Argón

Argón (Ar)

chemický prvok s protónovým číslom 18
Protónové číslo18
Atómová hmotnosť39.948
Nukleónové číslo40
Skupina18
Perióda3
Orbitálp
protón18 p+
Neutrón22 n0
elektrón18 e-
Animated Bohrov model atómu of Ar (Argón)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
71 pm
Mólový objem
Covalent Radius
96 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
188 pm
density
0,001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Argón0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
369,2 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
15,7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (Argón)
Merné skupenské teplo varu
6,52 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 8
Bohrov model atómu: Ar (Argón)
Valenčný elektrón8
Lewis structure: Ar (Argón)
electron configuration[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced Bohrov model atómu of Ar (Argón)
Orbital Diagram of Ar (Argón)
Oxidačné číslo0
Elektronegativita
Electrophilicity Index
0,0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterMonoatomic
Teplota varu
87,302 K
Teplota topenia
83,81 K
critical pressure
4,863 MPa
critical temperature
150,687 K
Trojný bod
83,8058 K
68,89 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Index lomu
1,000281
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,0177 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)5/3
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
319 m/s
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346,3 kJ/mol
polarizability
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
29,040761 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
30,023694 ± 0,000192 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
31,012158 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
31,997637824 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
98 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
32,989925545 ± 0,00000043 Da
g-factor
-1,446 ± 0,012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
173 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
33,980270092 ± 0,000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
846,46 ± 0,35 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
34,975257719 ± 0,00000073 Da
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7756 ± 0,001 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
35,967545106 ± 0,000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0,3336 ± 0,021
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
36,966776301 ± 0,000000221 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,011 ± 0,019 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
37,962732102 ± 0,000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0629 ± 0,007
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

39Ar

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
38,964313037 ± 0,000005367 Da
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
268 ± 8 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99,6035 ± 0,025
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

41Ar

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
40,96450057 ± 0,000000372 Da
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
109,61 ± 0,04 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
dátum objavu1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
41,963045737 ± 0,0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,9 ± 1,1 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
42,965636056 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,37 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
dátum objavu1969
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
43,964923814 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,87 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
44,968039731 ± 0,00000055 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,48 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
45,968039244 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,4 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
46,972767112 ± 0,0000013 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,23 ± 0,03 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
47,976001 ± 0,000018 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
415 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
48,981685 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
236 ± 8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
49,985797 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
50,993033 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
51,998519 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
53,00729 ± 0,00075 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
54,013484 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir William Ramsey, Baron Rayleigh
miesto nálezuScotland
dátum objavu1894
etymológiaGreek: argos (inactive).
pronunciationAR-gon (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
3,5 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,45 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
0,007 %
Množstvo vo vesmíre
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432