อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียม (Al)

metallic chemical element of silvery appearance with symbol Al and atomic number 13
เลขอะตอม13
มวลอะตอม26.9815385
เลขมวล27
หมู่13
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน13 p+
นิวตรอน14 n0
Electrons13 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Al (อะลูมิเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
125 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
184 pm
ความหนาแน่น
2.7 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.43283 eV/particle
ionization energy
5.9857684 eV/particle
ionization energy of Al (อะลูมิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
284.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
10.75 kJ/mol
standard enthalpy of formation
330.9 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 3
แบบจำลองของบอร์: Al (อะลูมิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Al (อะลูมิเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Al (อะลูมิเนียม)
Orbital Diagram of Al (อะลูมิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.61
Electrophilicity
0.9274010094475963 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,792.15 K
จุดหลอมเหลว
933.473 K
critical pressure
critical temperature
6,700.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery gray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000231 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
38 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000026 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.175 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000078 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000021 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000211
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.75 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
76 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
26 GPa
Young's modulus
70 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.35
อัตราเร็วของเสียง
5,100 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
57.8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.233
Neutron Mass Absorption
0.03
quantum number2P1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Radioactive Isotopes21

21Al

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
21.029082 ± 0.000644 Da
เลขมวล21
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

21Al Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

22Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.01954 ± 0.00043 Da
เลขมวล22
g-factor
ครึ่งชีวิต
91.1 ± 0.5 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity

22Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.007244351 ± 0.00000037 Da
เลขมวล23
g-factor
1.556 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
446 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

23Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.999947598 ± 0.000000244 Da
เลขมวล24
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.053 ± 0.004 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

24Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
24.990428308 ± 0.000000069 Da
เลขมวล25
g-factor
1.45788 ± 0.00048
ครึ่งชีวิต
7.1666 ± 0.0023 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

25Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
25.986891876 ± 0.000000071 Da
เลขมวล26
g-factor
0.5606 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
717 ± 24 ky
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.26 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

26Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
26.981538408 ± 0.00000005 Da
เลขมวล27
g-factor
1.45628 ± 0.000008
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.1466 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

28Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.981910009 ± 0.000000052 Da
เลขมวล28
g-factor
1.0803333333333 ± 0.0016666666666667
ครึ่งชีวิต
2.245 ± 0.005 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.172 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

28Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

29Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.980453164 ± 0.00000037 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.56 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

29Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

30Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.982969171 ± 0.000002077 Da
เลขมวล30
g-factor
1.004 ± 0.0023333333333333
ครึ่งชีวิต
3.62 ± 0.06 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

30Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

31Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.983949754 ± 0.0000024 Da
เลขมวล31
g-factor
1.5328 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
644 ± 25 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.134 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

31Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.988084338 ± 0.0000077 Da
เลขมวล32
g-factor
1.953 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.0255 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

32Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.990877685 ± 0.0000075 Da
เลขมวล33
g-factor
1.636 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
41.46 ± 0.09 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.141 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

33Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.996781924 ± 0.000002259 Da
เลขมวล34
g-factor
0.53925 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
53.73 ± 0.13 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

34Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

35Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.999759816 ± 0.0000079 Da
เลขมวล35
g-factor
ครึ่งชีวิต
38.16 ± 0.21 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

35Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)%

36Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.006388 ± 0.0001605 Da
เลขมวล36
g-factor
ครึ่งชีวิต
90 ± 40 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

36Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)%

37Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.010531 ± 0.0001935 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.4 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

37Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.017681 ± 0.000161 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

38Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)%

39Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.02307 ± 0.000322 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 1.6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

39Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)%

40Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.03094 ± 0.000322 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity

40Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.037134 ± 0.000429 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

41Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

42Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.045078 ± 0.000537 Da
เลขมวล42
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

42Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Al

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.05182 ± 0.000644 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

43Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Hans Christian Oersted
สถานที่ค้นพบDenmark
ถูกค้นพบเมื่อ1825
ศัพทมูลวิทยาLatin: alumen, aluminis, (alum).
pronunciationah-LOO-men-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
82,300 mg/kg
Abundance in Oceans
0.002 mg/L
Abundance in Human Body
0.00009 %
Abundance in Meteor
0.91 %
Abundance in Sun
0.006 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828