Zlato

Zlato (Au)

kemijski element in prehodna kovina
Vrstno število79
Atomska teža196.966569
Masno število197
Skupina11
Perioda6
Blokd
proton79 p+
nevtron118 n0
elektron79 e-
Animated Bohrov model atoma of Au (Zlato)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
135 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
124 pm
Metallic Radius
134 pm
Ionski polmer
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Van der Waalsov polmer
214 pm
density
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Zlato020406080100120140160180200220pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
2,30863 eV/particle
ionization energy
9,225553 eV/particle
ionization energy of Au (Zlato)
Izparilna toplota
340 kJ/mol
talilna toplota
12,68 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
368,2 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 1
Bohrov model atoma: Au (Zlato)
valence electron1
Lewis structure: Au (Zlato)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced Bohrov model atoma of Au (Zlato)
Orbital Diagram of Au (Zlato)
Oksidacijsko stanje-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
Elektronegativnost
2.4
Electrophilicity Index
2,404200854149471 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
3.109,15 K
Tališče
1.337,33 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Gold
appearancemetallic yellow
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000142 1/K
molar heat capacity
25,418 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,129 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
45 MS/m
Specifična upornost
0,000000022 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,00000000178 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000351 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000344
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
2,5 MPa
Stisljivostni modul
220 GPa
Strižni modul
27 GPa
Young's modulus
78 GPa
Poissonovo število
0,44
hitrost zvoka
1.740 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsiderophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
Kvantno število2S1/2
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes1

168Au

Masno število168
nevtronsko število89
relative atomic mass
168,002716 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
p (proton emission)

169Au

Masno število169
nevtronsko število90
relative atomic mass
168,99808 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

Masno število170
nevtronsko število91
relative atomic mass
169,996024 ± 0,000216 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
290 ± 50 us
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2002
Parnost

decay modeJakost
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

Masno število171
nevtronsko število92
relative atomic mass
170,991881533 ± 0,000022236 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22,3 ± 2,4 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

Masno število172
nevtronsko število93
relative atomic mass
171,989996704 ± 0,000060287 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1993
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

Masno število173
nevtronsko število94
relative atomic mass
172,986224263 ± 0,000024458 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,5 ± 0,8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1983
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

Masno število174
nevtronsko število95
relative atomic mass
173,984908 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
139 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1983
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

Masno število175
nevtronsko število96
relative atomic mass
174,981316375 ± 0,000041399 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
200 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

Masno število176
nevtronsko število97
relative atomic mass
175,980116925 ± 0,000035625 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,05 ± 0,01 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

Masno število177
nevtronsko število98
relative atomic mass
176,976869701 ± 0,0000107 Da
g-factor
2,3 ± 0,1
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,501 ± 0,02 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

Masno število178
nevtronsko število99
relative atomic mass
177,976056714 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,4 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

Masno število179
nevtronsko število100
relative atomic mass
178,973173666 ± 0,000012555 Da
g-factor
2,02 ± 0,1
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,1 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

Masno število180
nevtronsko število101
relative atomic mass
179,972489738 ± 0,000005108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,9 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

Masno število181
nevtronsko število102
relative atomic mass
180,970079102 ± 0,000021445 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,7 ± 1,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

Masno število182
nevtronsko število103
relative atomic mass
181,969614433 ± 0,000020143 Da
g-factor
0,65 ± 0,05
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15,5 ± 0,4 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

Masno število183
nevtronsko število104
relative atomic mass
182,967588106 ± 0,000010116 Da
g-factor
0,784 ± 0,008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,8 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

Masno število184
nevtronsko število105
relative atomic mass
183,967451523 ± 0,000023912 Da
g-factor
0,412 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,6 ± 0,9 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

Masno število185
nevtronsko število106
relative atomic mass
184,965798871 ± 0,0000028 Da
g-factor
0,864 ± 0,008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,25 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−1,1 ± 0,1
datum odkritja1960
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

Masno število186
nevtronsko število107
relative atomic mass
185,965952703 ± 0,000022509 Da
g-factor
−0,42 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,7 ± 0,5 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
datum odkritja1960
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

Masno število187
nevtronsko število108
relative atomic mass
186,964542147 ± 0,000024153 Da
g-factor
1,066 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,3 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

Masno število188
nevtronsko število109
relative atomic mass
187,965247966 ± 0,0000029 Da
g-factor
−0,07 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,84 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

Masno število189
nevtronsko število110
relative atomic mass
188,963948286 ± 0,000021558 Da
g-factor
0,984 ± 0,028
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,7 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

Masno število190
nevtronsko število111
relative atomic mass
189,964751746 ± 0,0000037 Da
g-factor
−0,065 ± 0,007
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,8 ± 1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1959
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

Masno število191
nevtronsko število112
relative atomic mass
190,963716452 ± 0,000005288 Da
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,18 ± 0,08 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

Masno število192
nevtronsko število113
relative atomic mass
191,964817615 ± 0,000016991 Da
g-factor
−0,0107 ± 0,0015
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,94 ± 0,09 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
−0,228 ± 0,008
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

Masno število193
nevtronsko število114
relative atomic mass
192,964138442 ± 0,000009311 Da
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,65 ± 0,15 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

Masno število194
nevtronsko število115
relative atomic mass
193,965419051 ± 0,000002273 Da
g-factor
0,076 ± 0,0013
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
38,02 ± 0,1 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
−0,24 ± 0,009
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

Masno število195
nevtronsko število116
relative atomic mass
194,965037823 ± 0,000001201 Da
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
186,01 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

196Au

Masno število196
nevtronsko število117
relative atomic mass
195,966571213 ± 0,000003179 Da
g-factor
0,29415 ± 0,00025
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,165 ± 0,011 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

Masno število197
nevtronsko število118
relative atomic mass
196,966570103 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
natural abundance
100
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
datum odkritja1935
Parnost+

198Au

Masno število198
nevtronsko število119
relative atomic mass
197,968243714 ± 0,000000579 Da
g-factor
0,29555 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,69464 ± 0,00014 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

199Au

Masno število199
nevtronsko število120
relative atomic mass
198,968766573 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,139 ± 0,007 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

200Au

Masno število200
nevtronsko število121
relative atomic mass
199,970756558 ± 0,000028681 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
48,4 ± 0,3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

201Au

Masno število201
nevtronsko število122
relative atomic mass
200,971657678 ± 0,000003455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26 ± 0,8 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

202Au

Masno število202
nevtronsko število123
relative atomic mass
201,973856 ± 0,000025 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,4 ± 1,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

203Au

Masno število203
nevtronsko število124
relative atomic mass
202,975154492 ± 0,000003309 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60 ± 6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

204Au

Masno število204
nevtronsko število125
relative atomic mass
203,97811 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
38,3 ± 1,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

205Au

Masno število205
nevtronsko število126
relative atomic mass
204,980064 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32 ± 1,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

206Au

Masno število206
nevtronsko število127
relative atomic mass
205,984766 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
47 ± 11 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

207Au

Masno število207
nevtronsko število128
relative atomic mass
206,988577 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

Masno število208
nevtronsko število129
relative atomic mass
207,993655 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

Masno število209
nevtronsko število130
relative atomic mass
208,997606 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

Masno število210
nevtronsko število131
relative atomic mass
210,002877 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

zgodovina

odkritelj ali izumiteljKnown to the ancients.
nahajališče
datum odkritja
etimologijaAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,004 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,000004 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,00001 %
natural abundance (Meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Sonce)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062