Bar

Bar (Ba)

56. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa56
Masa atomowa137.327
liczba masowa138
Grupa2
Okres6
Bloks
Protony56 p+
Neutrony82 n0
Elektrony56 e-
Animated Model atomu Bohra of Ba (Bar)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
215 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
196 pm
Metallic Radius
198 pm
Promień jonowy
135 pm
Crystal Radius
149 pm
promień van der Waalsa
268 pm
gęstość
3,62 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,14462 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,211664 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ba (Bar)
ciepło parowania
142 kJ/mol
ciepło topnienia
7,66 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
179,1 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 8, 2
Model atomu Bohra: Ba (Bar)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ba (Bar)
konfiguracja elektronowa[Xe] 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ba (Bar)
Orbital Diagram of Ba (Bar)
stopień utlenienia1, 2
elektroujemność
0.89
Electrophilicity
0,7077543210759566 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 118,15 K
Temperatura topnienia
1 000,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000206 1/K
molar heat capacity
28,07 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,204 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,9 MS/m
rezystywność
0,00000035 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,25 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
9,6 GPa
moduł Kirchhoffa
4,9 GPa
moduł Younga
13 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 620 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy35
Radioactive Isotopes35

113Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,95737 ± 0,000322 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

113Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
α (α emission)%

114Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,950718489 ± 0,000110227 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
460 ± 125 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

114Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,947482 ± 0,000215 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
450 ± 50 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

115Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,941621 ± 0,000215 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

116Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,938316403 ± 0,000268749 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

117Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,933226 ± 0,000215 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,2 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

118Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,930659683 ± 0,000214997 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,4 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

119Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,926044997 ± 0,000322241 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
24 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

120Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,924052286 ± 0,000152333 Da
liczba masowa121
g-factor
0,264 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
29,7 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
data odkrycia1975
parzystość+

121Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,919904 ± 0,00003 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,95 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

122Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,91878106 ± 0,000013 Da
liczba masowa123
g-factor
-0,272 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
data odkrycia1962
parzystość+

123Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,915093627 ± 0,000013416 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

124Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,91447184 ± 0,0000118 Da
liczba masowa125
g-factor
0,354 ± 0,024
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

125Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,911250202 ± 0,000013416 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
100 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

126Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,911091272 ± 0,000012192 Da
liczba masowa127
g-factor
0,1668 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
12,7 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

127Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,908352446 ± 0,000001728 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,43 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

128Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

129Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,908683409 ± 0,000011276 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,23 ± 0,11 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

129Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

abundancja naturalna
0,11 ± 0,01
względna masa atomowa
129,906326002 ± 0,000000308 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

130Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

131Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,906946315 ± 0,000000445 Da
liczba masowa131
g-factor
1,4166 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
11,52 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

131Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

abundancja naturalna
0,1 ± 0,01
względna masa atomowa
131,905061231 ± 0,00000113 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

132Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

133Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,906007443 ± 0,000001065 Da
liczba masowa133
g-factor
1,5438 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
10,5379 ± 0,0016 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość+

133Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

134Ba

abundancja naturalna
2,42 ± 0,15
względna masa atomowa
133,904508249 ± 0,000000269 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

135Ba

abundancja naturalna
6,59 ± 0,1
względna masa atomowa
134,905688447 ± 0,000000263 Da
liczba masowa135
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
data odkrycia1932
parzystość+

136Ba

abundancja naturalna
7,85 ± 0,24
względna masa atomowa
135,9045758 ± 0,000000262 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

137Ba

abundancja naturalna
11,23 ± 0,23
względna masa atomowa
136,905827207 ± 0,000000266 Da
liczba masowa137
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
data odkrycia1932
parzystość+

138Ba

abundancja naturalna
71,7 ± 0,29
względna masa atomowa
137,905247059 ± 0,000000267 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

139Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,908841164 ± 0,000000271 Da
liczba masowa139
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
82,93 ± 0,09 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
data odkrycia1937
parzystość-

139Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

140Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,910608231 ± 0,00000848 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12,7534 ± 0,0021 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

140Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,914403653 ± 0,000005709 Da
liczba masowa141
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
czas połowicznego rozpadu
18,27 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
data odkrycia1945
parzystość-

141Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

142Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,916432904 ± 0,000006355 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

142Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

143Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,920625149 ± 0,000007253 Da
liczba masowa143
g-factor
0,1772 ± 0,0044
czas połowicznego rozpadu
14,5 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
data odkrycia1962
parzystość-

143Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,922954821 ± 0,000007661 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,73 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

144Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,9275184 ± 0,0000091 Da
liczba masowa145
g-factor
-0,114 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
4,31 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość-

145Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,9303632 ± 0,0000019 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,15 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

146Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,9353039 ± 0,0000212 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
893 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

147Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,938223 ± 0,0000016 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
620 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

148Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,943284 ± 0,0000027 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
349 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

149Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,9464411 ± 0,0000061 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
258 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

150Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,951755 ± 0,000429 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
167 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

151Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

152Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,95533 ± 0,000429 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
139 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

152Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

153Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,960848 ± 0,000429 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
113 ± 39 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

153Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

154Ba

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,964659 ± 0,000537 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
53 ± 48 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

154Ba Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
Barium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1808
etymologiaGreek: barys (heavy or dense).
wymowaBAR-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
425 mg/kg
Abundance in Oceans
0,013 mg/L
Abundance in Human Body
0,00003 %
Abundance in Meteor
0,00027 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425