Złoto

Złoto (Au)

79. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa79
Masa atomowa196.966569
liczba masowa197
Grupa11
Okres6
Blokd
proton79 p+
neutron118 n0
elektron79 e-
Animated Model atomu Bohra of Au (Złoto)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
124 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
137 pm
Crystal Radius
151 pm
promień van der Waalsa
214 pm
gęstość
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Złoto020406080100120140160180200220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
2,30863 eV/particle
potencjał jonizacyjny
9,225553 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Au (Złoto)
ciepło parowania
340 kJ/mol
ciepło topnienia
12,68 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
368,2 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 1
Model atomu Bohra: Au (Złoto)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Au (Złoto)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced Model atomu Bohra of Au (Złoto)
Orbital Diagram of Au (Złoto)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
elektroujemność
2.4
Electrophilicity Index
2,404200854149471 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 109,15 K
Temperatura topnienia
1 337,33 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Złoty
appearancemetallic yellow
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000142 1/K
molar heat capacity
25,418 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,129 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
45 MS/m
rezystywność
0,000000022 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000178 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000351 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000344
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
220 GPa
moduł Kirchhoffa
27 GPa
moduł Younga
78 GPa
współczynnik Poissona
0,44
prędkość dźwięku
1 740 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy42
Natural Isotopes1

168Au

liczba masowa168
liczba neutronów89
względna masa atomowa
168,002716 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

169Au

liczba masowa169
liczba neutronów90
względna masa atomowa
168,99808 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

liczba masowa170
liczba neutronów91
względna masa atomowa
169,996024 ± 0,000216 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
290 ± 50 us
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

liczba masowa171
liczba neutronów92
względna masa atomowa
170,991881533 ± 0,000022236 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,3 ± 2,4 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

liczba masowa172
liczba neutronów93
względna masa atomowa
171,989996704 ± 0,000060287 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

liczba masowa173
liczba neutronów94
względna masa atomowa
172,986224263 ± 0,000024458 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,5 ± 0,8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

liczba masowa174
liczba neutronów95
względna masa atomowa
173,984908 ± 0,000109 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
139 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

liczba masowa175
liczba neutronów96
względna masa atomowa
174,981316375 ± 0,000041399 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
200 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

liczba masowa176
liczba neutronów97
względna masa atomowa
175,980116925 ± 0,000035625 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,05 ± 0,01 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

liczba masowa177
liczba neutronów98
względna masa atomowa
176,976869701 ± 0,0000107 Da
g-factor
2,3 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,501 ± 0,02 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

liczba masowa178
liczba neutronów99
względna masa atomowa
177,976056714 ± 0,000011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

liczba masowa179
liczba neutronów100
względna masa atomowa
178,973173666 ± 0,000012555 Da
g-factor
2,02 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

liczba masowa180
liczba neutronów101
względna masa atomowa
179,972489738 ± 0,000005108 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,9 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

liczba masowa181
liczba neutronów102
względna masa atomowa
180,970079102 ± 0,000021445 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,7 ± 1,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

liczba masowa182
liczba neutronów103
względna masa atomowa
181,969614433 ± 0,000020143 Da
g-factor
0,65 ± 0,05
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,5 ± 0,4 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

liczba masowa183
liczba neutronów104
względna masa atomowa
182,967588106 ± 0,000010116 Da
g-factor
0,784 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

liczba masowa184
liczba neutronów105
względna masa atomowa
183,967451523 ± 0,000023912 Da
g-factor
0,412 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,6 ± 0,9 s
spin5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

liczba masowa185
liczba neutronów106
względna masa atomowa
184,965798871 ± 0,0000028 Da
g-factor
0,864 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,25 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,1
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

liczba masowa186
liczba neutronów107
względna masa atomowa
185,965952703 ± 0,000022509 Da
g-factor
-0,42 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,7 ± 0,5 m
spin3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

liczba masowa187
liczba neutronów108
względna masa atomowa
186,964542147 ± 0,000024153 Da
g-factor
1,066 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,3 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

liczba masowa188
liczba neutronów109
względna masa atomowa
187,965247966 ± 0,0000029 Da
g-factor
-0,07 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,84 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

liczba masowa189
liczba neutronów110
względna masa atomowa
188,963948286 ± 0,000021558 Da
g-factor
0,984 ± 0,028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,7 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

liczba masowa190
liczba neutronów111
względna masa atomowa
189,964751746 ± 0,0000037 Da
g-factor
-0,065 ± 0,007
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

liczba masowa191
liczba neutronów112
względna masa atomowa
190,963716452 ± 0,000005288 Da
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,18 ± 0,08 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

liczba masowa192
liczba neutronów113
względna masa atomowa
191,964817615 ± 0,000016991 Da
g-factor
-0,0107 ± 0,0015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,94 ± 0,09 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,228 ± 0,008
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

liczba masowa193
liczba neutronów114
względna masa atomowa
192,964138442 ± 0,000009311 Da
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,65 ± 0,15 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

liczba masowa194
liczba neutronów115
względna masa atomowa
193,965419051 ± 0,000002273 Da
g-factor
0,076 ± 0,0013
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,02 ± 0,1 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,009
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

liczba masowa195
liczba neutronów116
względna masa atomowa
194,965037823 ± 0,000001201 Da
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
186,01 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

196Au

liczba masowa196
liczba neutronów117
względna masa atomowa
195,966571213 ± 0,000003179 Da
g-factor
0,29415 ± 0,00025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,165 ± 0,011 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

liczba masowa197
liczba neutronów118
względna masa atomowa
196,966570103 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
data odkrycia1935
parzystość+

198Au

liczba masowa198
liczba neutronów119
względna masa atomowa
197,968243714 ± 0,000000579 Da
g-factor
0,29555 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,69464 ± 0,00014 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

199Au

liczba masowa199
liczba neutronów120
względna masa atomowa
198,968766573 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,139 ± 0,007 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Au

liczba masowa200
liczba neutronów121
względna masa atomowa
199,970756558 ± 0,000028681 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,4 ± 0,3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

201Au

liczba masowa201
liczba neutronów122
względna masa atomowa
200,971657678 ± 0,000003455 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26 ± 0,8 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

202Au

liczba masowa202
liczba neutronów123
względna masa atomowa
201,973856 ± 0,000025 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,4 ± 1,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

203Au

liczba masowa203
liczba neutronów124
względna masa atomowa
202,975154492 ± 0,000003309 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

204Au

liczba masowa204
liczba neutronów125
względna masa atomowa
203,97811 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,3 ± 1,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

205Au

liczba masowa205
liczba neutronów126
względna masa atomowa
204,980064 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32 ± 1,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

206Au

liczba masowa206
liczba neutronów127
względna masa atomowa
205,984766 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
47 ± 11 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

207Au

liczba masowa207
liczba neutronów128
względna masa atomowa
206,988577 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

liczba masowa208
liczba neutronów129
względna masa atomowa
207,993655 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

liczba masowa209
liczba neutronów130
względna masa atomowa
208,997606 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

liczba masowa210
liczba neutronów131
względna masa atomowa
210,002877 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
wymowaGOLD (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,004 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000004 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00001 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000017 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062