อาร์กอน

อาร์กอน (Ar)

chemical element with symbol Ar and atomic number 18; rare gas
เลขอะตอม18
มวลอะตอม39.948
เลขมวล40
หมู่18
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน18 p+
นิวตรอน22 n0
อิเล็กตรอน18 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ar (อาร์กอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
71 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
188 pm
ความหนาแน่น
0.001633 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อาร์กอน020406080100120140160180200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
369.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
15.7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (อาร์กอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
6.52 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8
แบบจำลองของบอร์: Ar (อาร์กอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ar (อาร์กอน)
electron configuration[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ar (อาร์กอน)
Orbital Diagram of Ar (อาร์กอน)
สถานะออกซิเดชัน0
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
0.0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterMonoatomic
จุดเดือด
87.302 K
จุดหลอมเหลว
83.81 K
critical pressure
4.863 MPa
critical temperature
150.687 K
triple point
83.8058 K
68.89 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000281
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0177 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000024 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000107
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
319 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
346.3 kJ/mol
polarizability
11.083 ± 0.007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.66
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Argon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

เลขมวล29
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
29.040761 ± 0.000471 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

เลขมวล30
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
30.023694 ± 0.000192 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

เลขมวล31
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
31.012158 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

เลขมวล32
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
31.997637824 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
98 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

เลขมวล33
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
32.989925545 ± 0.00000043 Da
g-factor
-1.446 ± 0.012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
173 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

เลขมวล34
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
33.980270092 ± 0.000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
846.46 ± 0.35 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

เลขมวล35
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
34.975257719 ± 0.00000073 Da
g-factor
0.42133333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7756 ± 0.001 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.084 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

เลขมวล36
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
35.967545106 ± 0.000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0.3336 ± 0.021
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

เลขมวล37
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
36.966776301 ± 0.000000221 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.011 ± 0.019 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

เลขมวล38
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
37.962732102 ± 0.000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0629 ± 0.007
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

39Ar

เลขมวล39
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
38.964313037 ± 0.000005367 Da
g-factor
-0.45428571428571 ± 0.0042857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
268 ± 8 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.116 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

เลขมวล40
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
39.96238312204 ± 0.00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99.6035 ± 0.025
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

41Ar

เลขมวล41
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
40.96450057 ± 0.000000372 Da
g-factor
-0.37428571428571 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
109.61 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.042 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

เลขมวล42
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
41.963045737 ± 0.0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.9 ± 1.1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

เลขมวล43
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
42.965636056 ± 0.0000057 Da
g-factor
-0.4088 ± 0.0024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.37 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.142 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

เลขมวล44
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
43.964923814 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.87 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

เลขมวล45
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
44.968039731 ± 0.00000055 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.48 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

เลขมวล46
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
45.968039244 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

เลขมวล47
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
46.972767112 ± 0.0000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.03 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

เลขมวล48
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
47.976001 ± 0.000018 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
415 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

เลขมวล49
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
48.981685 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
236 ± 8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

เลขมวล50
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
49.985797 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

เลขมวล51
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
50.993033 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

เลขมวล52
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
51.998519 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

เลขมวล53
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
53.00729 ± 0.00075 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

เลขมวล54
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
54.013484 ± 0.000859 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, Baron Rayleigh
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1894
ศัพทมูลวิทยาGreek: argos (inactive).
pronunciationAR-gon (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.5 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.45 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432

alias

 • Ar

การแปล

 • อังกฤษargon
 • อิตาลีargon
 • นอร์เวย์บุคมอลargon
 • ฝรั่งเศสargon
 • เยอรมันArgon
 • โปแลนด์argon
 • ดัตช์argon
 • สเปนargón
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์argon
 • อัมฮาราአርገን
 • อารากอนArgón
 • อาหรับأرغون
 • อัสตูเรียสArgón
 • อาเซอร์ไบจานArqon
 • บัชคีร์Аргон
 • เบลารุสАргон
 • บัลแกเรียаргон
 • บังกลาআর্গন
 • เบรตันArgon
 • บอสเนียargon
 • คาตาลันargó
 • คอร์ซิกาArgone
 • เช็กargon
 • ชูวัชАргон
 • เวลส์argon
 • เดนมาร์กargon
 • ซาซาArgon
 • กรีกαργό
 • เอสเปรันโตargono
 • เอสโตเนียargoon
 • บาสก์argon
 • เปอร์เซียآرگون
 • ฟินแลนด์argon
 • ฟริเซียนเหนือArgon
 • ฟรูลีArgon
 • ฟริเซียนตะวันตกArgon
 • ไอริชArgón
 • กาลิเซียargon
 • กัวรานีTatapu'ã'ỹ
 • มานซ์argon
 • จีนแคะArgon
 • ฮาวาย‘Aragona
 • ฮิบรูארגון
 • ฮินดีआर्गन
 • ฮินดีฟิจิArgon
 • โครเอเชียArgon
 • เฮติครีโอลAgon
 • ฮังการีargon
 • อาร์เมเนียարգոն
 • อินเตอร์ลิงกัวargon
 • อินโดนีเซียargon
 • อีโดargono
 • ไอซ์แลนด์argon
 • ญี่ปุ่นアルゴン
 • โลชบันlaznynavni
 • ชวาArgon
 • จอร์เจียარგონი
 • คาซัคАргон
 • กันนาดาಆರ್ಗಾನ್
 • เกาหลี아르곤
 • โกมิАргон
 • ละตินargon
 • ลักเซมเบิร์กArgon
 • ลิมเบิร์กArgon
 • ลิกูเรียArgon
 • ลิทัวเนียArgonas
 • ลัตเวียargons
 • เมารีargon
 • มาซิโดเนียАргон
 • มาลายาลัมആർഗോൺ
 • มองโกเลียаргон
 • มราฐีआरगॉन
 • มารีตะวันตกАргон
 • มาเลย์argon
 • เยอรมันต่ำArgon
 • เนปาลआर्गन
 • นอร์เวย์นีนอสก์argon
 • นาวาโฮNíłchʼi Dootłʼizhí
 • อ็อกซิตันArgon
 • ปัญจาบਆਰਗਾਨ
 • ปาเปียเมนโตArgon
 • ลาฮ์นดาآرگون
 • โปรตุเกสárgon
 • เคชวาArgun
 • โรมาเนียargon
 • รัสเซียаргон
 • รูซินАрґон
 • ซิซิลีargon
 • เซอร์โบ-โครเอเชียArgon
 • สิงหลආගන්
 • สโลวักargón
 • สโลวีเนียargon
 • แอลเบเนียArgoni
 • เซอร์เบียаргон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Argon
 • สวีเดนargon
 • สวาฮีลีArigoni
 • ทมิฬஆர்கான்
 • ตากาล็อกArgon
 • ตุรกีArgon
 • อุยกูร์ئارگون
 • ยูเครนаргон
 • อุซเบกArgon
 • เวปส์Argon
 • เวียดนามagon
 • วาเรย์Argon
 • คัลมืยค์Арһон
 • ยิดดิชארגאן
 • โยรูบาArgon
 • จีน
 • เซบูArgon
 • เคิร์ดตอนกลางئارگۆن
 • โอดิยาଆର୍ଗନ
 • คุชราตઆર્ગોન
 • ตาตาร์аргон
 • ปัมปังกาArgon
 • สกอตส์argon
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • กวางตุ้ง
 • เนวาร์आर्गन
 • เอียร์ซยาАргон
 • โซมาลีAargon
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)аргон
 • อาโรมาเนียArgon
 • เชอร์ชสลาวิกАргонъ
 • แฟโรArgon
 • คีร์กีซАргон
 • cdoĀ
 • จีนมินหนานArgon
 • เตลูกูఆర్గాన్
 • เกลิกสกอตArgon
 • สันสกฤตआर्गन
 • ลอมบาร์ดArgon
 • มอลตาargon
 • จีนกั้น
 • บาลีआर्गन
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)argon
 • ทาจิกАргон
 • ซุนดาArgon
 • โภชปุรีआर्गन
 • ทิเบตགཉུག་རླུང་།
 • โปรตุเกส (บราซิล)argônio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาargon
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)аргон
 • พม่าအာဂွန်
 • oloArgon
 • kbpArɩkɔŋ
 • จีนอู๋
 • จีน (ไต้หวัน)
 • พีดมอนต์Àrgon
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ซาร์เดญาArgòn
 • อาหรับโมร็อกโกآرݣون
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Argon
 • อังกฤษ (แคนาดา)Argon
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ارجون
 • พัชโตآرگون
 • บิกอลArgon
 • คอร์นิชArgon
 • มณีปุระꯑꯥꯔꯒꯣꯟ
 • บาหลีArgon
 • อูรดูآرگون
 • สินธิآرگون
 • มาเลย์ (อาหรับ)ارݢون
 • ซามิเหนือargon
 • ซามิอีนารีargon
 • blkအာဂွန်
 • ซูลูIsAlahwe