ทองคำ

ทองคำ (Au)

chemical element with symbol Au and atomic number 79; yellow-colored precious metal
เลขอะตอม79
มวลอะตอม196.966569
เลขมวล197
หมู่11
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน79 p+
นิวตรอน118 n0
Electrons79 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Au (ทองคำ)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
124 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
214 pm
ความหนาแน่น
19.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
2.30863 eV/particle
ionization energy
9.225553 eV/particle
ionization energy of Au (ทองคำ)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
340 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
12.68 kJ/mol
standard enthalpy of formation
368.2 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 1
แบบจำลองของบอร์: Au (ทองคำ)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Au (ทองคำ)
Orbital Diagram of Au (ทองคำ)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.4
Electrophilicity
2.404200854149471 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,109.15 K
จุดหลอมเหลว
1,337.33 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีทอง
appearancemetallic yellow
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000142 1/K
molar heat capacity
25.418 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
45 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000022 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000178 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000351 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000344
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
220 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
27 GPa
Young's modulus
78 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.44
อัตราเร็วของเสียง
1,740 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
98.7
Neutron Mass Absorption
0.017
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Gold

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร42
Radioactive Isotopes41

168Au

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
168.002716 ± 0.000429 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

168Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

169Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.99808 ± 0.00032 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

169Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.996024 ± 0.000216 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
290 ± 50 us
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity

170Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.991881533 ± 0.000022236 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
22.3 ± 2.4 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

171Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)%

172Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.989996704 ± 0.000060287 Da
เลขมวล172
g-factor
ครึ่งชีวิต
28 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity

172Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.986224263 ± 0.000024458 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.5 ± 0.8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

173Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

174Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.984908 ± 0.000109 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
139 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

174Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.981316375 ± 0.000041399 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
200 ± 3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

175Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.980116925 ± 0.000035625 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.05 ± 0.01 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

176Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.976869701 ± 0.0000107 Da
เลขมวล177
g-factor
2.3 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
1.501 ± 0.02 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

177Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.976056714 ± 0.000011 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

178Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.973173666 ± 0.000012555 Da
เลขมวล179
g-factor
2.02 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

179Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.972489738 ± 0.000005108 Da
เลขมวล180
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.9 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

180Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.970079102 ± 0.000021445 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.7 ± 1.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

181Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.969614433 ± 0.000020143 Da
เลขมวล182
g-factor
0.65 ± 0.05
ครึ่งชีวิต
15.5 ± 0.4 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

182Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.967588106 ± 0.000010116 Da
เลขมวล183
g-factor
0.784 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

183Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.967451523 ± 0.000023912 Da
เลขมวล184
g-factor
0.412 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
20.6 ± 0.9 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
4.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

184Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.965798871 ± 0.0000028 Da
เลขมวล185
g-factor
0.864 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
4.25 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-1.1 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

185Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.965952703 ± 0.000022509 Da
เลขมวล186
g-factor
-0.42 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
10.7 ± 0.5 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
3.1 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

186Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.964542147 ± 0.000024153 Da
เลขมวล187
g-factor
1.066 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
8.3 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

187Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.965247966 ± 0.0000029 Da
เลขมวล188
g-factor
-0.07 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
8.84 ± 0.06 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

188Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.963948286 ± 0.000021558 Da
เลขมวล189
g-factor
0.984 ± 0.028
ครึ่งชีวิต
28.7 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

189Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.964751746 ± 0.0000037 Da
เลขมวล190
g-factor
-0.065 ± 0.007
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

190Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.963716452 ± 0.000005288 Da
เลขมวล191
g-factor
0.090933333333333 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
3.18 ± 0.08 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.72 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

191Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.964817615 ± 0.000016991 Da
เลขมวล192
g-factor
-0.0107 ± 0.0015
ครึ่งชีวิต
4.94 ± 0.09 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.228 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

192Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.964138442 ± 0.000009311 Da
เลขมวล193
g-factor
0.092733333333333 ± 0.00033333333333333
ครึ่งชีวิต
17.65 ± 0.15 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

193Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

194Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.965419051 ± 0.000002273 Da
เลขมวล194
g-factor
0.076 ± 0.0013
ครึ่งชีวิต
38.02 ± 0.1 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.24 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

194Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.965037823 ± 0.000001201 Da
เลขมวล195
g-factor
0.098733333333333 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
186.01 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.607 ± 0.018
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

195Au Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

196Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.966571213 ± 0.000003179 Da
เลขมวล196
g-factor
0.29415 ± 0.00025
ครึ่งชีวิต
6.165 ± 0.011 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

196Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
196.966570103 ± 0.000000581 Da
เลขมวล197
g-factor
0.0968 ± 0.00013333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.547 ± 0.016
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

198Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.968243714 ± 0.000000579 Da
เลขมวล198
g-factor
0.29555 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
2.69464 ± 0.00014 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.64 ± 0.019
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

198Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

199Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.968766573 ± 0.000000581 Da
เลขมวล199
g-factor
0.18033333333333 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
3.139 ± 0.007 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.016
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

199Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

200Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.970756558 ± 0.000028681 Da
เลขมวล200
g-factor
ครึ่งชีวิต
48.4 ± 0.3 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

200Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

201Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.971657678 ± 0.000003455 Da
เลขมวล201
g-factor
ครึ่งชีวิต
26 ± 0.8 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

201Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

202Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.973856 ± 0.000025 Da
เลขมวล202
g-factor
ครึ่งชีวิต
28.4 ± 1.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

202Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

203Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.975154492 ± 0.000003309 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 6 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

203Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

204Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.97811 ± 0.000215 Da
เลขมวล204
g-factor
ครึ่งชีวิต
38.3 ± 1.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

204Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

205Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.980064 ± 0.000215 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
32 ± 1.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

205Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

206Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.984766 ± 0.000322 Da
เลขมวล206
g-factor
ครึ่งชีวิต
47 ± 11 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

206Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

207Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.988577 ± 0.000322 Da
เลขมวล207
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

207Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

208Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.993655 ± 0.000322 Da
เลขมวล208
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

208Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

209Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.997606 ± 0.000429 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

209Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Au

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.002877 ± 0.000429 Da
เลขมวล210
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

210Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gold-crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
pronunciationGOLD (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.004 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000004 mg/L
Abundance in Human Body
0.00001 %
Abundance in Meteor
0.000017 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062