Baryum

Baryum (Ba)

chemický prvek s atomovým číslem 56
Atomové číslo56
Atomová hmotnost137.327
Nukleonové číslo138
Skupina2
Perioda6
Bloks
proton56 p+
neutron82 n0
elektron56 e-
Animated Bohrův model atomu of Ba (Baryum)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
215 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
196 pm
Metallic Radius
198 pm
iontový poloměr
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Van der Waalsův poloměr
268 pm
hustota
3,62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Baryum0306090120150180210240270pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,14462 eV/particle
Ionizační energie
5,211664 eV/particle
Ionizační energie of Ba (Baryum)
měrné skupenské teplo varu
142 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
7,66 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
179,1 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18, 8, 2
Bohrův model atomu: Ba (Baryum)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ba (Baryum)
elektronová konfigurace[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ba (Baryum)
Orbital Diagram of Ba (Baryum)
Oxidační číslo1, 2
elektronegativita
0.89
Electrophilicity Index
0,7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 118,15 K
Teplota tání
1 000,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000206 1/K
Molární tepelná kapacita
28,07 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,204 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
2,9 MS/m
rezistivita
0,00000035 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,25 MPa
stlačitelnost
9,6 GPa
modul pružnosti ve smyku
4,9 GPa
modul pružnosti v tahu
13 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
1 620 m/s
klasifikace
KategorieKovy alkalických zemin, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
kvantové číslo1S0
space group229 (Im_3m)

Izotopy barya

Stabilní izotopy5
Nestabilní izotopy37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

Nukleonové číslo113
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
112,95737 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

Nukleonové číslo114
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
113,950718489 ± 0,000110227 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
460 ± 125 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

Nukleonové číslo115
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
114,947482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
450 ± 50 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

Nukleonové číslo116
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
115,941621 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

Nukleonové číslo117
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
116,938316403 ± 0,000268749 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,75 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

Nukleonové číslo118
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
117,933226 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,2 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

Nukleonové číslo119
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
118,930659683 ± 0,000214997 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,4 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

Nukleonové číslo120
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
119,926044997 ± 0,000322241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

Nukleonové číslo121
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
120,924052286 ± 0,000152333 Da
g-factor
0,264 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29,7 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

Nukleonové číslo122
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
121,919904 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,95 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

Nukleonové číslo123
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
122,91878106 ± 0,000013 Da
g-factor
-0,272 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,7 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

Nukleonové číslo124
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
123,915093627 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

Nukleonové číslo125
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
124,91447184 ± 0,0000118 Da
g-factor
0,354 ± 0,024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,3 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

Nukleonové číslo126
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
125,911250202 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
100 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

Nukleonové číslo127
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
126,911091272 ± 0,000012192 Da
g-factor
0,1668 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,7 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

Nukleonové číslo128
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
127,908352446 ± 0,000001728 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,43 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

Nukleonové číslo129
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
128,908683409 ± 0,000011276 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,23 ± 0,11 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

Nukleonové číslo130
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
129,906326002 ± 0,000000308 Da
g-factor
0
natural abundance
0,11 ± 0,01
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

131Ba

Nukleonové číslo131
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
130,906946315 ± 0,000000445 Da
g-factor
1,4166 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,52 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

Nukleonové číslo132
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
131,905061231 ± 0,00000113 Da
g-factor
0
natural abundance
0,1 ± 0,01
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

133Ba

Nukleonové číslo133
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
132,906007443 ± 0,000001065 Da
g-factor
1,5438 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,5379 ± 0,0016 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

Nukleonové číslo134
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
133,904508249 ± 0,000000269 Da
g-factor
0
natural abundance
2,42 ± 0,15
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

135Ba

Nukleonové číslo135
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
134,905688447 ± 0,000000263 Da
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
natural abundance
6,59 ± 0,1
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

136Ba

Nukleonové číslo136
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
135,9045758 ± 0,000000262 Da
g-factor
0
natural abundance
7,85 ± 0,24
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

137Ba

Nukleonové číslo137
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
136,905827207 ± 0,000000266 Da
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
natural abundance
11,23 ± 0,23
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

138Ba

Nukleonové číslo138
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
137,905247059 ± 0,000000267 Da
g-factor
0
natural abundance
71,7 ± 0,29
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

139Ba

Nukleonové číslo139
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
138,908841164 ± 0,000000271 Da
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
82,93 ± 0,09 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

140Ba

Nukleonové číslo140
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
139,910608231 ± 0,00000848 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,7534 ± 0,0021 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

141Ba

Nukleonové číslo141
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
140,914403653 ± 0,000005709 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,27 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
datum objevu1945
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

142Ba

Nukleonové číslo142
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
141,916432904 ± 0,000006355 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,6 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

143Ba

Nukleonové číslo143
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
142,920625149 ± 0,000007253 Da
g-factor
0,1772 ± 0,0044
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,5 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
datum objevu1962
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

144Ba

Nukleonové číslo144
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
143,922954821 ± 0,000007661 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,73 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

145Ba

Nukleonové číslo145
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
144,9275184 ± 0,0000091 Da
g-factor
-0,114 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,31 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

146Ba

Nukleonové číslo146
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
145,9303632 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,15 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

147Ba

Nukleonové číslo147
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
146,9353039 ± 0,0000212 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
893 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

Nukleonové číslo148
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
147,938223 ± 0,0000016 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
620 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

Nukleonové číslo149
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
148,943284 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
349 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1993
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

Nukleonové číslo150
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
149,9464411 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
258 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

Nukleonové číslo151
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
150,951755 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
167 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

Nukleonové číslo152
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
151,95533 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
139 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

Nukleonové číslo153
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
152,960848 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
113 ± 39 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

Nukleonové číslo154
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
153,964659 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53 ± 48 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
Barium 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir Humphrey Davy
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1808
etymologieGreek: barys (heavy or dense).
výslovnostBAR-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
425 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,013 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00003 %
natural abundance (meteoroid)
0,00027 %
natural abundance (Slunce)
0,000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425