Злато

Злато (Au)

Аu; Појављивање: плочасти и стубичасти, масивни и неправилних зрна или дендрита; Боја: златно-жута до сребрнасто-бела; Генеза: хидротермално, у наносима;
Атомски број79
Атомска маса196.966569
Масени број197
Група11
Периода6
Блокd
протон79 p+
неутрон118 n0
електрон79 e-
Animated Боров модел атома of Au (Злато)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
124 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Ван дер Валсов радијус
214 pm
густина
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Злато020406080100120140160180200220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
2,30863 eV/particle
енергија јонизације
9,225553 eV/particle
енергија јонизације of Au (Злато)
Топлота испаравања
340 kJ/mol
топлота топљења
12,68 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
368,2 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 1
Боров модел атома: Au (Злато)
Валентни електрони1
Lewis structure: Au (Злато)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced Боров модел атома of Au (Злато)
Orbital Diagram of Au (Злато)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
електронегативност
2.4
Electrophilicity Index
2,404200854149471 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.109,15 K
Температура топљења
1.337,33 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Златна
appearancemetallic yellow
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000142 1/K
molar heat capacity
25,418 J/(mol K)
Специфична топлота
0,129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
45 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,000000022 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,00000000178 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000351 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000344
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
2,5 MPa
модул стишљивости
220 GPa
shear modulus
27 GPa
Јангов модул
78 GPa
Пуасонов однос
0,44
брзина звука
1.740 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
квантни број2S1/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи42
Natural Isotopes1

168Au

Масени број168
неутронски број89
атомска тежина
168,002716 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

169Au

Масени број169
неутронски број90
атомска тежина
168,99808 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

Масени број170
неутронски број91
атомска тежина
169,996024 ± 0,000216 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
290 ± 50 us
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2002
parity

начин распадаинтензитет
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

Масени број171
неутронски број92
атомска тежина
170,991881533 ± 0,000022236 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,3 ± 2,4 us
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

Масени број172
неутронски број93
атомска тежина
171,989996704 ± 0,000060287 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28 ± 4 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

Масени број173
неутронски број94
атомска тежина
172,986224263 ± 0,000024458 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,5 ± 0,8 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

Масени број174
неутронски број95
атомска тежина
173,984908 ± 0,000109 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
139 ± 3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

Масени број175
неутронски број96
атомска тежина
174,981316375 ± 0,000041399 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
200 ± 3 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

Масени број176
неутронски број97
атомска тежина
175,980116925 ± 0,000035625 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,05 ± 0,01 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

Масени број177
неутронски број98
атомска тежина
176,976869701 ± 0,0000107 Da
g-factor
2,3 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,501 ± 0,02 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

Масени број178
неутронски број99
атомска тежина
177,976056714 ± 0,000011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,4 ± 0,5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

Масени број179
неутронски број100
атомска тежина
178,973173666 ± 0,000012555 Da
g-factor
2,02 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,1 ± 0,3 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

Масени број180
неутронски број101
атомска тежина
179,972489738 ± 0,000005108 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,9 ± 0,3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

Масени број181
неутронски број102
атомска тежина
180,970079102 ± 0,000021445 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,7 ± 1,4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

Масени број182
неутронски број103
атомска тежина
181,969614433 ± 0,000020143 Da
g-factor
0,65 ± 0,05
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,5 ± 0,4 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

Масени број183
неутронски број104
атомска тежина
182,967588106 ± 0,000010116 Da
g-factor
0,784 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,8 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

Масени број184
неутронски број105
атомска тежина
183,967451523 ± 0,000023912 Da
g-factor
0,412 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,6 ± 0,9 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

Масени број185
неутронски број106
атомска тежина
184,965798871 ± 0,0000028 Da
g-factor
0,864 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,25 ± 0,06 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,1
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

Масени број186
неутронски број107
атомска тежина
185,965952703 ± 0,000022509 Da
g-factor
-0,42 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,7 ± 0,5 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

Масени број187
неутронски број108
атомска тежина
186,964542147 ± 0,000024153 Da
g-factor
1,066 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,3 ± 0,2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

Масени број188
неутронски број109
атомска тежина
187,965247966 ± 0,0000029 Da
g-factor
-0,07 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,84 ± 0,06 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

Масени број189
неутронски број110
атомска тежина
188,963948286 ± 0,000021558 Da
g-factor
0,984 ± 0,028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,7 ± 0,4 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

Масени број190
неутронски број111
атомска тежина
189,964751746 ± 0,0000037 Da
g-factor
-0,065 ± 0,007
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,8 ± 1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

Масени број191
неутронски број112
атомска тежина
190,963716452 ± 0,000005288 Da
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,18 ± 0,08 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

Масени број192
неутронски број113
атомска тежина
191,964817615 ± 0,000016991 Da
g-factor
-0,0107 ± 0,0015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,94 ± 0,09 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,228 ± 0,008
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

Масени број193
неутронски број114
атомска тежина
192,964138442 ± 0,000009311 Da
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,65 ± 0,15 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

Масени број194
неутронски број115
атомска тежина
193,965419051 ± 0,000002273 Da
g-factor
0,076 ± 0,0013
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,02 ± 0,1 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,009
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

Масени број195
неутронски број116
атомска тежина
194,965037823 ± 0,000001201 Da
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
186,01 ± 0,06 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

196Au

Масени број196
неутронски број117
атомска тежина
195,966571213 ± 0,000003179 Da
g-factor
0,29415 ± 0,00025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,165 ± 0,011 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

Масени број197
неутронски број118
атомска тежина
196,966570103 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
датум открића1935
parity+

198Au

Масени број198
неутронски број119
атомска тежина
197,968243714 ± 0,000000579 Da
g-factor
0,29555 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,69464 ± 0,00014 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

199Au

Масени број199
неутронски број120
атомска тежина
198,968766573 ± 0,000000581 Da
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,139 ± 0,007 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

200Au

Масени број200
неутронски број121
атомска тежина
199,970756558 ± 0,000028681 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48,4 ± 0,3 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

201Au

Масени број201
неутронски број122
атомска тежина
200,971657678 ± 0,000003455 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26 ± 0,8 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

202Au

Масени број202
неутронски број123
атомска тежина
201,973856 ± 0,000025 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,4 ± 1,2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

203Au

Масени број203
неутронски број124
атомска тежина
202,975154492 ± 0,000003309 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 6 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

204Au

Масени број204
неутронски број125
атомска тежина
203,97811 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,3 ± 1,3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

205Au

Масени број205
неутронски број126
атомска тежина
204,980064 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32 ± 1,4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

206Au

Масени број206
неутронски број127
атомска тежина
205,984766 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
47 ± 11 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

207Au

Масени број207
неутронски број128
атомска тежина
206,988577 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

Масени број208
неутронски број129
атомска тежина
207,993655 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

Масени број209
неутронски број130
атомска тежина
208,997606 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

Масени број210
неутронски број131
атомска тежина
210,002877 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
изговорGOLD (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,004 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000004 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00001 %
присутност у природи (метеороид)
0,000017 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062