ბარიუმი

ბარიუმი (Ba)

chemical element with symbol Ba and atomic number 56
Atomic Number56
Atomic Weight137.327
mass number138
Group2
Period6
Blocks
პროტონი56 p+
ნეიტრონი82 n0
ელექტრონი56 e-
Animated ბორის მოდელი of Ba (ბარიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
215 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
196 pm
Metallic Radius
198 pm
იონური რადიუსი
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Van der Waals radius
268 pm
density
3,62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ბარიუმი0306090120150180210240270pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
0,14462 eV/particle
ionization energy
5,211664 eV/particle
ionization energy of Ba (ბარიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
142 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
7,66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179,1 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 18, 8, 2
ბორის მოდელი: Ba (ბარიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Ba (ბარიუმი)
electron configuration[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Ba (ბარიუმი)
Orbital Diagram of Ba (ბარიუმი)
ჟანგვის რიცხვი1, 2
ელექტროუარყოფითობა
0.89
Electrophilicity Index
0,7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 118,15 K
Melting Point
1 000,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000206 1/K
molar heat capacity
28,07 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
2,9 MS/m
electrical resistivity
0,00000035 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000001552 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
1,25 MPa
bulk modulus
9,6 GPa
shear modulus
4,9 GPa
Young's modulus
13 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
1 620 m/s
კლასიფიცირება
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
quantum number1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

mass number113
neutron number57
relative atomic mass
112,95737 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

mass number114
neutron number58
relative atomic mass
113,950718489 ± 0,000110227 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
460 ± 125 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

mass number115
neutron number59
relative atomic mass
114,947482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
450 ± 50 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

mass number116
neutron number60
relative atomic mass
115,941621 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,3 ± 0,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

mass number117
neutron number61
relative atomic mass
116,938316403 ± 0,000268749 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,75 ± 0,07 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

mass number118
neutron number62
relative atomic mass
117,933226 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,2 ± 0,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

mass number119
neutron number63
relative atomic mass
118,930659683 ± 0,000214997 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,4 ± 0,3 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

mass number120
neutron number64
relative atomic mass
119,926044997 ± 0,000322241 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24 ± 2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

mass number121
neutron number65
relative atomic mass
120,924052286 ± 0,000152333 Da
g-factor
0,264 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29,7 ± 1,5 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

mass number122
neutron number66
relative atomic mass
121,919904 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,95 ± 0,15 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

mass number123
neutron number67
relative atomic mass
122,91878106 ± 0,000013 Da
g-factor
-0,272 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7 ± 0,4 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
აღმოჩენის თარიღი1962
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

mass number124
neutron number68
relative atomic mass
123,915093627 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

mass number125
neutron number69
relative atomic mass
124,91447184 ± 0,0000118 Da
g-factor
0,354 ± 0,024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,3 ± 0,3 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

mass number126
neutron number70
relative atomic mass
125,911250202 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
100 ± 2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

mass number127
neutron number71
relative atomic mass
126,911091272 ± 0,000012192 Da
g-factor
0,1668 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,7 ± 0,4 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

mass number128
neutron number72
relative atomic mass
127,908352446 ± 0,000001728 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,43 ± 0,05 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

129Ba

mass number129
neutron number73
relative atomic mass
128,908683409 ± 0,000011276 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,23 ± 0,11 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

mass number130
neutron number74
relative atomic mass
129,906326002 ± 0,000000308 Da
g-factor
0
natural abundance
0,11 ± 0,01
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

131Ba

mass number131
neutron number75
relative atomic mass
130,906946315 ± 0,000000445 Da
g-factor
1,4166 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,52 ± 0,01 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

mass number132
neutron number76
relative atomic mass
131,905061231 ± 0,00000113 Da
g-factor
0
natural abundance
0,1 ± 0,01
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

133Ba

mass number133
neutron number77
relative atomic mass
132,906007443 ± 0,000001065 Da
g-factor
1,5438 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,5379 ± 0,0016 y
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1941
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

134Ba

mass number134
neutron number78
relative atomic mass
133,904508249 ± 0,000000269 Da
g-factor
0
natural abundance
2,42 ± 0,15
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

135Ba

mass number135
neutron number79
relative atomic mass
134,905688447 ± 0,000000263 Da
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
natural abundance
6,59 ± 0,1
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1932
parity+

136Ba

mass number136
neutron number80
relative atomic mass
135,9045758 ± 0,000000262 Da
g-factor
0
natural abundance
7,85 ± 0,24
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1932
parity+

137Ba

mass number137
neutron number81
relative atomic mass
136,905827207 ± 0,000000266 Da
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
natural abundance
11,23 ± 0,23
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1932
parity+

138Ba

mass number138
neutron number82
relative atomic mass
137,905247059 ± 0,000000267 Da
g-factor
0
natural abundance
71,7 ± 0,29
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1925
parity+

139Ba

mass number139
neutron number83
relative atomic mass
138,908841164 ± 0,000000271 Da
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
82,93 ± 0,09 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
აღმოჩენის თარიღი1937
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

140Ba

mass number140
neutron number84
relative atomic mass
139,910608231 ± 0,00000848 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,7534 ± 0,0021 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

141Ba

mass number141
neutron number85
relative atomic mass
140,914403653 ± 0,000005709 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,27 ± 0,07 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1945
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

142Ba

mass number142
neutron number86
relative atomic mass
141,916432904 ± 0,000006355 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,6 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

143Ba

mass number143
neutron number87
relative atomic mass
142,920625149 ± 0,000007253 Da
g-factor
0,1772 ± 0,0044
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,5 ± 0,3 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1962
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

144Ba

mass number144
neutron number88
relative atomic mass
143,922954821 ± 0,000007661 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,73 ± 0,08 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

145Ba

mass number145
neutron number89
relative atomic mass
144,9275184 ± 0,0000091 Da
g-factor
-0,114 ± 0,0028
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,31 ± 0,16 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

146Ba

mass number146
neutron number90
relative atomic mass
145,9303632 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,15 ± 0,04 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

147Ba

mass number147
neutron number91
relative atomic mass
146,9353039 ± 0,0000212 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
893 ± 1 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

mass number148
neutron number92
relative atomic mass
147,938223 ± 0,0000016 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
620 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

mass number149
neutron number93
relative atomic mass
148,943284 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
349 ± 4 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

mass number150
neutron number94
relative atomic mass
149,9464411 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
258 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

mass number151
neutron number95
relative atomic mass
150,951755 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
167 ± 5 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

mass number152
neutron number96
relative atomic mass
151,95533 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
139 ± 8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

mass number153
neutron number97
relative atomic mass
152,960848 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
113 ± 39 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2016
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

mass number154
neutron number98
relative atomic mass
153,964659 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
53 ± 48 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
Barium 1

ისტორია

აღმომჩენიSir Humphrey Davy
location of discoveryEngland
აღმოჩენის თარიღი1808
ეტიმოლოგიაGreek: barys (heavy or dense).
pronunciationBAR-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
425 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,013 mg/L
natural abundance (human body)
0,00003 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00027 %
natural abundance (მზე)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425