อาร์กอน

อาร์กอน (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18; rare gas
เลขอะตอม18
มวลอะตอม39.948
เลขมวล40
หมู่18
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน18 p+
นิวตรอน22 n0
อิเล็กตรอน18 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ar (อาร์กอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
71 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
188 pm
ความหนาแน่น
0.001633 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อาร์กอน0102030405060708090100110120130140150160170180190pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
369.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
15.7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (อาร์กอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
6.52 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8
แบบจำลองของบอร์: Ar (อาร์กอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ar (อาร์กอน)
electron configuration[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ar (อาร์กอน)
Orbital Diagram of Ar (อาร์กอน)
สถานะออกซิเดชัน0
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
0.0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterMonoatomic
จุดเดือด
87.302 K
จุดหลอมเหลว
83.81 K
critical pressure
4.863 MPa
critical temperature
150.687 K
triple point
83.8058 K
68.89 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000281
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0177 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000024 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000107
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
319 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346.3 kJ/mol
polarizability
11.083 ± 0.007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.66
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

เลขมวล29
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
29.040761 ± 0.000471 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

เลขมวล30
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
30.023694 ± 0.000192 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

เลขมวล31
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
31.012158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

เลขมวล32
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
31.997637824 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
98 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

เลขมวล33
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
32.989925545 ± 0.00000043 Da
g-factor
-1.446 ± 0.012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
173 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

เลขมวล34
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
33.980270092 ± 0.000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
846.46 ± 0.35 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

เลขมวล35
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
34.975257719 ± 0.00000073 Da
g-factor
0.42133333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7756 ± 0.001 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.084 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

เลขมวล36
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
35.967545106 ± 0.000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0.3336 ± 0.021
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

เลขมวล37
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
36.966776301 ± 0.000000221 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.011 ± 0.019 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

เลขมวล38
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
37.962732102 ± 0.000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0629 ± 0.007
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

39Ar

เลขมวล39
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
38.964313037 ± 0.000005367 Da
g-factor
-0.45428571428571 ± 0.0042857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
268 ± 8 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.116 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

เลขมวล40
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
39.96238312204 ± 0.00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99.6035 ± 0.025
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

41Ar

เลขมวล41
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
40.96450057 ± 0.000000372 Da
g-factor
-0.37428571428571 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
109.61 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.042 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

เลขมวล42
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
41.963045737 ± 0.0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.9 ± 1.1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

เลขมวล43
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
42.965636056 ± 0.0000057 Da
g-factor
-0.4088 ± 0.0024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.37 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.142 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

เลขมวล44
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
43.964923814 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.87 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

เลขมวล45
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
44.968039731 ± 0.00000055 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.48 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

เลขมวล46
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
45.968039244 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

เลขมวล47
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
46.972767112 ± 0.0000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.03 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

เลขมวล48
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
47.976001 ± 0.000018 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
415 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

เลขมวล49
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
48.981685 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
236 ± 8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

เลขมวล50
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
49.985797 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

เลขมวล51
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
50.993033 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

เลขมวล52
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
51.998519 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

เลขมวล53
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
53.00729 ± 0.00075 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

เลขมวล54
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
54.013484 ± 0.000859 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, Baron Rayleigh
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1894
ศัพทมูลวิทยาGreek: argos (inactive).
pronunciationAR-gon (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.5 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.45 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432

alias

  • Ar

การแปล

  • อังกฤษargon
  • อิตาลีargon
  • นอร์เวย์บุคมอลargon
  • ฝรั่งเศสargon
  • เยอรมันArgon
  • โปแลนด์argon
  • ดัตช์argon
  • สเปนargón
  • จีน (ตัวเต็ม)
  • แอฟริกานส์argon
  • อัมฮาราአርገን
  • อารากอนArgón
  • อาหรับأرغون
  • อัสตูเรียสArgón
  • อาเซอร์ไบจานArqon
  • บัชคีร์Аргон
  • เบลารุสАргон
  • บัลแกเรียаргон
  • บังกลาআর্গন
  • เบรตันArgon
  • บอสเนียargon
  • คาตาลันargó
  • คอร์ซิกาArgone
  • เช็กargon
  • ชูวัชАргон
  • เวลส์argon
  • เดนมาร์กargon
  • ซาซาArgon
  • กรีกαργό
  • เอสเปรันโตargono
  • เอสโตเนียargoon
  • บาสก์argon
  • เปอร์เซียآرگون
  • ฟินแลนด์argon
  • ฟริเซียนเหนือArgon
  • ฟรูลีArgon
  • ฟริเซียนตะวันตกArgon
  • ไอริชArgón
  • กาลิเซียargon
  • กัวรานีTatapu'ã'ỹ
  • มานซ์argon
  • จีนแคะArgon
  • ฮาวาย‘Aragona
  • ฮิบรูארגון
  • ฮินดีआर्गन
  • ฮินดีฟิจิArgon
  • โครเอเชียArgon
  • เฮติครีโอลAgon
  • ฮังการีargon
  • อาร์เมเนียարգոն
  • อินเตอร์ลิงกัวargon
  • อินโดนีเซียargon
  • อีโดargono
  • ไอซ์แลนด์argon
  • ญี่ปุ่นアルゴン
  • โลชบันlaznynavni
  • ชวาArgon
  • จอร์เจียარგონი
  • คาซัคАргон
  • กันนาดาಆರ್ಗಾನ್
  • เกาหลี아르곤
  • โกมิАргон
  • ละตินargon
  • ลักเซมเบิร์กArgon
  • ลิมเบิร์กArgon
  • ลิกูเรียArgon
  • ลิทัวเนียArgonas
  • ลัตเวียargons
  • เมารีargon
  • มาซิโดเนียАргон
  • มาลายาลัมആർഗോൺ
  • มองโกเลียаргон
  • มราฐีआरगॉन
  • มารีตะวันตกАргон
  • มาเลย์argon
  • เยอรมันต่ำArgon
  • เนปาลआर्गन
  • นอร์เวย์นีนอสก์argon
  • นาวาโฮNíłchʼi Dootłʼizhí
  • อ็อกซิตันArgon
  • ปัญจาบਆਰਗਾਨ
  • ปาเปียเมนโตArgon
  • ลาฮ์นดาآرگون
  • โปรตุเกสárgon
  • เคชวาArgun
  • โรมาเนียargon
  • รัสเซียаргон
  • รูซินАрґон
  • ซิซิลีargon
  • เซอร์โบ-โครเอเชียArgon
  • สิงหลආගන්
  • สโลวักargón
  • สโลวีเนียargon
  • แอลเบเนียArgoni
  • เซอร์เบียаргон
  • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Argon
  • สวีเดนargon
  • สวาฮีลีArigoni
  • ทมิฬஆர்கான்
  • ตากาล็อกArgon
  • ตุรกีArgon
  • อุยกูร์ئارگون
  • ยูเครนаргон
  • อุซเบกArgon
  • เวปส์Argon
  • เวียดนามagon
  • วาเรย์Argon
  • คัลมืยค์Арһон
  • ยิดดิชארגאן
  • โยรูบาArgon
  • จีน
  • เซบูArgon
  • เคิร์ดตอนกลางئارگۆن
  • โอดิยาଆର୍ଗନ
  • คุชราตઆર્ગોન
  • ตาตาร์аргон
  • ปัมปังกาArgon
  • สกอตส์argon
  • จีน (จีน)
  • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
  • กวางตุ้ง
  • เนวาร์आर्गन
  • เอียร์ซยาАргон
  • โซมาลีAargon
  • จีนคลาสสิก
  • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)аргон
  • อาโรมาเนียArgon
  • เชอร์ชสลาวิกАргонъ
  • แฟโรArgon
  • คีร์กีซАргон
  • cdoĀ
  • จีนมินหนานArgon
  • เตลูกูఆర్గాన్
  • เกลิกสกอตArgon
  • สันสกฤตआर्गन
  • ลอมบาร์ดArgon
  • มอลตาargon
  • จีนกั้น
  • บาลีआर्गन
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)argon
  • ทาจิกАргон
  • ซุนดาArgon
  • โภชปุรีआर्गन
  • ทิเบตགཉུག་རླུང་།
  • โปรตุเกส (บราซิล)argônio
  • ลิงกัวฟรังกาโนวาargon
  • ตาตาร์ (ซีริลลิก)аргон
  • พม่าအာဂွန်
  • oloArgon
  • kbpArɩkɔŋ
  • จีนอู๋
  • จีน (ไต้หวัน)
  • พีดมอนต์Àrgon
  • จีน (ตัวย่อ)
  • จีน (สิงคโปร์)
  • จีน (มาเลเซีย)
  • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
  • ซาร์เดญาArgòn
  • อาหรับโมร็อกโกآرݣون
  • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Argon
  • อังกฤษ (แคนาดา)Argon
  • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ارجون
  • พัชโตآرگون
  • บิกอลArgon
  • คอร์นิชArgon
  • มณีปุระꯑꯥꯔꯒꯣꯟ
  • บาหลีArgon
  • อูรดูآرگون
  • สินธิآرگون
  • มาเลย์ (อาหรับ)ارݢون
  • ซามิเหนือargon
  • ซามิอีนารีargon
  • blkအာဂွန်
  • ซูลูIsAlahwe