Bar

Bar (Ba)

56. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa56
Masa atomowa137.327
liczba masowa138
Grupa2
Okres6
Bloks
proton56 p+
neutron82 n0
elektron56 e-
Animated Model atomu Bohra of Ba (Bar)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
215 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
196 pm
Metallic Radius
198 pm
Promień jonowy
135 pm
Crystal Radius
149 pm
promień van der Waalsa
268 pm
gęstość
3,62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bar0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,14462 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,211664 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ba (Bar)
ciepło parowania
142 kJ/mol
ciepło topnienia
7,66 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
179,1 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 8, 2
Model atomu Bohra: Ba (Bar)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ba (Bar)
konfiguracja elektronowa[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ba (Bar)
Orbital Diagram of Ba (Bar)
stopień utlenienia1, 2
elektroujemność
0.89
Electrophilicity Index
0,7077543210759566 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 118,15 K
Temperatura topnienia
1 000,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000206 1/K
molar heat capacity
28,07 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,204 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,9 MS/m
rezystywność
0,00000035 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,25 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
9,6 GPa
moduł Kirchhoffa
4,9 GPa
moduł Younga
13 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 620 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

liczba masowa113
liczba neutronów57
względna masa atomowa
112,95737 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

liczba masowa114
liczba neutronów58
względna masa atomowa
113,950718489 ± 0,000110227 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
460 ± 125 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

liczba masowa115
liczba neutronów59
względna masa atomowa
114,947482 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
450 ± 50 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

liczba masowa116
liczba neutronów60
względna masa atomowa
115,941621 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

liczba masowa117
liczba neutronów61
względna masa atomowa
116,938316403 ± 0,000268749 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

liczba masowa118
liczba neutronów62
względna masa atomowa
117,933226 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,2 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

liczba masowa119
liczba neutronów63
względna masa atomowa
118,930659683 ± 0,000214997 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,4 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

liczba masowa120
liczba neutronów64
względna masa atomowa
119,926044997 ± 0,000322241 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

liczba masowa121
liczba neutronów65
względna masa atomowa
120,924052286 ± 0,000152333 Da
g-factor
0,264 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,7 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

liczba masowa122
liczba neutronów66
względna masa atomowa
121,919904 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,95 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

liczba masowa123
liczba neutronów67
względna masa atomowa
122,91878106 ± 0,000013 Da
g-factor
-0,272 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

liczba masowa124
liczba neutronów68
względna masa atomowa
123,915093627 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

liczba masowa125
liczba neutronów69
względna masa atomowa
124,91447184 ± 0,0000118 Da
g-factor
0,354 ± 0,024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

liczba masowa126
liczba neutronów70
względna masa atomowa
125,911250202 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
100 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

liczba masowa127
liczba neutronów71
względna masa atomowa
126,911091272 ± 0,000012192 Da
g-factor
0,1668 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,7 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

liczba masowa128
liczba neutronów72
względna masa atomowa
127,908352446 ± 0,000001728 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,43 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

129Ba

liczba masowa129
liczba neutronów73
względna masa atomowa
128,908683409 ± 0,000011276 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,23 ± 0,11 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

liczba masowa130
liczba neutronów74
względna masa atomowa
129,906326002 ± 0,000000308 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,11 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

131Ba

liczba masowa131
liczba neutronów75
względna masa atomowa
130,906946315 ± 0,000000445 Da
g-factor
1,4166 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,52 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

liczba masowa132
liczba neutronów76
względna masa atomowa
131,905061231 ± 0,00000113 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,1 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

133Ba

liczba masowa133
liczba neutronów77
względna masa atomowa
132,906007443 ± 0,000001065 Da
g-factor
1,5438 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,5379 ± 0,0016 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

134Ba

liczba masowa134
liczba neutronów78
względna masa atomowa
133,904508249 ± 0,000000269 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,42 ± 0,15
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

135Ba

liczba masowa135
liczba neutronów79
względna masa atomowa
134,905688447 ± 0,000000263 Da
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
abundancja naturalna
6,59 ± 0,1
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
data odkrycia1932
parzystość+

136Ba

liczba masowa136
liczba neutronów80
względna masa atomowa
135,9045758 ± 0,000000262 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
7,85 ± 0,24
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

137Ba

liczba masowa137
liczba neutronów81
względna masa atomowa
136,905827207 ± 0,000000266 Da
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
abundancja naturalna
11,23 ± 0,23
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
data odkrycia1932
parzystość+

138Ba

liczba masowa138
liczba neutronów82
względna masa atomowa
137,905247059 ± 0,000000267 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
71,7 ± 0,29
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

139Ba

liczba masowa139
liczba neutronów83
względna masa atomowa
138,908841164 ± 0,000000271 Da
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
82,93 ± 0,09 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

140Ba

liczba masowa140
liczba neutronów84
względna masa atomowa
139,910608231 ± 0,00000848 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,7534 ± 0,0021 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141Ba

liczba masowa141
liczba neutronów85
względna masa atomowa
140,914403653 ± 0,000005709 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,27 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
data odkrycia1945
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

142Ba

liczba masowa142
liczba neutronów86
względna masa atomowa
141,916432904 ± 0,000006355 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

143Ba

liczba masowa143
liczba neutronów87
względna masa atomowa
142,920625149 ± 0,000007253 Da
g-factor
0,1772 ± 0,0044
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,5 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144Ba

liczba masowa144
liczba neutronów88
względna masa atomowa
143,922954821 ± 0,000007661 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,73 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145Ba

liczba masowa145
liczba neutronów89
względna masa atomowa
144,9275184 ± 0,0000091 Da
g-factor
-0,114 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,31 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146Ba

liczba masowa146
liczba neutronów90
względna masa atomowa
145,9303632 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,15 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147Ba

liczba masowa147
liczba neutronów91
względna masa atomowa
146,9353039 ± 0,0000212 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
893 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

liczba masowa148
liczba neutronów92
względna masa atomowa
147,938223 ± 0,0000016 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
620 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

liczba masowa149
liczba neutronów93
względna masa atomowa
148,943284 ± 0,0000027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
349 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

liczba masowa150
liczba neutronów94
względna masa atomowa
149,9464411 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
258 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

liczba masowa151
liczba neutronów95
względna masa atomowa
150,951755 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
167 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

liczba masowa152
liczba neutronów96
względna masa atomowa
151,95533 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
139 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

liczba masowa153
liczba neutronów97
względna masa atomowa
152,960848 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
113 ± 39 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

liczba masowa154
liczba neutronów98
względna masa atomowa
153,964659 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53 ± 48 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
Barium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1808
etymologiaGreek: barys (heavy or dense).
wymowaBAR-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
425 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,013 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00003 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00027 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425