Agon

Agon (Ar)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 19
Số nguyên tử18
Nguyên tử khối39.948
số khối40
Nhóm18
Chu kỳ3
Phân lớpp
Prô ton18 p+
Nơ tron22 n0
Electrons18 e-
Animated Mô hình Bohr of Ar (Agon)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
71 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
96 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
188 pm
mật độ
0,001633 g/cm³
năng lượng
proton affinity
369,2 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
15,7596112 eV/particle
ionization energy of Ar (Agon)
Nhiệt bay hơi
6,52 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 8
Mô hình Bohr: Ar (Agon)
Electron hóa trị8
Cấu trúc Lewis: Ar (Agon)
Cấu hình electron[Ne] 3s2 3p6
Enhanced Mô hình Bohr of Ar (Agon)
Orbital Diagram of Ar (Agon)
trạng thái oxy hóa0
độ âm điện
Electrophilicity
0,0832013314590371 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseMonoatomic
Nhiệt độ sôi
87,302 K
Nhiệt độ nóng chảy
83,81 K
critical pressure
4,863 MPa
critical temperature
150,687 K
điểm ba trạng thái
83,8058 K
68,89 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
chiết suất
1,000281
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,0177 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
319 m/s
phân loại
Danh mụcKhí trơ, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
346,3 kJ/mol
Dipole Polarizability
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
Số lượng tử1S0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Argon

Các đồng vị bền3
Các đồng vị không bền23
Radioactive Isotopes22

29Ar

natural abundance
relative atomic mass
29,040761 ± 0,000471 Da
số khối29
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

29Ar Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,023694 ± 0,000192 Da
số khối30
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2015
parity+

30Ar Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,012158 ± 0,000215 Da
số khối31
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

31Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,997637824 ± 0,0000019 Da
số khối32
g-factor
0
chu kỳ bán rã
98 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

32Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,989925545 ± 0,00000043 Da
số khối33
g-factor
-1,446 ± 0,012
chu kỳ bán rã
173 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1964
parity+

33Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,980270092 ± 0,000000083 Da
số khối34
g-factor
0
chu kỳ bán rã
846,46 ± 0,35 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

34Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,975257719 ± 0,00000073 Da
số khối35
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
chu kỳ bán rã
1,7756 ± 0,001 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
ngày khám phá1940
parity+

35Ar Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

natural abundance
0,3336 ± 0,021
relative atomic mass
35,967545106 ± 0,000000028 Da
số khối36
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

36Ar Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

37Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,966776301 ± 0,000000221 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
35,011 ± 0,019 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
ngày khám phá1941
parity+

37Ar Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

natural abundance
0,0629 ± 0,007
relative atomic mass
37,962732102 ± 0,000000209 Da
số khối38
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

39Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,964313037 ± 0,000005367 Da
số khối39
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
chu kỳ bán rã
268 ± 8 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
ngày khám phá1950
parity-

39Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

40Ar

natural abundance
99,6035 ± 0,025
relative atomic mass
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
số khối40
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

41Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,96450057 ± 0,000000372 Da
số khối41
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
chu kỳ bán rã
109,61 ± 0,04 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
ngày khám phá1936
parity-

41Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

42Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,963045737 ± 0,0000062 Da
số khối42
g-factor
0
chu kỳ bán rã
32,9 ± 1,1 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

42Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

43Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,965636056 ± 0,0000057 Da
số khối43
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
chu kỳ bán rã
5,37 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
ngày khám phá1969
parity

43Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

44Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,964923814 ± 0,0000017 Da
số khối44
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11,87 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

44Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

45Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,968039731 ± 0,00000055 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
21,48 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

45Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,968039244 ± 0,0000025 Da
số khối46
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,4 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

46Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

47Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,972767112 ± 0,0000013 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
1,23 ± 0,03 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity

47Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,976001 ± 0,000018 Da
số khối48
g-factor
0
chu kỳ bán rã
415 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

48Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,981685 ± 0,000429 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
236 ± 8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

49Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)%

50Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,985797 ± 0,000537 Da
số khối50
g-factor
0
chu kỳ bán rã
106 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

50Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)%

51Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,993033 ± 0,000429 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity-

51Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

52Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,998519 ± 0,000644 Da
số khối52
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2009
parity+

52Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

53Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,00729 ± 0,00075 Da
số khối53
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

53Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

54Ar

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,013484 ± 0,000859 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

54Ar Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Argon ice 1

lịch sử

được phát hiện bởiSir William Ramsey, Baron Rayleigh
nơi khám pháScotland
ngày khám phá1894
từ nguyên họcGreek: argos (inactive).
cách phát âmAR-gon (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
3,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,45 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0,007 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432