แบเรียม

แบเรียม (Ba)

element with the atomic number of 56
เลขอะตอม56
มวลอะตอม137.327
เลขมวล138
หมู่2
คาบ6
บล็อกs
โปรตอน56 p+
นิวตรอน82 n0
Electrons56 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ba (แบเรียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
215 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
268 pm
ความหนาแน่น
3.62 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.14462 eV/particle
ionization energy
5.211664 eV/particle
ionization energy of Ba (แบเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
142 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179.1 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ba (แบเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ba (แบเรียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ba (แบเรียม)
Orbital Diagram of Ba (แบเรียม)
สถานะออกซิเดชัน1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.89
Electrophilicity
0.7077543210759566 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,118.15 K
จุดหลอมเหลว
1,000.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000206 1/K
molar heat capacity
28.07 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.9 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000035 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001552 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00003966
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
5.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.25 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
9.6 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
4.9 GPa
Young's modulus
13 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,620 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1.3
Neutron Mass Absorption
0.00027
quantum number1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร35
Radioactive Isotopes35

113Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.95737 ± 0.000322 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

113Ba Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

114Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.950718489 ± 0.000110227 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
460 ± 125 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

114Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.947482 ± 0.000215 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
450 ± 50 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

115Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.941621 ± 0.000215 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

116Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.938316403 ± 0.000268749 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.07 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

117Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.933226 ± 0.000215 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.2 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

118Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.930659683 ± 0.000214997 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.4 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

119Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.926044997 ± 0.000322241 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
24 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

120Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.924052286 ± 0.000152333 Da
เลขมวล121
g-factor
0.264 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
29.7 ± 1.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.89 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

121Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.919904 ± 0.00003 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.95 ± 0.15 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

122Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.91878106 ± 0.000013 Da
เลขมวล123
g-factor
-0.272 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.57 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

123Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.915093627 ± 0.000013416 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

124Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.91447184 ± 0.0000118 Da
เลขมวล125
g-factor
0.354 ± 0.024
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

125Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.911250202 ± 0.000013416 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
100 ± 2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

126Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.911091272 ± 0.000012192 Da
เลขมวล127
g-factor
0.1668 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
12.7 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

127Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.908352446 ± 0.000001728 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.43 ± 0.05 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

128Ba Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.908683409 ± 0.000011276 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.23 ± 0.11 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

129Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

natural abundance
0.11 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
129.906326002 ± 0.000000308 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

130Ba Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

131Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.906946315 ± 0.000000445 Da
เลขมวล131
g-factor
1.4166 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
11.52 ± 0.01 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

131Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

natural abundance
0.1 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
131.905061231 ± 0.00000113 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

132Ba Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

133Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.906007443 ± 0.000001065 Da
เลขมวล133
g-factor
1.5438 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
10.5379 ± 0.0016 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

133Ba Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

natural abundance
2.42 ± 0.15
น้ำหนักอะตอม
133.904508249 ± 0.000000269 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

135Ba

natural abundance
6.59 ± 0.1
น้ำหนักอะตอม
134.905688447 ± 0.000000263 Da
เลขมวล135
g-factor
0.55873333333333 ± 0.00013333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.153 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

136Ba

natural abundance
7.85 ± 0.24
น้ำหนักอะตอม
135.9045758 ± 0.000000262 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

137Ba

natural abundance
11.23 ± 0.23
น้ำหนักอะตอม
136.905827207 ± 0.000000266 Da
เลขมวล137
g-factor
0.625 ± 0.00013333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.236 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

138Ba

natural abundance
71.7 ± 0.29
น้ำหนักอะตอม
137.905247059 ± 0.000000267 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

139Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.908841164 ± 0.000000271 Da
เลขมวล139
g-factor
-0.278 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
82.93 ± 0.09 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.552 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

139Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

140Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.910608231 ± 0.00000848 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12.7534 ± 0.0021 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

140Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.914403653 ± 0.000005709 Da
เลขมวล141
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.0033333333333333
ครึ่งชีวิต
18.27 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.437 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

141Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.916432904 ± 0.000006355 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

142Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

143Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.920625149 ± 0.000007253 Da
เลขมวล143
g-factor
0.1772 ± 0.0044
ครึ่งชีวิต
14.5 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.85 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

143Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.922954821 ± 0.000007661 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.73 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

144Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.9275184 ± 0.0000091 Da
เลขมวล145
g-factor
-0.114 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
4.31 ± 0.16 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

145Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.9303632 ± 0.0000019 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.15 ± 0.04 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

146Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.9353039 ± 0.0000212 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
893 ± 1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

147Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.938223 ± 0.0000016 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
620 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

148Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.943284 ± 0.0000027 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
349 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

149Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.9464411 ± 0.0000061 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
258 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

150Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.951755 ± 0.000429 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
167 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

151Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

152Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.95533 ± 0.000429 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
139 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

152Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

153Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.960848 ± 0.000429 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
113 ± 39 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

153Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

154Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.964659 ± 0.000537 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
53 ± 48 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

154Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
Barium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาGreek: barys (heavy or dense).
pronunciationBAR-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
425 mg/kg
Abundance in Oceans
0.013 mg/L
Abundance in Human Body
0.00003 %
Abundance in Meteor
0.00027 %
Abundance in Sun
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425