Argon

Argon (Ar)

18. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa18
Masa atomowa39.948
liczba masowa40
Grupa18
Okres3
Blokp
Protony18 p+
Neutrony22 n0
Elektrony18 e-
Animated Model atomu Bohra of Ar (Argon)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
71 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
96 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
188 pm
gęstość
0,001633 g/cm³
energia
proton affinity
369,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
15,7596112 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ar (Argon)
ciepło parowania
6,52 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 8
Model atomu Bohra: Ar (Argon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Ar (Argon)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p6
Enhanced Model atomu Bohra of Ar (Argon)
Orbital Diagram of Ar (Argon)
stopień utlenienia0
elektroujemność
Electrophilicity
0,0832013314590371 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseMonoatomic
Temperatura wrzenia
87,302 K
Temperatura topnienia
83,81 K
ciśnienie krytyczne
4,863 MPa
Temperatura krytyczna
150,687 K
punkt potrójny
83,8058 K
68,89 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
współczynnik załamania
1,000281
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0177 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
319 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
346,3 kJ/mol
Dipole Polarizability
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy23
Radioactive Isotopes22

29Ar

abundancja naturalna
względna masa atomowa
29,040761 ± 0,000471 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

29Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

30Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,023694 ± 0,000192 Da
liczba masowa30
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

30Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

31Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,012158 ± 0,000215 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

31Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,997637824 ± 0,0000019 Da
liczba masowa32
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
98 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

32Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,989925545 ± 0,00000043 Da
liczba masowa33
g-factor
-1,446 ± 0,012
czas połowicznego rozpadu
173 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

33Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,980270092 ± 0,000000083 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
846,46 ± 0,35 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

34Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,975257719 ± 0,00000073 Da
liczba masowa35
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
czas połowicznego rozpadu
1,7756 ± 0,001 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
data odkrycia1940
parzystość+

35Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

abundancja naturalna
0,3336 ± 0,021
względna masa atomowa
35,967545106 ± 0,000000028 Da
liczba masowa36
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

36Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

37Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,966776301 ± 0,000000221 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35,011 ± 0,019 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
data odkrycia1941
parzystość+

37Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

38Ar

abundancja naturalna
0,0629 ± 0,007
względna masa atomowa
37,962732102 ± 0,000000209 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

39Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,964313037 ± 0,000005367 Da
liczba masowa39
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
czas połowicznego rozpadu
268 ± 8 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
data odkrycia1950
parzystość-

39Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

40Ar

abundancja naturalna
99,6035 ± 0,025
względna masa atomowa
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
liczba masowa40
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

41Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,96450057 ± 0,000000372 Da
liczba masowa41
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
czas połowicznego rozpadu
109,61 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
data odkrycia1936
parzystość-

41Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

42Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,963045737 ± 0,0000062 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
32,9 ± 1,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

42Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

43Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,965636056 ± 0,0000057 Da
liczba masowa43
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
czas połowicznego rozpadu
5,37 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
data odkrycia1969
parzystość

43Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

44Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,964923814 ± 0,0000017 Da
liczba masowa44
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,87 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

44Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

45Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,968039731 ± 0,00000055 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,48 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

45Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

46Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,968039244 ± 0,0000025 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

46Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

47Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,972767112 ± 0,0000013 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,03 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość

47Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,976001 ± 0,000018 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
415 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

48Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,981685 ± 0,000429 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
236 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

49Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)%

50Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,985797 ± 0,000537 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
106 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

50Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)%

51Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,993033 ± 0,000429 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość-

51Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

52Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,998519 ± 0,000644 Da
liczba masowa52
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

52Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

53Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,00729 ± 0,00075 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

53Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

54Ar

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,013484 ± 0,000859 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

54Ar Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Argon ice 1

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, Baron Rayleigh
miejsce odkryciaScotland
data odkrycia1894
etymologiaGreek: argos (inactive).
wymowaAR-gon (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
3,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,45 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0,007 %
Ilość we Wszechświecie
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432