Bárium

Bárium (Ba)

chemický prvok s protónovým číslom 56
Protónové číslo56
Atómová hmotnosť137.327
Nukleónové číslo138
Skupina2
Perióda6
Orbitáls
protón56 p+
Neutrón82 n0
elektrón56 e-
Animated Bohrov model atómu of Ba (Bárium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
215 pm
Mólový objem
Covalent Radius
196 pm
Metallic Radius
198 pm
iónový polomer
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Van der Waalsov polomer
268 pm
density
3,62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bárium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,14462 eV/particle
ionization energy
5,211664 eV/particle
ionization energy of Ba (Bárium)
Merné skupenské teplo varu
142 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
7,66 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
179,1 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 8, 2
Bohrov model atómu: Ba (Bárium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ba (Bárium)
electron configuration[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ba (Bárium)
Orbital Diagram of Ba (Bárium)
Oxidačné číslo1, 2
Elektronegativita
0.89
Electrophilicity Index
0,7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 118,15 K
Teplota topenia
1 000,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000206 1/K
Molárna tepelná kapacita
28,07 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,204 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
2,9 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000035 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,25 MPa
bulk modulus
9,6 GPa
shear modulus
4,9 GPa
Youngov modul
13 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
1 620 m/s
classification
KategóriaKovy alkalických zemín, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
112,95737 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
113,950718489 ± 0,000110227 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
460 ± 125 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
114,947482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
450 ± 50 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
115,941621 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
116,938316403 ± 0,000268749 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,75 ± 0,07 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
117,933226 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,2 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
118,930659683 ± 0,000214997 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,4 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
119,926044997 ± 0,000322241 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
120,924052286 ± 0,000152333 Da
g-factor
0,264 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,7 ± 1,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
121,919904 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,95 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
122,91878106 ± 0,000013 Da
g-factor
-0,272 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
dátum objavu1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
123,915093627 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
124,91447184 ± 0,0000118 Da
g-factor
0,354 ± 0,024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,3 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
125,911250202 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
100 ± 2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
126,911091272 ± 0,000012192 Da
g-factor
0,1668 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,7 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
127,908352446 ± 0,000001728 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,43 ± 0,05 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
128,908683409 ± 0,000011276 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,23 ± 0,11 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
129,906326002 ± 0,000000308 Da
g-factor
0
natural abundance
0,11 ± 0,01
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

131Ba

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
130,906946315 ± 0,000000445 Da
g-factor
1,4166 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,52 ± 0,01 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
131,905061231 ± 0,00000113 Da
g-factor
0
natural abundance
0,1 ± 0,01
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

133Ba

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
132,906007443 ± 0,000001065 Da
g-factor
1,5438 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,5379 ± 0,0016 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
133,904508249 ± 0,000000269 Da
g-factor
0
natural abundance
2,42 ± 0,15
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

135Ba

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
134,905688447 ± 0,000000263 Da
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
natural abundance
6,59 ± 0,1
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
dátum objavu1932
parity+

136Ba

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
135,9045758 ± 0,000000262 Da
g-factor
0
natural abundance
7,85 ± 0,24
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1932
parity+

137Ba

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
136,905827207 ± 0,000000266 Da
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
natural abundance
11,23 ± 0,23
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
dátum objavu1932
parity+

138Ba

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
137,905247059 ± 0,000000267 Da
g-factor
0
natural abundance
71,7 ± 0,29
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

139Ba

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
138,908841164 ± 0,000000271 Da
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
82,93 ± 0,09 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Ba

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
139,910608231 ± 0,00000848 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,7534 ± 0,0021 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Ba

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
140,914403653 ± 0,000005709 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,27 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
dátum objavu1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ba

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
141,916432904 ± 0,000006355 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,6 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

143Ba

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
142,920625149 ± 0,000007253 Da
g-factor
0,1772 ± 0,0044
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,5 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ba

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
143,922954821 ± 0,000007661 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,73 ± 0,08 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ba

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
144,9275184 ± 0,0000091 Da
g-factor
-0,114 ± 0,0028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,31 ± 0,16 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ba

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
145,9303632 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,15 ± 0,04 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ba

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
146,9353039 ± 0,0000212 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
893 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
147,938223 ± 0,0000016 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
620 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
148,943284 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
349 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
149,9464411 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
258 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
150,951755 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
167 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
151,95533 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
139 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
152,960848 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
113 ± 39 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
153,964659 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53 ± 48 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Barium 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir Humphrey Davy
miesto nálezuEngland
dátum objavu1808
etymológiaGreek: barys (heavy or dense).
pronunciationBAR-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
425 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,013 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00003 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00027 %
natural abundance (Slnko)
0,000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425