Argon

Argon (Ar)

18. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa18
Masa atomowa39.948
liczba masowa40
Grupa18
Okres3
Blokp
proton18 p+
neutron22 n0
elektron18 e-
Animated Model atomu Bohra of Ar (Argon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
71 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
96 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
188 pm
gęstość
0,001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Argon020406080100120140160180200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
369,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
15,7596112 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ar (Argon)
ciepło parowania
6,52 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 8
Model atomu Bohra: Ar (Argon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Ar (Argon)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced Model atomu Bohra of Ar (Argon)
Orbital Diagram of Ar (Argon)
stopień utlenienia0
elektroujemność
Electrophilicity Index
0,0832013314590371 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Temperatura wrzenia
87,302 K
Temperatura topnienia
83,81 K
ciśnienie krytyczne
4,863 MPa
Temperatura krytyczna
150,687 K
punkt potrójny
83,8058 K
68,89 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
współczynnik załamania
1,000281
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0177 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
319 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346,3 kJ/mol
Polaryzowalność
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

liczba masowa29
liczba neutronów11
względna masa atomowa
29,040761 ± 0,000471 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

30Ar

liczba masowa30
liczba neutronów12
względna masa atomowa
30,023694 ± 0,000192 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

31Ar

liczba masowa31
liczba neutronów13
względna masa atomowa
31,012158 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

liczba masowa32
liczba neutronów14
względna masa atomowa
31,997637824 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
98 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

liczba masowa33
liczba neutronów15
względna masa atomowa
32,989925545 ± 0,00000043 Da
g-factor
-1,446 ± 0,012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
173 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

liczba masowa34
liczba neutronów16
względna masa atomowa
33,980270092 ± 0,000000083 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
846,46 ± 0,35 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

liczba masowa35
liczba neutronów17
względna masa atomowa
34,975257719 ± 0,00000073 Da
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7756 ± 0,001 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

liczba masowa36
liczba neutronów18
względna masa atomowa
35,967545106 ± 0,000000028 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,3336 ± 0,021
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

37Ar

liczba masowa37
liczba neutronów19
względna masa atomowa
36,966776301 ± 0,000000221 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,011 ± 0,019 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

38Ar

liczba masowa38
liczba neutronów20
względna masa atomowa
37,962732102 ± 0,000000209 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,0629 ± 0,007
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

39Ar

liczba masowa39
liczba neutronów21
względna masa atomowa
38,964313037 ± 0,000005367 Da
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
268 ± 8 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

40Ar

liczba masowa40
liczba neutronów22
względna masa atomowa
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
99,6035 ± 0,025
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

41Ar

liczba masowa41
liczba neutronów23
względna masa atomowa
40,96450057 ± 0,000000372 Da
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
109,61 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
data odkrycia1936
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

42Ar

liczba masowa42
liczba neutronów24
względna masa atomowa
41,963045737 ± 0,0000062 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,9 ± 1,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

43Ar

liczba masowa43
liczba neutronów25
względna masa atomowa
42,965636056 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,37 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
data odkrycia1969
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

44Ar

liczba masowa44
liczba neutronów26
względna masa atomowa
43,964923814 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,87 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

45Ar

liczba masowa45
liczba neutronów27
względna masa atomowa
44,968039731 ± 0,00000055 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,48 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

46Ar

liczba masowa46
liczba neutronów28
względna masa atomowa
45,968039244 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

47Ar

liczba masowa47
liczba neutronów29
względna masa atomowa
46,972767112 ± 0,0000013 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,03 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

liczba masowa48
liczba neutronów30
względna masa atomowa
47,976001 ± 0,000018 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
415 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

liczba masowa49
liczba neutronów31
względna masa atomowa
48,981685 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
236 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

liczba masowa50
liczba neutronów32
względna masa atomowa
49,985797 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

liczba masowa51
liczba neutronów33
względna masa atomowa
50,993033 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

liczba masowa52
liczba neutronów34
względna masa atomowa
51,998519 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

liczba masowa53
liczba neutronów35
względna masa atomowa
53,00729 ± 0,00075 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

liczba masowa54
liczba neutronów36
względna masa atomowa
54,013484 ± 0,000859 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, Baron Rayleigh
miejsce odkryciaScotland
data odkrycia1894
etymologiaGreek: argos (inactive).
wymowaAR-gon (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
3,5 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,45 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
0,007 %
Ilość we Wszechświecie
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432