Аргон

Аргон (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18; rare gas
Атомски број18
Атомска маса39.948
Масени број40
Група18
Периода3
Блокp
протон18 p+
неутрон22 n0
електрон18 e-
Animated Боров модел атома of Ar (Аргон)

Физичко Својство

Атомски Радијус
71 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
188 pm
густина
0,001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Аргон0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
369,2 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
15,7596112 eV/particle
енергија јонизације of Ar (Аргон)
Топлота испаравања
6,52 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 8
Боров модел атома: Ar (Аргон)
Валентни електрони8
Lewis structure: Ar (Аргон)
електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced Боров модел атома of Ar (Аргон)
Orbital Diagram of Ar (Аргон)
оксидациони број0
електронегативност
Electrophilicity Index
0,0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кључања
87,302 K
Температура топљења
83,81 K
critical pressure
4,863 MPa
critical temperature
150,687 K
тројна тачка
83,8058 K
68,89 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
индекс преламања
1,000281
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,0177 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
319 m/s
класификација
КатегоријаПлеменити гасови, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
346,3 kJ/mol
polarizability
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

Масени број29
неутронски број11
атомска тежина
29,040761 ± 0,000471 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

30Ar

Масени број30
неутронски број12
атомска тежина
30,023694 ± 0,000192 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

31Ar

Масени број31
неутронски број13
атомска тежина
31,012158 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 0,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

Масени број32
неутронски број14
атомска тежина
31,997637824 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
98 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

Масени број33
неутронски број15
атомска тежина
32,989925545 ± 0,00000043 Da
g-factor
-1,446 ± 0,012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
173 ± 2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

Масени број34
неутронски број16
атомска тежина
33,980270092 ± 0,000000083 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
846,46 ± 0,35 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

Масени број35
неутронски број17
атомска тежина
34,975257719 ± 0,00000073 Da
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7756 ± 0,001 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

Масени број36
неутронски број18
атомска тежина
35,967545106 ± 0,000000028 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,3336 ± 0,021
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

37Ar

Масени број37
неутронски број19
атомска тежина
36,966776301 ± 0,000000221 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,011 ± 0,019 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

38Ar

Масени број38
неутронски број20
атомска тежина
37,962732102 ± 0,000000209 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,0629 ± 0,007
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

39Ar

Масени број39
неутронски број21
атомска тежина
38,964313037 ± 0,000005367 Da
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
268 ± 8 y
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

40Ar

Масени број40
неутронски број22
атомска тежина
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
g-factor
0
присутност у природи
99,6035 ± 0,025
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

41Ar

Масени број41
неутронски број23
атомска тежина
40,96450057 ± 0,000000372 Da
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
109,61 ± 0,04 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
датум открића1936
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

42Ar

Масени број42
неутронски број24
атомска тежина
41,963045737 ± 0,0000062 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,9 ± 1,1 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

43Ar

Масени број43
неутронски број25
атомска тежина
42,965636056 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,37 ± 0,06 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
датум открића1969
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

44Ar

Масени број44
неутронски број26
атомска тежина
43,964923814 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,87 ± 0,05 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

45Ar

Масени број45
неутронски број27
атомска тежина
44,968039731 ± 0,00000055 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,48 ± 0,15 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

46Ar

Масени број46
неутронски број28
атомска тежина
45,968039244 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,4 ± 0,6 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

47Ar

Масени број47
неутронски број29
атомска тежина
46,972767112 ± 0,0000013 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,23 ± 0,03 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

Масени број48
неутронски број30
атомска тежина
47,976001 ± 0,000018 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
415 ± 15 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

Масени број49
неутронски број31
атомска тежина
48,981685 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
236 ± 8 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

Масени број50
неутронски број32
атомска тежина
49,985797 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

Масени број51
неутронски број33
атомска тежина
50,993033 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

Масени број52
неутронски број34
атомска тежина
51,998519 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

Масени број53
неутронски број35
атомска тежина
53,00729 ± 0,00075 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

Масени број54
неутронски број36
атомска тежина
54,013484 ± 0,000859 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

историја

откриоSir William Ramsey, Baron Rayleigh
место открићаScotland
датум открића1894
етимологијаGreek: argos (inactive).
изговорAR-gon (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
3,5 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,45 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
0,007 %
Заступљеност у Космосу
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432