ทองคำ

ทองคำ (Au)

chemical element with symbol Au and atomic number 79
เลขอะตอม79
มวลอะตอม196.966569
เลขมวล197
หมู่11
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน79 p+
นิวตรอน118 n0
อิเล็กตรอน79 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Au (ทองคำ)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
124 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
214 pm
ความหนาแน่น
19.3 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ทองคำ0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
2.30863 eV/particle
ionization energy
9.225553 eV/particle
ionization energy of Au (ทองคำ)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
340 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
12.68 kJ/mol
standard enthalpy of formation
368.2 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 1
แบบจำลองของบอร์: Au (ทองคำ)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Au (ทองคำ)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Au (ทองคำ)
Orbital Diagram of Au (ทองคำ)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.4
Electrophilicity Index
2.404200854149471 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,109.15 K
จุดหลอมเหลว
1,337.33 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีทอง
appearancemetallic yellow
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000142 1/K
molar heat capacity
25.418 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
45 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000022 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000178 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000351 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000344
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
220 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
27 GPa
Young's modulus
78 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.44
อัตราเร็วของเสียง
1,740 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
98.7
Neutron Mass Absorption
0.017
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร42
Natural Isotopes1

168Au

เลขมวล168
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
168.002716 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

169Au

เลขมวล169
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
168.99808 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Au

เลขมวล170
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
169.996024 ± 0.000216 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
290 ± 50 us
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

เลขมวล171
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
170.991881533 ± 0.000022236 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.3 ± 2.4 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

172Au

เลขมวล172
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
171.989996704 ± 0.000060287 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Au

เลขมวล173
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
172.986224263 ± 0.000024458 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.5 ± 0.8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Au

เลขมวล174
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
173.984908 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
139 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Au

เลขมวล175
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
174.981316375 ± 0.000041399 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
200 ± 3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Au

เลขมวล176
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
175.980116925 ± 0.000035625 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.05 ± 0.01 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Au

เลขมวล177
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
176.976869701 ± 0.0000107 Da
g-factor
2.3 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.501 ± 0.02 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

เลขมวล178
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
177.976056714 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

เลขมวล179
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
178.973173666 ± 0.000012555 Da
g-factor
2.02 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

เลขมวล180
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
179.972489738 ± 0.000005108 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.9 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

เลขมวล181
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
180.970079102 ± 0.000021445 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.7 ± 1.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

เลขมวล182
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
181.969614433 ± 0.000020143 Da
g-factor
0.65 ± 0.05
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.5 ± 0.4 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

เลขมวล183
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
182.967588106 ± 0.000010116 Da
g-factor
0.784 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

เลขมวล184
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
183.967451523 ± 0.000023912 Da
g-factor
0.412 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.6 ± 0.9 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
4.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

เลขมวล185
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
184.965798871 ± 0.0000028 Da
g-factor
0.864 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.25 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-1.1 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

เลขมวล186
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
185.965952703 ± 0.000022509 Da
g-factor
-0.42 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.7 ± 0.5 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
3.1 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

เลขมวล187
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
186.964542147 ± 0.000024153 Da
g-factor
1.066 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.3 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Au

เลขมวล188
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
187.965247966 ± 0.0000029 Da
g-factor
-0.07 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.84 ± 0.06 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

เลขมวล189
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
188.963948286 ± 0.000021558 Da
g-factor
0.984 ± 0.028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.7 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

เลขมวล190
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
189.964751746 ± 0.0000037 Da
g-factor
-0.065 ± 0.007
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

เลขมวล191
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
190.963716452 ± 0.000005288 Da
g-factor
0.090933333333333 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.18 ± 0.08 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.72 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

เลขมวล192
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
191.964817615 ± 0.000016991 Da
g-factor
-0.0107 ± 0.0015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.94 ± 0.09 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.228 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

เลขมวล193
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
192.964138442 ± 0.000009311 Da
g-factor
0.092733333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.65 ± 0.15 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

194Au

เลขมวล194
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
193.965419051 ± 0.000002273 Da
g-factor
0.076 ± 0.0013
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.02 ± 0.1 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.24 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

เลขมวล195
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
194.965037823 ± 0.000001201 Da
g-factor
0.098733333333333 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
186.01 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.607 ± 0.018
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

196Au

เลขมวล196
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
195.966571213 ± 0.000003179 Da
g-factor
0.29415 ± 0.00025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.165 ± 0.011 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

เลขมวล197
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
196.966570103 ± 0.000000581 Da
g-factor
0.0968 ± 0.00013333333333333
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.547 ± 0.016
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

198Au

เลขมวล198
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
197.968243714 ± 0.000000579 Da
g-factor
0.29555 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.69464 ± 0.00014 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.64 ± 0.019
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Au

เลขมวล199
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
198.968766573 ± 0.000000581 Da
g-factor
0.18033333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.139 ± 0.007 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.016
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Au

เลขมวล200
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
199.970756558 ± 0.000028681 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.4 ± 0.3 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Au

เลขมวล201
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
200.971657678 ± 0.000003455 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26 ± 0.8 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Au

เลขมวล202
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
201.973856 ± 0.000025 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.4 ± 1.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Au

เลขมวล203
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
202.975154492 ± 0.000003309 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 6 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Au

เลขมวล204
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
203.97811 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.3 ± 1.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Au

เลขมวล205
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
204.980064 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32 ± 1.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

206Au

เลขมวล206
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
205.984766 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
47 ± 11 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Au

เลขมวล207
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
206.988577 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Au

เลขมวล208
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
207.993655 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

209Au

เลขมวล209
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
208.997606 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

210Au

เลขมวล210
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
210.002877 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gold-crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.004 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000004 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00001 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000017 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062

alias

 • Au
 • element 79

การแปล

 • อังกฤษgold
 • ฝรั่งเศสor
 • เยอรมันGold
 • โปแลนด์złoto
 • นอร์เวย์บุคมอลgull
 • อิตาลีoro
 • สเปนoro
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)золата
 • จีนมินหนานKim
 • อังกฤษโบราณGold
 • คุชราตસોનું
 • นอร์เวย์นีนอสก์gull
 • ฮังการีarany
 • อาเจะห์Meuih
 • แอฟริกานส์goud
 • อัมฮาราወርቅ
 • อารากอนOro
 • อาหรับذهب
 • อราเมอิกܕܗܒܐ
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์دهب
 • อัสตูเรียสOru
 • ไอย์มาราQuri
 • อาเซอร์ไบจานqızıl
 • บัชคีร์Алтын
 • บาวาเรียGoid
 • บิกอลBulawan
 • เบลารุสзолата
 • บัลแกเรียзлато
 • บันจาร์Amas
 • บังกลาসোনা
 • เบรตันaour
 • บอสเนียzlato
 • คาตาลันor
 • เชอโรกีᎠᏕᎸ ᏓᎶᏂᎨ
 • เชเยนเนVéhone-ma'kaata
 • เคิร์ดตอนกลางزێڕ
 • คอร์ซิกาOru
 • เช็กzlato
 • ชูวัชЫлтăн
 • เวลส์aur
 • เดนมาร์กguld
 • ซาซาZern
 • กรีกχρυσός
 • เอสเปรันโตoro
 • เอสโตเนียkuld
 • บาสก์urre
 • เอกซ์เตรมาดูราOru
 • เปอร์เซียطلا
 • ฟินแลนด์kulta
 • ฟริเซียนเหนือGul
 • ฟรูลีAur
 • ฟริเซียนตะวันตกgoud
 • ไอริชÓr
 • จีนกั้น
 • เกลิกสกอตÒr
 • กาลิเซียouro
 • กัวรานีKuarepotiju
 • มานซ์Airh
 • จีนแคะKîm
 • ฮิบรูזהב
 • ฮินดีसोना
 • ฮินดีฟิจิSona
 • โครเอเชียZlato
 • เฮติครีโอล
 • อาร์เมเนียոսկի
 • อินเตอร์ลิงกัวAuro
 • อินโดนีเซียemas
 • อีโลโกbalitok
 • อีโดoro
 • ไอซ์แลนด์Gull
 • ญี่ปุ่น
 • โลชบันlo solji
 • ชวาEmas
 • จอร์เจียოქრო
 • คองโกWolo
 • คาซัคАлтын
 • กรีนแลนด์Kuulti
 • กันนาดาಚಿನ್ನ
 • เกาหลี
 • โคมิ-เปียร์เมียคЗарни
 • แคชเมียร์سۄن
 • โคโลญJold
 • เคิร์ดZêr
 • โกมิЗарни
 • ละตินaurum
 • ลักเซมเบิร์กGold
 • lbeМуси
 • เลซเกียКъизил
 • ลิมเบิร์กGoud
 • ลิกูเรียÖo
 • ลิงกาลาWólo
 • ลิทัวเนียAuksas
 • ลัตเวียzelts
 • มอคชาЗирня
 • มาลากาซีVolamena
 • มาซิโดเนียзлато
 • มาลายาลัมസ്വർണം
 • มองโกเลียалт
 • มราฐีसोने
 • มารีตะวันตกШӧртньӹ
 • มาเลย์emas
 • มีรันดาOuro
 • พม่าရွှေ
 • เอียร์ซยาсырне
 • nahCōztic teōcuitlatl
 • เยอรมันต่ำGold
 • เนปาลसुन
 • เนวาร์लुं
 • ดัตช์goud
 • โนเวียลOre
 • nrmOr
 • นาวาโฮÓola
 • อ็อกซิตันAur
 • ออสเซเตียСызгъæрин
 • ปัญจาบਸੋਨਾ
 • ปัมปังกาGintu
 • ปาเปียเมนโตoro
 • ลาฮ์นดาسونا
 • โปรตุเกสouro
 • เคชวาQuri
 • โรแมนซ์Aur
 • โรมาเนียaur
 • รัสเซียзолото
 • รูซินЗолото
 • สันสกฤตसुवर्णम्
 • ซาคาКөмүс
 • ซิซิลีoru
 • สกอตส์gowd
 • เซอร์โบ-โครเอเชียzlato
 • สโลวักzlato
 • สโลวีเนียzlato
 • แอลเบเนียAri
 • เซอร์เบียзлато
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Gould
 • สวีเดนguld
 • สวาฮีลีDhahabu
 • ทมิฬதங்கம்
 • เตลูกูబంగారం
 • ทาจิกЗар
 • ตากาล็อกGinto
 • ตุรกีAltın
 • ตาตาร์Алтын
 • อุยกูร์ئالتۇن
 • ยูเครนзолото
 • อูรดูسونا
 • อุซเบกOltin
 • เวเนโต้Oro
 • เวปส์kuld
 • เวียดนามvàng
 • วอลลูนÔr
 • วาเรย์Bulawan
 • จีนอู๋
 • คัลมืยค์Алтн
 • ยิดดิชגאלד
 • โยรูบาwúrà
 • จ้วงGim
 • จีน
 • ซูลูIgolide
 • อังกฤษ (แคนาดา)gold
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)gold
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Gold
 • โปรตุเกส (บราซิล)ouro
 • กวางตุ้ง
 • เซบูBulawan
 • โอดิยาସୁନା
 • ซามิเหนือgolli
 • emlÒr
 • กีกูยูGold
 • แฟโรGull
 • พีดมอนต์Òr
 • มารีШӧртньӧ
 • ซาโมจิเตียนAuksos
 • บูเรียตАлтан
 • จีนคลาสสิก
 • โซมาลีDahab
 • โวโรKuld
 • เยอรมันสวิสGold
 • อีนูเปียกManik kaviqsuaq
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • คะห์โอซาIgolide
 • อาโรมาเนียMalamâ
 • cdoGĭng
 • คาซูเบียนZłoto
 • คีร์กีซалтын
 • มอลตาdeheb
 • ทาจิก (ซีริลลิก)тилло
 • เชอร์ชสลาวิกꙀлато
 • azbقیزیل
 • พัชโตسور زر
 • ทิเบตགསེར།
 • โภชปุรีसोना
 • โวลาพึคgoldin
 • สรานานตองโกGowtu
 • ตูลูಬಂಗರ್
 • บาลีऔरियम
 • ลาวທອງຄຳ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาoro
 • ลอมบาร์ดOr
 • kbpN̄ɩɣlɩm sika
 • oloKuldu
 • อัสสัมসোণ
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาGuol
 • ซุนดาEmas
 • สินธิسون
 • ไมถิลีसोना
 • ซอร์เบียตอนบนZłoto
 • อินกุชДошув
 • เขมรមាស
 • สันตาลีᱥᱚᱱᱟ
 • เมเกรเลียორქო
 • hywՈսկի
 • เมารีkōura
 • ซาร์เดญาOro
 • gcr
 • cbk (ZAM)Oro
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ซามิใต้gullie
 • ซามิลูเลgålle
 • ซามิอีนารีkolle
 • ซามิสคอลต์kåʹll
 • อินุกติตุตᒎᓗ
 • ชามอร์โรOru
 • ตูวาАлдын
 • อาหรับโมร็อกโกدهب
 • ฟิจิKoula
 • lldÒr
 • คอร์นิชOwr
 • อัลไตใต้Алтын
 • มณีปุระꯁꯅꯥ
 • บาหลีmas
 • ตุรกีไครเมียaltın
 • โชนาndarama
 • sjdкоалль
 • dagSalima
 • เยอรมันต่ำ (เนเธอร์แลนด์)gold
 • มาเลย์ (อาหรับ)امس
 • ยูกันดาzzaabu
 • กาไบลureɣ
 • การา-กาลพากAltın
 • สิงหลරන්
 • โอโรโมWarqee