 0.00000037 Da
g-factor
1.556 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
446 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

เลขมวล24
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
23.999947598 ± 0.000000244 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.053 ± 0.004 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

เลขมวล25
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
24.990428308 ± 0.000000069 Da
g-factor
1.45788 ± 0.00048
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.1666 ± 0.0023 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

เลขมวล26
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
25.986891876 ± 0.000000071 Da
g-factor
0.5606 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
717 ± 24 ky
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.26 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

เลขมวล27
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
26.981538408 ± 0.00000005 Da
g-factor
1.45628 ± 0.000008
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.1466 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

28Al

เลขมวล28
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
27.981910009 ± 0.000000052 Da
g-factor
1.0803333333333 ± 0.0016666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.245 ± 0.005 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.172 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Al

เลขมวล29
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
28.980453164 ± 0.00000037 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.56 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Al

เลขมวล30
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
29.982969171 ± 0.000002077 Da
g-factor
1.004 ± 0.0023333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.62 ± 0.06 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

31Al

เลขมวล31
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
30.983949754 ± 0.0000024 Da
g-factor
1.5328 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
644 ± 25 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.134 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

เลขมวล32
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
31.988084338 ± 0.0000077 Da
g-factor
1.953 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.0255 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

เลขมวล33
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
32.990877685 ± 0.0000075 Da
g-factor
1.636 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.46 ± 0.09 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.141 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

เลขมวล34
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
33.996781924 ± 0.000002259 Da
g-factor
0.53925 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53.73 ± 0.13 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

เลขมวล35
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
34.999759816 ± 0.0000079 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.16 ± 0.21 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

เลขมวล36
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
36.006388 ± 0.0001605 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90 ± 40 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

เลขมวล37
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
37.010531 ± 0.0001935 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.4 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

เลขมวล38
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
38.017681 ± 0.000161 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

เลขมวล39
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
39.02307 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 1.6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

เลขมวล40
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
40.03094 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

เลขมวล41
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
41.037134 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

เลขมวล42
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
42.045078 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

เลขมวล43
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
43.05182 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Hans Christian Oersted
สถานที่ค้นพบDenmark
ถูกค้นพบเมื่อ1825
ศัพทมูลวิทยาLatin: alumen, aluminis, (alum).
pronunciationah-LOO-men-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
82,300 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.002 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00009 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.91 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.006 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828

alias

 • Al

การแปล

 • อังกฤษaluminium
 • อิตาลีalluminio
 • นอร์เวย์บุคมอลaluminium
 • รัสเซียалюминий
 • ฝรั่งเศสaluminium
 • เยอรมันAluminium
 • ดัตช์aluminium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • สเปนaluminio
 • แอฟริกานส์aluminium
 • อัมฮาราአሉምንም
 • อารากอนaluminio
 • อาหรับألومنيوم
 • อัสตูเรียสaluminiu
 • อาเซอร์ไบจานalüminium
 • เบลารุสалюміній
 • บัลแกเรียалуминий
 • บังกลาঅ্যালুমিনিয়াম
 • เบรตันaluminiom
 • บอสเนียaluminij
 • คาตาลันalumini
 • เชอโรกีᎦᏌᎧ ᏔᎷᎩᏍᎩ
 • เคิร์ดตอนกลางفافۆن
 • คอร์ซิกาalluminiu
 • เช็กhliník
 • ชูวัชалюмини
 • เวลส์alwminiwm
 • เดนมาร์กaluminium
 • กรีกαργίλιο
 • เอสเปรันโตaluminio
 • เอสโตเนียalumiinium
 • บาสก์aluminio
 • เปอร์เซียآلومینیم
 • ฟินแลนด์alumiini
 • ฟริเซียนเหนือAluminium
 • ฟรูลีalumini
 • ฟริเซียนตะวันตกaluminium
 • ไอริชalúmanam
 • เกลิกสกอตalmain
 • กาลิเซียaluminio
 • มานซ์ollymin
 • จีนแคะ
 • ฮาวาย‘aluminuma
 • ฮิบรูאלומיניום
 • ฮินดีएल्युमिनियम
 • ฮินดีฟิจิaluminium
 • โครเอเชียaluminij
 • เฮติครีโอลaliminyòm
 • ฮังการีalumínium
 • อาร์เมเนียալյումին
 • อินเตอร์ลิงกัวaluminium
 • อินโดนีเซียaluminium
 • อีโดaluminio
 • ไอซ์แลนด์ál
 • ญี่ปุ่นアルミニウム
 • โลชบันjinmrmalume
 • ชวาalumunium
 • จอร์เจียალუმინი
 • คาซัคалюминий
 • กันนาดาಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್
 • เกาหลี알루미늄
 • โคโลญAllu
 • เคิร์ดbafûn
 • โกมิалюминий
 • ละตินaluminium
 • ลักเซมเบิร์กAluminium
 • เลซเกียалюминий
 • ลิกูเรียalluminio
 • ลอมบาร์ดalümìnio
 • ลิทัวเนียaliuminis
 • ลัตเวียalumīnijs
 • มาลากาซีviraty
 • มาซิโดเนียалуминиум
 • มาลายาลัมഅലൂമിനിയം
 • มองโกเลียхөнгөн цагаан
 • มราฐีएल्युमिनियम
 • มารีตะวันตกалюминий
 • มาเลย์aluminium
 • พม่าအလူမီနီယမ်
 • เอียร์ซยาЛюм
 • เยอรมันต่ำAluminium
 • เนปาลएलुमिनियम
 • เนวาร์एलुमिनियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์aluminium
 • โนเวียลaluminie
 • นาวาโฮbéésh ászólí
 • อ็อกซิตันalumini
 • ออสเซเตียалюмини
 • ปัญจาบਅਲਮੀਨੀਅਮ
 • ปัมปังกาaluminiu
 • โปแลนด์glin
 • ลาฮ์นดาالومینیم
 • พัชโตالومېنيم
 • โปรตุเกสalumínio
 • เคชวาch'aqu q'illay
 • โรมาเนียaluminiu
 • รูซินалуміній
 • รวันดาaluminiyumu
 • ซาคาалүминиум
 • ซิซิลีaluminiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียaluminijum
 • สโลวักhliník
 • สโลวีเนียaluminij
 • แอลเบเนียalumini
 • เซอร์เบียалуминијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Aluminium
 • ซุนดาaluminium
 • สวีเดนaluminium
 • สวาฮีลีalumini
 • ทมิฬஅலுமினியம்
 • เตลูกูఅల్యూమినియం
 • ทาจิกалюминий
 • ตากาล็อกaluminyo
 • ตุรกีalüminyum
 • อุยกูร์ئاليۇمىن
 • ยูเครนалюміній
 • อูรดูایلومینیم
 • อุซเบกaluminiy
 • เวปส์alüminii
 • เวียดนามnhôm
 • วาเรย์aluminyo
 • คัลมืยค์Гицан
 • ยิดดิชאלומיניום
 • โยรูบาalumíníọ̀mù
 • จีน
 • เซบูaluminio
 • ลาวອາລູມິນຽມ
 • ตาตาร์әлүмин
 • บัชคีร์алюминий
 • โอดิยาଆଲୁମିନିଅମ
 • คุชราตસ્ફટયાતુ
 • สกอตส์aluminium
 • พีดมอนต์alumini
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Aluminium
 • อังกฤษ (แคนาดา)aluminum
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)aluminium
 • กีกูยูaluminium
 • โปรตุเกส (บราซิล)alumínio
 • กวางตุ้ง
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • จีนมินหนานa-lú-mih
 • โซมาลีalumiiniyaam
 • จีนคลาสสิก
 • โวโรalumiinium
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)алюмін
 • ซาโมจิเตียนaliomėnis
 • เขมรអាលុយមីញ៉ូម
 • สิงหลඅලුමෙනියම්
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาโรมาเนียaluminiu
 • แฟโรaluminium
 • อีโลโกaluminio
 • cdolé̤ṳ
 • ลิมเบิร์กalleminium
 • เยอรมันสวิสAluminium
 • คีร์กีซалюминий
 • จ้วงlij
 • สันสกฤตएलुमिनियम
 • มอลตาaluminju
 • โรแมนซ์aluminium
 • บาลีएलुमिनियम
 • azbآلومینیوم
 • โภชปุรีअल्मुनिया
 • ทิเบตཧ་ཡང་།
 • บูเรียตхүнгэн сагаан
 • อัสสัมএলুমিনিয়াম
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาaluuminom
 • oloal'umiinii
 • kbpalimiiniyɔɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาaluminio
 • จีนอู๋
 • hywպաղլեղածին
 • เอกซ์เตรมาดูราaluminiu
 • gcraluminium
 • ซาร์เดญาallumìniu
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)әлүмин
 • ตูวาалюминий
 • อาหรับโมร็อกโกآلومينيوم
 • ซามิเหนือalumiidna
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์الومنيوم
 • คอร์นิชaluminiom
 • ซอร์เบียตอนบนaluminij
 • บิกอลalumino
 • lldalumìnium
 • มณีปุระꯀꯣꯟꯉꯧ
 • มีนังกาเบาaluminium
 • บาหลีaluminium
 • ตุรกีไครเมียalümin
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)aluminum
 • ดิงกาBau
 • กัวรานีItatĩmembe
 • อินเตอร์ลิงกิวAluminium
 • ทาเชลีห์ทlamanyu
 • ยูกันดาaluminiyamu
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)알루미니움
 • blkအလူမီနီယမ်
 • มาเลย์ (อาหรับ)الومينيوم
 • ซูลูisAlumbe
 • กาไบลaluminyum
 • โอโรโมSaldaqaa