Baryum

Baryum (Ba)

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba)
Atom numarası56
Atom ağırlığı137.327
Kütle numarası138
Grup2
Periyot6
Bloks
proton56 p+
nötron82 n0
elektron56 e-
Animated Bohr modeli of Ba (Baryum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
215 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Van der Waals radius
268 pm
yoğunluk
3,62 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Baryum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
0,14462 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
5,211664 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ba (Baryum)
Buharlaşma ısısı
142 kJ/mol
enthalpy of fusion
7,66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179,1 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 8, 2
Bohr modeli: Ba (Baryum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ba (Baryum)
electron configuration[Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
Enhanced Bohr modeli of Ba (Baryum)
Orbital Diagram of Ba (Baryum)
Yükseltgenme seviyesi1, 2
Elektronegatiflik
0.89
Electrophilicity Index
0,7077543210759566 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.118,15 K
Ergime noktası
1.000,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000206 1/K
molar ısı kapasitesi
28,07 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,204 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
2,9 MS/m
Özdirenç
0,00000035 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,00003966
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,25 MPa
Bulk modülü
9,6 GPa
shear modulus
4,9 GPa
Young katsayısı
13 GPa
Poisson's ratio
Ses hızı
1.620 m/s
sınıflandırma
KategoriAlkali toprak metalleri, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu229 (Im_3m)

Baryum izotopları

Kararlı izotoplar5
Kararsız izotoplar37
Natural Isotopes7
Isotopic Composition13871.70%13871.70%13711.23%13711.23%1367.85%1367.85%1356.59%1356.59%1342.42%1342.42%1300.11%1300.11%1320.10%1320.10%

113Ba

Kütle numarası113
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
112,95737 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)
α (α emission)

114Ba

Kütle numarası114
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
113,950718489 ± 0,000110227 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
460 ± 125 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

Kütle numarası115
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
114,947482 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
450 ± 50 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

Kütle numarası116
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
115,941621 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

Kütle numarası117
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
116,938316403 ± 0,000268749 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,75 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

Kütle numarası118
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
117,933226 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,2 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

Kütle numarası119
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
118,930659683 ± 0,000214997 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,4 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

Kütle numarası120
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
119,926044997 ± 0,000322241 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

Kütle numarası121
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
120,924052286 ± 0,000152333 Da
g-factor
0,264 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29,7 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

Kütle numarası122
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
121,919904 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,95 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

Kütle numarası123
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
122,91878106 ± 0,000013 Da
g-factor
-0,272 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,7 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

Kütle numarası124
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
123,915093627 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

Kütle numarası125
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
124,91447184 ± 0,0000118 Da
g-factor
0,354 ± 0,024
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,3 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

Kütle numarası126
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
125,911250202 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
100 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

Kütle numarası127
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
126,911091272 ± 0,000012192 Da
g-factor
0,1668 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,7 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

Kütle numarası128
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
127,908352446 ± 0,000001728 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,43 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

Kütle numarası129
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
128,908683409 ± 0,000011276 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,23 ± 0,11 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

Kütle numarası130
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
129,906326002 ± 0,000000308 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,11 ± 0,01
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

131Ba

Kütle numarası131
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
130,906946315 ± 0,000000445 Da
g-factor
1,4166 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,52 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

Kütle numarası132
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
131,905061231 ± 0,00000113 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,1 ± 0,01
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

133Ba

Kütle numarası133
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
132,906007443 ± 0,000001065 Da
g-factor
1,5438 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,5379 ± 0,0016 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

Kütle numarası134
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
133,904508249 ± 0,000000269 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
2,42 ± 0,15
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

135Ba

Kütle numarası135
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
134,905688447 ± 0,000000263 Da
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
doğadaki bolluk
6,59 ± 0,1
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1932
Dönüşümçarpanı+

136Ba

Kütle numarası136
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
135,9045758 ± 0,000000262 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
7,85 ± 0,24
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1932
Dönüşümçarpanı+

137Ba

Kütle numarası137
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
136,905827207 ± 0,000000266 Da
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
doğadaki bolluk
11,23 ± 0,23
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1932
Dönüşümçarpanı+

138Ba

Kütle numarası138
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
137,905247059 ± 0,000000267 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
71,7 ± 0,29
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

139Ba

Kütle numarası139
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
138,908841164 ± 0,000000271 Da
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
82,93 ± 0,09 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

140Ba

Kütle numarası140
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
139,910608231 ± 0,00000848 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,7534 ± 0,0021 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

141Ba

Kütle numarası141
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
140,914403653 ± 0,000005709 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,27 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

142Ba

Kütle numarası142
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
141,916432904 ± 0,000006355 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,6 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

143Ba

Kütle numarası143
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
142,920625149 ± 0,000007253 Da
g-factor
0,1772 ± 0,0044
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,5 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

144Ba

Kütle numarası144
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
143,922954821 ± 0,000007661 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,73 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

145Ba

Kütle numarası145
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
144,9275184 ± 0,0000091 Da
g-factor
-0,114 ± 0,0028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,31 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

146Ba

Kütle numarası146
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
145,9303632 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,15 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

147Ba

Kütle numarası147
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
146,9353039 ± 0,0000212 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
893 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

Kütle numarası148
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
147,938223 ± 0,0000016 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
620 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

Kütle numarası149
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
148,943284 ± 0,0000027 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
349 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

Kütle numarası150
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
149,9464411 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
258 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

Kütle numarası151
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
150,951755 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
167 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152Ba

Kütle numarası152
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
151,95533 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
139 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153Ba

Kütle numarası153
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
152,960848 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
113 ± 39 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154Ba

Kütle numarası154
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
153,964659 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
53 ± 48 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
Barium 1

tarih

kâşifi ya da mucidiSir Humphrey Davy
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1808
köken bilimiGreek: barys (heavy or dense).
telaffuzuBAR-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
425 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,013 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00003 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00027 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,000001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425