แบเรียม

แบเรียม (Ba)

chemical element with symbol Ba and atomic number 56
เลขอะตอม56
มวลอะตอม137.327
เลขมวล138
หมู่2
คาบ6
บล็อกs
โปรตอน56 p+
นิวตรอน82 n0
อิเล็กตรอน56 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ba (แบเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
215 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
268 pm
ความหนาแน่น
3.62 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แบเรียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.14462 eV/particle
ionization energy
5.211664 eV/particle
ionization energy of Ba (แบเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
142 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179.1 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ba (แบเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ba (แบเรียม)
electron configuration[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ba (แบเรียม)
Orbital Diagram of Ba (แบเรียม)
สถานะออกซิเดชัน1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.89
Electrophilicity Index
0.7077543210759566 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,118.15 K
จุดหลอมเหลว
1,000.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000206 1/K
molar heat capacity
28.07 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.9 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000035 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001552 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00003966
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
5.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.25 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
9.6 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
4.9 GPa
Young's modulus
13 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,620 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.3
Neutron Mass Absorption
0.00027
quantum number1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Barium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

เลขมวล113
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
112.95737 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

เลขมวล114
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
113.950718489 ± 0.000110227 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
460 ± 125 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

เลขมวล115
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
114.947482 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
450 ± 50 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

เลขมวล116
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
115.941621 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

เลขมวล117
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
116.938316403 ± 0.000268749 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.07 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

เลขมวล118
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
117.933226 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.2 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

เลขมวล119
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
118.930659683 ± 0.000214997 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.4 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

เลขมวล120
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
119.926044997 ± 0.000322241 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

เลขมวล121
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
120.924052286 ± 0.000152333 Da
g-factor
0.264 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.7 ± 1.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.89 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

เลขมวล122
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
121.919904 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.95 ± 0.15 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

เลขมวล123
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
122.91878106 ± 0.000013 Da
g-factor
-0.272 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.57 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

เลขมวล124
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
123.915093627 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

เลขมวล125
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
124.91447184 ± 0.0000118 Da
g-factor
0.354 ± 0.024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

เลขมวล126
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
125.911250202 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
100 ± 2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

เลขมวล127
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
126.911091272 ± 0.000012192 Da
g-factor
0.1668 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.7 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

เลขมวล128
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
127.908352446 ± 0.000001728 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.43 ± 0.05 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

เลขมวล129
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
128.908683409 ± 0.000011276 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.23 ± 0.11 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

เลขมวล130
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
129.906326002 ± 0.000000308 Da
g-factor
0
natural abundance
0.11 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

131Ba

เลขมวล131
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
130.906946315 ± 0.000000445 Da
g-factor
1.4166 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.52 ± 0.01 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

เลขมวล132
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
131.905061231 ± 0.00000113 Da
g-factor
0
natural abundance
0.1 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

133Ba

เลขมวล133
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
132.906007443 ± 0.000001065 Da
g-factor
1.5438 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.5379 ± 0.0016 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

เลขมวล134
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
133.904508249 ± 0.000000269 Da
g-factor
0
natural abundance
2.42 ± 0.15
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

135Ba

เลขมวล135
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
134.905688447 ± 0.000000263 Da
g-factor
0.55873333333333 ± 0.00013333333333333
natural abundance
6.59 ± 0.1
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.153 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

136Ba

เลขมวล136
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
135.9045758 ± 0.000000262 Da
g-factor
0
natural abundance
7.85 ± 0.24
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

137Ba

เลขมวล137
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
136.905827207 ± 0.000000266 Da
g-factor
0.625 ± 0.00013333333333333
natural abundance
11.23 ± 0.23
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.236 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

138Ba

เลขมวล138
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
137.905247059 ± 0.000000267 Da
g-factor
0
natural abundance
71.7 ± 0.29
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

139Ba

เลขมวล139
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
138.908841164 ± 0.000000271 Da
g-factor
-0.278 ± 0.0014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
82.93 ± 0.09 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.552 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Ba

เลขมวล140
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
139.910608231 ± 0.00000848 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.7534 ± 0.0021 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Ba

เลขมวล141
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
140.914403653 ± 0.000005709 Da
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.0033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.27 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.437 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ba

เลขมวล142
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
141.916432904 ± 0.000006355 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

143Ba

เลขมวล143
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
142.920625149 ± 0.000007253 Da
g-factor
0.1772 ± 0.0044
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.5 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.85 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ba

เลขมวล144
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
143.922954821 ± 0.000007661 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.73 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ba

เลขมวล145
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
144.9275184 ± 0.0000091 Da
g-factor
-0.114 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.31 ± 0.16 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ba

เลขมวล146
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
145.9303632 ± 0.0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.15 ± 0.04 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ba

เลขมวล147
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
146.9353039 ± 0.0000212 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
893 ± 1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

เลขมวล148
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
147.938223 ± 0.0000016 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
620 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

เลขมวล149
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
148.943284 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
349 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

เลขมวล150
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
149.9464411 ± 0.0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
258 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

เลขมวล151
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
150.951755 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
167 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

เลขมวล152
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
151.95533 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
139 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

เลขมวล153
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
152.960848 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
113 ± 39 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

เลขมวล154
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
153.964659 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53 ± 48 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Barium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาGreek: barys (heavy or dense).
pronunciationBAR-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
425 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.013 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00003 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00027 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425

alias

 • Ba

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลbarium
 • ฝรั่งเศสbaryum
 • อังกฤษbarium
 • อิตาลีbario
 • นอร์เวย์นีนอสก์barium
 • เดนมาร์กbarium
 • สวีเดนbarium
 • เยอรมันBarium
 • ฮังการีbárium
 • แอฟริกานส์barium
 • อัมฮาราባሪየም
 • อารากอนBario
 • อาหรับباريوم
 • อาเซอร์ไบจานBarium
 • เบลารุสБарый
 • บัลแกเรียбарий
 • บังกลาবেরিয়াম
 • เบรตันBariom
 • บอสเนียbarij
 • คาตาลันbari
 • เชอโรกีᏇᎵᎥᎻ
 • คอร์ซิกาBariu
 • เช็กbaryum
 • ชูวัชБари
 • เวลส์Bariwm
 • กรีกβάριο
 • เอสเปรันโตbario
 • สเปนbario
 • เอสโตเนียbaarium
 • บาสก์bario
 • เปอร์เซียباریم
 • ฟินแลนด์barium
 • ฟรูลีBari
 • ไอริชBairiam
 • กาลิเซียBario
 • มานซ์Baarium
 • จีนแคะbarium
 • ฮิบรูבריום
 • ฮินดีबेरियम
 • ฮินดีฟิจิBarium
 • โครเอเชียbarij
 • เฮติครีโอลBaryòm
 • อาร์เมเนียբարիում
 • อินเตอร์ลิงกัวbarium
 • อินโดนีเซียbarium
 • อีโดbario
 • ไอซ์แลนด์barín
 • ญี่ปุ่นバリウム
 • โลชบันtijyjinme
 • ชวาBarium
 • จอร์เจียბარიუმი
 • คาซัคБарий
 • กันนาดาಬೇರಿಯಮ್
 • เกาหลี바륨
 • เคิร์ดBaryûm
 • โกมิБарий
 • ละตินbarium
 • ลักเซมเบิร์กBarium
 • ลิกูเรียBario
 • ลิทัวเนียbaris
 • ลัตเวียbārijs
 • เมารีkonu-okehu
 • มาลายาลัมബേരിയം
 • มองโกเลียбари
 • มราฐีबेरियम
 • มารีตะวันตกБарий
 • มาเลย์Barium
 • พม่าဘေရီယမ်
 • เยอรมันต่ำBarium
 • ดัตช์barium
 • อ็อกซิตันBari
 • โปแลนด์bar
 • ลาฮ์นดาبیریم
 • โปรตุเกสbário
 • เคชวาBaryu
 • โรมาเนียbariu
 • รัสเซียбарий
 • ซาคาБариум
 • ซิซิลีbariu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBarijum
 • สโลวักbárium
 • สโลวีเนียbarij
 • เซอร์เบียбаријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Barium
 • สวาฮีลีBari
 • ทมิฬபேரியம்
 • ตากาล็อกBaryo
 • ตุรกีbaryum
 • อุยกูร์بارىي
 • ยูเครนбарій
 • อูรดูبیریئم
 • เวปส์Barii
 • เวียดนามbari
 • วาเรย์Baryo
 • คัลมืยค์Бариум
 • ยิดดิชבאריום
 • โยรูบาBarium
 • จีน
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Barium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Barium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)barium
 • โปรตุเกส (บราซิล)bário
 • กวางตุ้ง
 • เคิร์ดตอนกลางباریۆم
 • ปัญจาบਬੇਰੀਅਮ
 • เซบูBaryo
 • มาซิโดเนียбариум
 • โอดิยาବ୍ୟାରିଅମ
 • คุชราตબેરિયમ
 • ตาตาร์Барий
 • พีดมอนต์Bario
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Бар
 • โซมาลีBaariyaam
 • แอลเบเนียBariumi
 • อุซเบกBariy
 • อาโรมาเนียBariu
 • คีร์กีซБарий
 • ลิมเบิร์กBarium
 • แฟโรBarium
 • เนปาลबेरियम
 • เตลูกูబేరియం
 • สันสกฤตबेरियम
 • มอลตาbarju
 • ลอมบาร์ดBario
 • เกลิกสกอตBarium
 • โภชปุรีबेरियम
 • บาลีबेरियम
 • เนวาร์बेरियम
 • จีนกั้น
 • cdoBarium
 • จีนมินหนานBarium
 • ทิเบตབྷེ་རིམ།
 • อัสตูเรียสBariu
 • ทาจิกБарий
 • จีนคลาสสิก
 • จีนอู๋
 • kbpParɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาbario
 • oloBarii
 • ออสเซเตียБари
 • ฟริเซียนเหนือBaarium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาBàriu
 • บัชคีร์Барий
 • อาหรับโมร็อกโกباريوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์باريوم
 • พัชโตبېريوم
 • บิกอลBaryo (elemento)
 • คอร์นิชBariom
 • มีนังกาเบาBarium
 • บาหลีBarium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ยูกันดาBariyaamu
 • แคชเมียร์بیرِیَم
 • วอลลูนBariom
 • ซูลูUmBhanya