อาร์กอน

อาร์กอน (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18
เลขอะตอม18
มวลอะตอม39.948
เลขมวล40
หมู่18
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน18 p+
นิวตรอน22 n0
Electrons18 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ar (อาร์กอน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
71 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
188 pm
ความหนาแน่น
0.001633 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
369.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
15.7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (อาร์กอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
6.52 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8
แบบจำลองของบอร์: Ar (อาร์กอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ar (อาร์กอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ar (อาร์กอน)
Orbital Diagram of Ar (อาร์กอน)
สถานะออกซิเดชัน0
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
0.0832013314590371 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseMonoatomic
จุดเดือด
87.302 K
จุดหลอมเหลว
83.81 K
critical pressure
4.863 MPa
critical temperature
150.687 K
triple point
83.8058 K
68.89 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000281
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0177 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000024 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000107
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
319 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
346.3 kJ/mol
Dipole Polarizability
11.083 ± 0.007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64.2 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.66
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร23
Radioactive Isotopes22

29Ar

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
29.040761 ± 0.000471 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

29Ar Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.023694 ± 0.000192 Da
เลขมวล30
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

30Ar Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.012158 ± 0.000215 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

31Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.997637824 ± 0.0000019 Da
เลขมวล32
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
98 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

32Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.989925545 ± 0.00000043 Da
เลขมวล33
g-factor
-1.446 ± 0.012
ครึ่งชีวิต
173 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

33Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.980270092 ± 0.000000083 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
846.46 ± 0.35 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

34Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.975257719 ± 0.00000073 Da
เลขมวล35
g-factor
0.42133333333333 ± 0.00013333333333333
ครึ่งชีวิต
1.7756 ± 0.001 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.084 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

35Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

natural abundance
0.3336 ± 0.021
น้ำหนักอะตอม
35.967545106 ± 0.000000028 Da
เลขมวล36
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

36Ar Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

37Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.966776301 ± 0.000000221 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
35.011 ± 0.019 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

37Ar Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

natural abundance
0.0629 ± 0.007
น้ำหนักอะตอม
37.962732102 ± 0.000000209 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

39Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.964313037 ± 0.000005367 Da
เลขมวล39
g-factor
-0.45428571428571 ± 0.0042857142857143
ครึ่งชีวิต
268 ± 8 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.116 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

39Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

natural abundance
99.6035 ± 0.025
น้ำหนักอะตอม
39.96238312204 ± 0.00000000234 Da
เลขมวล40
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

41Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.96450057 ± 0.000000372 Da
เลขมวล41
g-factor
-0.37428571428571 ± 0.0022857142857143
ครึ่งชีวิต
109.61 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.042 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

41Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.963045737 ± 0.0000062 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
32.9 ± 1.1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

42Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.965636056 ± 0.0000057 Da
เลขมวล43
g-factor
-0.4088 ± 0.0024
ครึ่งชีวิต
5.37 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.142 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

43Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.964923814 ± 0.0000017 Da
เลขมวล44
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.87 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

44Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.968039731 ± 0.00000055 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.48 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

45Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.968039244 ± 0.0000025 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

46Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.972767112 ± 0.0000013 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.03 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity

47Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.976001 ± 0.000018 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
415 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

48Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.981685 ± 0.000429 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
236 ± 8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

49Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)%

50Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.985797 ± 0.000537 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
106 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

50Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)%

51Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.993033 ± 0.000429 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

51Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

52Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.998519 ± 0.000644 Da
เลขมวล52
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

52Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

53Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.00729 ± 0.00075 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

53Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

54Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.013484 ± 0.000859 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

54Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Argon ice 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, Baron Rayleigh
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1894
ศัพทมูลวิทยาGreek: argos (inactive).
pronunciationAR-gon (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.5 mg/kg
Abundance in Oceans
0.45 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0.007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432