Argon

Argon (Ar)

simgesi Ar olan periyodik tablonun 8A grubunda yer alan element
Atom numarası18
Atom ağırlığı39.948
Kütle numarası40
Grup18
Periyot3
Blokp
proton18 p+
nötron22 n0
elektron18 e-
Animated Bohr modeli of Ar (Argon)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
71 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
188 pm
yoğunluk
0,001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Argon0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
369,2 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
15,7596112 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ar (Argon)
Buharlaşma ısısı
6,52 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 8
Bohr modeli: Ar (Argon)
Değerlik elektron8
Lewis yapısı: Ar (Argon)
electron configuration[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced Bohr modeli of Ar (Argon)
Orbital Diagram of Ar (Argon)
Yükseltgenme seviyesi0
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
0,0832013314590371 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Kaynama noktası
87,302 K
Ergime noktası
83,81 K
critical pressure
4,863 MPa
critical temperature
150,687 K
Üçlü nokta
83,8058 K
68,89 kPa
appearance
renk
Renksiz
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Kırılma indisi
1,000281
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,0177 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
20,786 J/(mol K)
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı5/3
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000000107
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
319 m/s
sınıflandırma
KategoriSoygaz, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt sınıflandırmasıatmophile

other

Gas Basicity
346,3 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Argon izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

Kütle numarası29
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
29,040761 ± 0,000471 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

Kütle numarası30
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
30,023694 ± 0,000192 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

Kütle numarası31
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
31,012158 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

Kütle numarası32
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
31,997637824 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
98 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

Kütle numarası33
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
32,989925545 ± 0,00000043 Da
g-factor
-1,446 ± 0,012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
173 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

Kütle numarası34
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
33,980270092 ± 0,000000083 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
846,46 ± 0,35 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

Kütle numarası35
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
34,975257719 ± 0,00000073 Da
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,7756 ± 0,001 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

Kütle numarası36
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
35,967545106 ± 0,000000028 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,3336 ± 0,021
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

Kütle numarası37
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
36,966776301 ± 0,000000221 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,011 ± 0,019 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

Kütle numarası38
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
37,962732102 ± 0,000000209 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,0629 ± 0,007
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

39Ar

Kütle numarası39
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
38,964313037 ± 0,000005367 Da
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
268 ± 8 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

40Ar

Kütle numarası40
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
99,6035 ± 0,025
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

41Ar

Kütle numarası41
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
40,96450057 ± 0,000000372 Da
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
109,61 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

42Ar

Kütle numarası42
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
41,963045737 ± 0,0000062 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,9 ± 1,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

43Ar

Kütle numarası43
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
42,965636056 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,37 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

44Ar

Kütle numarası44
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
43,964923814 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,87 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

45Ar

Kütle numarası45
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
44,968039731 ± 0,00000055 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,48 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

46Ar

Kütle numarası46
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
45,968039244 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,4 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

47Ar

Kütle numarası47
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
46,972767112 ± 0,0000013 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,23 ± 0,03 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

Kütle numarası48
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
47,976001 ± 0,000018 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
415 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

Kütle numarası49
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
48,981685 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
236 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

Kütle numarası50
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
49,985797 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
106 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

Kütle numarası51
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
50,993033 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

Kütle numarası52
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
51,998519 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

Kütle numarası53
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
53,00729 ± 0,00075 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

Kütle numarası54
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
54,013484 ± 0,000859 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

tarih

kâşifi ya da mucidiSir William Ramsey, Baron Rayleigh
keşif yeriScotland
keşif veya buluş tarihi1894
köken bilimiGreek: argos (inactive).
telaffuzuAR-gon (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
3,5 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,45 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
0,007 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432