Nhốm

Nhốm (Al)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 13
Số nguyên tử13
Nguyên tử khối26.9815385
số khối27
Nhóm13
Chu kỳ3
Phân lớpp
Prô ton13 p+
Nơ tron14 n0
Electrons13 e-
Animated Mô hình Bohr of Al (Nhốm)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
125 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
126 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Bán kính van der Waals
184 pm
mật độ
2,7 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,43283 eV/particle
ionization energy
5,9857684 eV/particle
ionization energy of Al (Nhốm)
Nhiệt bay hơi
284,1 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
10,75 kJ/mol
standard enthalpy of formation
330,9 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 3
Mô hình Bohr: Al (Nhốm)
Electron hóa trị3
Cấu trúc Lewis: Al (Nhốm)
Cấu hình electron[Ne] 3s2 3p1
Enhanced Mô hình Bohr of Al (Nhốm)
Orbital Diagram of Al (Nhốm)
trạng thái oxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.61
Electrophilicity
0,9274010094475963 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.792,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6.700,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery gray metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000231 1/K
molar heat capacity
Nhiệt dung
0,897 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
38 MS/m
điện trở suất
0,000000026 m Ω
Siêu dẫn
1,175 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
2,75 MPa
Mô đun khối
76 GPa
Modul ngang
26 GPa
mô đun Young
70 GPa
Hệ số Poisson
0,35
tốc độ âm thanh
5.100 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
Số lượng tử2P1/2
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Nhôm

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền22
Radioactive Isotopes21

21Al

natural abundance
relative atomic mass
21,029082 ± 0,000644 Da
số khối21
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

21Al Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

22Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,01954 ± 0,00043 Da
số khối22
g-factor
chu kỳ bán rã
91,1 ± 0,5 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity

22Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,007244351 ± 0,00000037 Da
số khối23
g-factor
1,556 ± 0,008
chu kỳ bán rã
446 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

23Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,999947598 ± 0,000000244 Da
số khối24
g-factor
chu kỳ bán rã
2,053 ± 0,004 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity+

24Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,990428308 ± 0,000000069 Da
số khối25
g-factor
1,45788 ± 0,00048
chu kỳ bán rã
7,1666 ± 0,0023 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
ngày khám phá1953
parity+

25Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,986891876 ± 0,000000071 Da
số khối26
g-factor
0,5606 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
717 ± 24 ky
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
ngày khám phá1934
parity+

26Al Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

natural abundance
100
relative atomic mass
26,981538408 ± 0,00000005 Da
số khối27
g-factor
1,45628 ± 0,000008
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
ngày khám phá1922
parity+

28Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,981910009 ± 0,000000052 Da
số khối28
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
chu kỳ bán rã
2,245 ± 0,005 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
ngày khám phá1934
parity+

28Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

29Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,980453164 ± 0,00000037 Da
số khối29
g-factor
chu kỳ bán rã
6,56 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1939
parity+

29Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

30Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,982969171 ± 0,000002077 Da
số khối30
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
chu kỳ bán rã
3,62 ± 0,06 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity+

30Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

31Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,983949754 ± 0,0000024 Da
số khối31
g-factor
1,5328 ± 0,002
chu kỳ bán rã
644 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
ngày khám phá1971
parity+

31Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,988084338 ± 0,0000077 Da
số khối32
g-factor
1,953 ± 0,002
chu kỳ bán rã
32,6 ± 0,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
ngày khám phá1971
parity+

32Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,990877685 ± 0,0000075 Da
số khối33
g-factor
1,636 ± 0,002
chu kỳ bán rã
41,46 ± 0,09 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
ngày khám phá1971
parity+

33Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,996781924 ± 0,000002259 Da
số khối34
g-factor
0,53925 ± 0,004
chu kỳ bán rã
53,73 ± 0,13 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity-

34Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

35Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,999759816 ± 0,0000079 Da
số khối35
g-factor
chu kỳ bán rã
38,16 ± 0,21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

35Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)%

36Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,006388 ± 0,0001605 Da
số khối36
g-factor
chu kỳ bán rã
90 ± 40 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

36Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)%

37Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,010531 ± 0,0001935 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
11,4 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

37Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,017681 ± 0,000161 Da
số khối38
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity-

38Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)%

39Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,02307 ± 0,000322 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
7,6 ± 1,6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

39Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)%

40Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,03094 ± 0,000322 Da
số khối40
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity

40Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,037134 ± 0,000429 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

41Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

42Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,045078 ± 0,000537 Da
số khối42
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity

42Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Al

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,05182 ± 0,000644 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity+

43Al Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

lịch sử

được phát hiện bởiHans Christian Oersted
nơi khám pháDenmark
ngày khám phá1825
từ nguyên họcLatin: alumen, aluminis, (alum).
cách phát âmah-LOO-men-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
82.300 mg/kg
Abundance in Oceans
0,002 mg/L
Abundance in Human Body
0,00009 %
Abundance in Meteor
0,91 %
Abundance in Sun
0,006 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828