Баријум

Баријум (Ba)

chemical element with symbol Ba and atomic number 56
Атомски број56
Атомска маса137.327
Масени број138
Група2
Периода6
Блокs
протон56 p+
неутрон82 n0
електрон56 e-
Animated Боров модел атома of Ba (Баријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
215 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Ван дер Валсов радијус
268 pm
густина
3,62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Баријум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,14462 eV/particle
енергија јонизације
5,211664 eV/particle
енергија јонизације of Ba (Баријум)
Топлота испаравања
142 kJ/mol
топлота топљења
7,66 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
179,1 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 8, 2
Боров модел атома: Ba (Баријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ba (Баријум)
електронска конфигурација[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced Боров модел атома of Ba (Баријум)
Orbital Diagram of Ba (Баријум)
оксидациони број1, 2
електронегативност
0.89
Electrophilicity Index
0,7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.118,15 K
Температура топљења
1.000,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000206 1/K
molar heat capacity
28,07 J/(mol K)
Специфична топлота
0,204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
2,9 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000035 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,25 MPa
модул стишљивости
9,6 GPa
shear modulus
4,9 GPa
Јангов модул
13 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
1.620 m/s
класификација
КатегоријаЗемно-алкални метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
квантни број1S0
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

Масени број113
неутронски број57
атомска тежина
112,95737 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

Масени број114
неутронски број58
атомска тежина
113,950718489 ± 0,000110227 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
460 ± 125 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

Масени број115
неутронски број59
атомска тежина
114,947482 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
450 ± 50 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

Масени број116
неутронски број60
атомска тежина
115,941621 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

Масени број117
неутронски број61
атомска тежина
116,938316403 ± 0,000268749 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,75 ± 0,07 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

Масени број118
неутронски број62
атомска тежина
117,933226 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,2 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

Масени број119
неутронски број63
атомска тежина
118,930659683 ± 0,000214997 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,4 ± 0,3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

Масени број120
неутронски број64
атомска тежина
119,926044997 ± 0,000322241 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

Масени број121
неутронски број65
атомска тежина
120,924052286 ± 0,000152333 Da
g-factor
0,264 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,7 ± 1,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

Масени број122
неутронски број66
атомска тежина
121,919904 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,95 ± 0,15 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

Масени број123
неутронски број67
атомска тежина
122,91878106 ± 0,000013 Da
g-factor
-0,272 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

Масени број124
неутронски број68
атомска тежина
123,915093627 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

Масени број125
неутронски број69
атомска тежина
124,91447184 ± 0,0000118 Da
g-factor
0,354 ± 0,024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,3 ± 0,3 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

Масени број126
неутронски број70
атомска тежина
125,911250202 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
100 ± 2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

Масени број127
неутронски број71
атомска тежина
126,911091272 ± 0,000012192 Da
g-factor
0,1668 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,7 ± 0,4 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

Масени број128
неутронски број72
атомска тежина
127,908352446 ± 0,000001728 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,43 ± 0,05 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

129Ba

Масени број129
неутронски број73
атомска тежина
128,908683409 ± 0,000011276 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,23 ± 0,11 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

Масени број130
неутронски број74
атомска тежина
129,906326002 ± 0,000000308 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,11 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

131Ba

Масени број131
неутронски број75
атомска тежина
130,906946315 ± 0,000000445 Da
g-factor
1,4166 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,52 ± 0,01 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

Масени број132
неутронски број76
атомска тежина
131,905061231 ± 0,00000113 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,1 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

133Ba

Масени број133
неутронски број77
атомска тежина
132,906007443 ± 0,000001065 Da
g-factor
1,5438 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,5379 ± 0,0016 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

134Ba

Масени број134
неутронски број78
атомска тежина
133,904508249 ± 0,000000269 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,42 ± 0,15
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

135Ba

Масени број135
неутронски број79
атомска тежина
134,905688447 ± 0,000000263 Da
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
присутност у природи
6,59 ± 0,1
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
датум открића1932
parity+

136Ba

Масени број136
неутронски број80
атомска тежина
135,9045758 ± 0,000000262 Da
g-factor
0
присутност у природи
7,85 ± 0,24
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1932
parity+

137Ba

Масени број137
неутронски број81
атомска тежина
136,905827207 ± 0,000000266 Da
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
присутност у природи
11,23 ± 0,23
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
датум открића1932
parity+

138Ba

Масени број138
неутронски број82
атомска тежина
137,905247059 ± 0,000000267 Da
g-factor
0
присутност у природи
71,7 ± 0,29
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

139Ba

Масени број139
неутронски број83
атомска тежина
138,908841164 ± 0,000000271 Da
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
82,93 ± 0,09 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

140Ba

Масени број140
неутронски број84
атомска тежина
139,910608231 ± 0,00000848 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,7534 ± 0,0021 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

141Ba

Масени број141
неутронски број85
атомска тежина
140,914403653 ± 0,000005709 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,27 ± 0,07 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
датум открића1945
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

142Ba

Масени број142
неутронски број86
атомска тежина
141,916432904 ± 0,000006355 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,6 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

143Ba

Масени број143
неутронски број87
атомска тежина
142,920625149 ± 0,000007253 Da
g-factor
0,1772 ± 0,0044
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,5 ± 0,3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

144Ba

Масени број144
неутронски број88
атомска тежина
143,922954821 ± 0,000007661 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,73 ± 0,08 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

145Ba

Масени број145
неутронски број89
атомска тежина
144,9275184 ± 0,0000091 Da
g-factor
-0,114 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,31 ± 0,16 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

146Ba

Масени број146
неутронски број90
атомска тежина
145,9303632 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,15 ± 0,04 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

147Ba

Масени број147
неутронски број91
атомска тежина
146,9353039 ± 0,0000212 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
893 ± 1 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

Масени број148
неутронски број92
атомска тежина
147,938223 ± 0,0000016 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
620 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

Масени број149
неутронски број93
атомска тежина
148,943284 ± 0,0000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
349 ± 4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

Масени број150
неутронски број94
атомска тежина
149,9464411 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
258 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

Масени број151
неутронски број95
атомска тежина
150,951755 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
167 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

Масени број152
неутронски број96
атомска тежина
151,95533 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
139 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

Масени број153
неутронски број97
атомска тежина
152,960848 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
113 ± 39 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

Масени број154
неутронски број98
атомска тежина
153,964659 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53 ± 48 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
Barium 1

историја

откриоSir Humphrey Davy
место открићаEngland
датум открића1808
етимологијаGreek: barys (heavy or dense).
изговорBAR-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
425 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,013 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00003 %
присутност у природи (метеороид)
0,00027 %
присутност у природи (Сунце)
0,000001 %
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425