Zlato

Zlato (Au)

chemický prvok s protónovým číslom 79
Protónové číslo79
Atómová hmotnosť196.966569
Nukleónové číslo197
Skupina11
Perióda6
Orbitáld
protón79 p+
Neutrón118 n0
elektrón79 e-
Animated Bohrov model atómu of Au (Zlato)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
124 pm
Metallic Radius
134 pm
iónový polomer
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Van der Waalsov polomer
214 pm
density
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Zlato020406080100120140160180200220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
2,30863 eV/particle
ionization energy
9,225553 eV/particle
ionization energy of Au (Zlato)
Merné skupenské teplo varu
340 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
12,68 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
368,2 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 1
Bohrov model atómu: Au (Zlato)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Au (Zlato)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced Bohrov model atómu of Au (Zlato)
Orbital Diagram of Au (Zlato)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
Elektronegativita
2.4
Electrophilicity Index
2,404200854149471 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 109,15 K
Teplota topenia
1 337,33 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Zlatá
podobametallic yellow
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000142 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,418 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,129 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
45 MS/m
Merný elektrický odpor
0,000000022 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000178 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000351 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000344
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,5 MPa
bulk modulus
220 GPa
shear modulus
27 GPa
Youngov modul
78 GPa
Poissonova konštanta
0,44
rýchlosť zvuku
1 740 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy42
Natural Isotopes1

168Au

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
168,002716 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

169Au

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
168,99808 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
169,996024 ± 0,000216 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
290 ± 50 us
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
170,991881533 ± 0,000022236 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,3 ± 2,4 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
171,989996704 ± 0,000060287 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
172,986224263 ± 0,000024458 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,5 ± 0,8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
173,984908 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
139 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
174,981316375 ± 0,000041399 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
200 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
175,980116925 ± 0,000035625 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,05 ± 0,01 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
176,976869701 ± 0,0000107 Da
g-factor
2,3 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,501 ± 0,02 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
177,976056714 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,4 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
178,973173666 ± 0,000012555 Da
g-factor
2,02 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,1 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
179,972489738 ± 0,000005108 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,9 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
180,970079102 ± 0,000021445 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,7 ± 1,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
181,969614433 ± 0,000020143 Da
g-factor
0,65 ± 0,05
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,5 ± 0,4 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
182,967588106 ± 0,000010116 Da
g-factor
0,784 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,8 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
183,967451523 ± 0,000023912 Da
g-factor
0,412 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,6 ± 0,9 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
184,965798871 ± 0,0000028 Da
g-factor
0,864 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,25 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,1
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
185,965952703 ± 0,000022509 Da
g-factor
-0,42 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,7 ± 0,5 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
186,964542147 ± 0,000024153 Da
g-factor
1,066 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,3 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
187,965247966 ± 0,0000029 Da
g-factor
-0,07 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,84 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
188,963948286 ± 0,000021558 Da
g-factor
0,984 ± 0,028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,7 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
189,964751746 ± 0,0000037 Da
g-factor
-0,065 ± 0,007
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,8 ± 1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
190,963716452 ± 0,000005288 Da
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,18 ± 0,08 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
191,964817615 ± 0,000016991 Da
g-factor
-0,0107 ± 0,0015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,94 ± 0,09 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,228 ± 0,008
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
192,964138442 ± 0,000009311 Da
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,65 ± 0,15 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
193,965419051 ± 0,000002273 Da
g-factor
0,076 ± 0,0013
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,02 ± 0,1 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,009
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
194,965037823 ± 0,000001201 Da
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
186,01 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

196Au

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
195,966571213 ± 0,000003179 Da
g-factor
0,29415 ± 0,00025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,165 ± 0,011 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
196,966570103 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
dátum objavu1935
parity+

198Au

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
197,968243714 ± 0,000000579 Da
g-factor
0,29555 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,69464 ± 0,00014 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Au

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
198,968766573 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,139 ± 0,007 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Au

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
199,970756558 ± 0,000028681 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48,4 ± 0,3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Au

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
200,971657678 ± 0,000003455 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26 ± 0,8 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Au

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
201,973856 ± 0,000025 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,4 ± 1,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Au

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
202,975154492 ± 0,000003309 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Au

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
203,97811 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,3 ± 1,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Au

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
204,980064 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32 ± 1,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

206Au

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
205,984766 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
47 ± 11 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Au

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
206,988577 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
207,993655 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
208,997606 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
210,002877 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,004 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,000004 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00001 %
natural abundance (Meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062