Χρυσος

Χρυσος (Au)

chemical element with symbol Au and atomic number 79
Ατομικός Αριθμός79
Ατομικό βάρος196.966569
Μαζικός αριθμός197
Ομάδα11
Περίοδος6
Τομέαςd
πρωτόνιο79 p+
νετρόνιο118 n0
ηλεκτρόνιο79 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Au (Χρυσος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
124 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Van der Waals radius
214 pm
πυκνότητα
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Χρυσος0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
2,30863 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
9,225553 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Au (Χρυσος)
ενθαλπία εξάτμισης
340 kJ/mol
enthalpy of fusion
12,68 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
368,2 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Au (Χρυσος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Au (Χρυσος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Au (Χρυσος)
Orbital Diagram of Au (Χρυσος)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
2.4
Electrophilicity Index
2,404200854149471 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.109,15 K
Σημείο τήξης
1.337,33 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Χρυσό
Εμφάνισηmetallic yellow
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000142 1/K
molar heat capacity
25,418 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
45 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,000000022 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,00000000178 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000351 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000344
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
2,5 MPa
Συμπιεστότητα
220 GPa
shear modulus
27 GPa
Young's modulus
78 GPa
Poisson's ratio
0,44
ταχύτητα του ήχου
1.740 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes1

168Au

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
168,002716 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
p (proton emission)

169Au

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
168,99808 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
169,996024 ± 0,000216 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
290 ± 50 us
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity

decay modeΈνταση
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
170,991881533 ± 0,000022236 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,3 ± 2,4 us
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
171,989996704 ± 0,000060287 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28 ± 4 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1993
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

Μαζικός αριθμός173
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
172,986224263 ± 0,000024458 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,5 ± 0,8 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

Μαζικός αριθμός174
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
173,984908 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
139 ± 3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

Μαζικός αριθμός175
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
174,981316375 ± 0,000041399 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
200 ± 3 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

Μαζικός αριθμός176
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
175,980116925 ± 0,000035625 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,05 ± 0,01 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

Μαζικός αριθμός177
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
176,976869701 ± 0,0000107 Da
g-factor
2,3 ± 0,1
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,501 ± 0,02 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
177,976056714 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,4 ± 0,5 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

Μαζικός αριθμός179
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
178,973173666 ± 0,000012555 Da
g-factor
2,02 ± 0,1
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,1 ± 0,3 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

Μαζικός αριθμός180
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
179,972489738 ± 0,000005108 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,9 ± 0,3 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

Μαζικός αριθμός181
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
180,970079102 ± 0,000021445 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,7 ± 1,4 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

Μαζικός αριθμός182
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
181,969614433 ± 0,000020143 Da
g-factor
0,65 ± 0,05
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,5 ± 0,4 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

Μαζικός αριθμός183
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
182,967588106 ± 0,000010116 Da
g-factor
0,784 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,8 ± 1 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

Μαζικός αριθμός184
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
183,967451523 ± 0,000023912 Da
g-factor
0,412 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,6 ± 0,9 s
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

Μαζικός αριθμός185
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
184,965798871 ± 0,0000028 Da
g-factor
0,864 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,25 ± 0,06 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

Μαζικός αριθμός186
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
185,965952703 ± 0,000022509 Da
g-factor
-0,42 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,7 ± 0,5 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

Μαζικός αριθμός187
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
186,964542147 ± 0,000024153 Da
g-factor
1,066 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,3 ± 0,2 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

Μαζικός αριθμός188
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
187,965247966 ± 0,0000029 Da
g-factor
-0,07 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,84 ± 0,06 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

Μαζικός αριθμός189
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
188,963948286 ± 0,000021558 Da
g-factor
0,984 ± 0,028
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,7 ± 0,4 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

Μαζικός αριθμός190
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
189,964751746 ± 0,0000037 Da
g-factor
-0,065 ± 0,007
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,8 ± 1 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

Μαζικός αριθμός191
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
190,963716452 ± 0,000005288 Da
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,18 ± 0,08 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

Μαζικός αριθμός192
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
191,964817615 ± 0,000016991 Da
g-factor
-0,0107 ± 0,0015
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,94 ± 0,09 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
-0,228 ± 0,008
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
192,964138442 ± 0,000009311 Da
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,65 ± 0,15 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
193,965419051 ± 0,000002273 Da
g-factor
0,076 ± 0,0013
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,02 ± 0,1 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,009
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
194,965037823 ± 0,000001201 Da
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
186,01 ± 0,06 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

196Au

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
195,966571213 ± 0,000003179 Da
g-factor
0,29415 ± 0,00025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,165 ± 0,011 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
196,966570103 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

198Au

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
197,968243714 ± 0,000000579 Da
g-factor
0,29555 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,69464 ± 0,00014 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

199Au

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
198,968766573 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,139 ± 0,007 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

200Au

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
199,970756558 ± 0,000028681 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48,4 ± 0,3 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

201Au

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
200,971657678 ± 0,000003455 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26 ± 0,8 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

202Au

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
201,973856 ± 0,000025 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,4 ± 1,2 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

203Au

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
202,975154492 ± 0,000003309 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60 ± 6 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

204Au

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
203,97811 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,3 ± 1,3 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

205Au

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
204,980064 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32 ± 1,4 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

206Au

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
205,984766 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
47 ± 11 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

207Au

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
206,988577 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
207,993655 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
208,997606 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
210,002877 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,004 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,000004 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00001 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000017 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062