Złoto

Złoto (Au)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa79
Masa atomowa196.966569
liczba masowa197
Grupa11
Okres6
Blokd
Protony79 p+
Neutrony118 n0
Elektrony79 e-
Animated Model atomu Bohra of Au (Złoto)

Właściwości

Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
124 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
137 pm
Crystal Radius
151 pm
promień van der Waalsa
214 pm
gęstość
19,3 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
2,30863 eV/particle
potencjał jonizacyjny
9,225553 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Au (Złoto)
ciepło parowania
340 kJ/mol
ciepło topnienia
12,68 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
368,2 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 1
Model atomu Bohra: Au (Złoto)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s1
Enhanced Model atomu Bohra of Au (Złoto)
Orbital Diagram of Au (Złoto)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
elektroujemność
2.4
Electrophilicity
2,404200854149471 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 109,15 K
Temperatura topnienia
1 337,33 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Złoty
appearancemetallic yellow
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000142 1/K
molar heat capacity
25,418 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,129 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
45 MS/m
rezystywność
0,000000022 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000178 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000351 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000344
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
220 GPa
moduł Kirchhoffa
27 GPa
moduł Younga
78 GPa
współczynnik Poissona
0,44
prędkość dźwięku
1 740 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy42
Radioactive Isotopes41

168Au

abundancja naturalna
względna masa atomowa
168,002716 ± 0,000429 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

168Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

169Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,99808 ± 0,00032 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

169Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,996024 ± 0,000216 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
290 ± 50 us
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość

170Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,991881533 ± 0,000022236 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22,3 ± 2,4 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

171Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)%

172Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,989996704 ± 0,000060287 Da
liczba masowa172
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość

172Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,986224263 ± 0,000024458 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,5 ± 0,8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

173Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

174Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,984908 ± 0,000109 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
139 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

174Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,981316375 ± 0,000041399 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
200 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

175Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,980116925 ± 0,000035625 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,05 ± 0,01 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

176Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,976869701 ± 0,0000107 Da
liczba masowa177
g-factor
2,3 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
1,501 ± 0,02 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

177Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,976056714 ± 0,000011 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

178Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,973173666 ± 0,000012555 Da
liczba masowa179
g-factor
2,02 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

179Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,972489738 ± 0,000005108 Da
liczba masowa180
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,9 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

180Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,970079102 ± 0,000021445 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,7 ± 1,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

181Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,969614433 ± 0,000020143 Da
liczba masowa182
g-factor
0,65 ± 0,05
czas połowicznego rozpadu
15,5 ± 0,4 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

182Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,967588106 ± 0,000010116 Da
liczba masowa183
g-factor
0,784 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

183Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,967451523 ± 0,000023912 Da
liczba masowa184
g-factor
0,412 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
20,6 ± 0,9 s
spin5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
data odkrycia1969
parzystość+

184Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,965798871 ± 0,0000028 Da
liczba masowa185
g-factor
0,864 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
4,25 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,1
data odkrycia1960
parzystość-

185Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,965952703 ± 0,000022509 Da
liczba masowa186
g-factor
-0,42 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
10,7 ± 0,5 m
spin3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
data odkrycia1960
parzystość-

186Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,964542147 ± 0,000024153 Da
liczba masowa187
g-factor
1,066 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
8,3 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

187Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,965247966 ± 0,0000029 Da
liczba masowa188
g-factor
-0,07 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
8,84 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

188Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,963948286 ± 0,000021558 Da
liczba masowa189
g-factor
0,984 ± 0,028
czas połowicznego rozpadu
28,7 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

189Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,964751746 ± 0,0000037 Da
liczba masowa190
g-factor
-0,065 ± 0,007
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość-

190Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,963716452 ± 0,000005288 Da
liczba masowa191
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
3,18 ± 0,08 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
data odkrycia1954
parzystość+

191Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,964817615 ± 0,000016991 Da
liczba masowa192
g-factor
-0,0107 ± 0,0015
czas połowicznego rozpadu
4,94 ± 0,09 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,228 ± 0,008
data odkrycia1948
parzystość-

192Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,964138442 ± 0,000009311 Da
liczba masowa193
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
czas połowicznego rozpadu
17,65 ± 0,15 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość+

193Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

194Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,965419051 ± 0,000002273 Da
liczba masowa194
g-factor
0,076 ± 0,0013
czas połowicznego rozpadu
38,02 ± 0,1 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,009
data odkrycia1948
parzystość-

194Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,965037823 ± 0,000001201 Da
liczba masowa195
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
186,01 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
data odkrycia1948
parzystość+

195Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

196Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,966571213 ± 0,000003179 Da
liczba masowa196
g-factor
0,29415 ± 0,00025
czas połowicznego rozpadu
6,165 ± 0,011 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
data odkrycia1937
parzystość-

196Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
196,966570103 ± 0,000000581 Da
liczba masowa197
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
data odkrycia1935
parzystość+

198Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,968243714 ± 0,000000579 Da
liczba masowa198
g-factor
0,29555 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
2,69464 ± 0,00014 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
data odkrycia1937
parzystość-

198Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

199Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,968766573 ± 0,000000581 Da
liczba masowa199
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,139 ± 0,007 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
data odkrycia1937
parzystość+

199Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,970756558 ± 0,000028681 Da
liczba masowa200
g-factor
czas połowicznego rozpadu
48,4 ± 0,3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

200Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

201Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,971657678 ± 0,000003455 Da
liczba masowa201
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26 ± 0,8 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

201Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

202Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,973856 ± 0,000025 Da
liczba masowa202
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28,4 ± 1,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

202Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

203Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,975154492 ± 0,000003309 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

203Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

204Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,97811 ± 0,000215 Da
liczba masowa204
g-factor
czas połowicznego rozpadu
38,3 ± 1,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

204Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

205Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,980064 ± 0,000215 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32 ± 1,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

205Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

206Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,984766 ± 0,000322 Da
liczba masowa206
g-factor
czas połowicznego rozpadu
47 ± 11 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

206Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

207Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,988577 ± 0,000322 Da
liczba masowa207
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

207Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

208Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,993655 ± 0,000322 Da
liczba masowa208
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

208Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

209Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,997606 ± 0,000429 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

209Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Au

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,002877 ± 0,000429 Da
liczba masowa210
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

210Au Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gold-crystals.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
wymowaGOLD (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,004 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000004 mg/L
Abundance in Human Body
0,00001 %
Abundance in Meteor
0,000017 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062