Bari

Bari (Ba)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 56, một kim loại phản ứng màu trắng mềm của nhóm kiềm thổ.
Số nguyên tử56
Nguyên tử khối137.327
số khối138
Nhóm2
Chu kỳ6
Phân lớps
Prô ton56 p+
Nơ tron82 n0
Electrons56 e-
Animated Mô hình Bohr of Ba (Bari)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
215 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
196 pm
Metallic Radius
198 pm
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
149 pm
Bán kính van der Waals
268 pm
mật độ
3,62 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,14462 eV/particle
ionization energy
5,211664 eV/particle
ionization energy of Ba (Bari)
Nhiệt bay hơi
142 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
7,66 kJ/mol
standard enthalpy of formation
179,1 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 8, 2
Mô hình Bohr: Ba (Bari)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Ba (Bari)
Cấu hình electron[Xe] 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ba (Bari)
Orbital Diagram of Ba (Bari)
trạng thái oxy hóa1, 2
độ âm điện
0.89
Electrophilicity
0,7077543210759566 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.118,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.000,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000206 1/K
molar heat capacity
28,07 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,204 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
2,9 MS/m
điện trở suất
0,00000035 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000113 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000001552 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00003966
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
5,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
1,25 MPa
Mô đun khối
9,6 GPa
Modul ngang
4,9 GPa
mô đun Young
13 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
1.620 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm thổ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number14
Mendeleev Number9
Pettifor Number14
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
272 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1,3
Neutron Mass Absorption
0,00027
Số lượng tử1S0
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Bari

Các đồng vị bền7
Các đồng vị không bền35
Radioactive Isotopes35

113Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,95737 ± 0,000322 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

113Ba Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

114Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,950718489 ± 0,000110227 Da
số khối114
g-factor
0
chu kỳ bán rã
460 ± 125 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

114Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20%
α (α emission)0.9%
12C0.0034%

115Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,947482 ± 0,000215 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
450 ± 50 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

115Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

116Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,941621 ± 0,000215 Da
số khối116
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,3 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

116Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3%

117Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,938316403 ± 0,000268749 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
1,75 ± 0,07 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

117Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)13%
β+α (β+-delayed α emission)0.024%

118Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,933226 ± 0,000215 Da
số khối118
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,2 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

118Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,930659683 ± 0,000214997 Da
số khối119
g-factor
chu kỳ bán rã
5,4 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

119Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)25%

120Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,926044997 ± 0,000322241 Da
số khối120
g-factor
0
chu kỳ bán rã
24 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

120Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,924052286 ± 0,000152333 Da
số khối121
g-factor
0,264 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
29,7 ± 1,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,89 ± 0,13
ngày khám phá1975
parity+

121Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

122Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,919904 ± 0,00003 Da
số khối122
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,95 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

122Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

123Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,91878106 ± 0,000013 Da
số khối123
g-factor
-0,272 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
2,7 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,57 ± 0,13
ngày khám phá1962
parity+

123Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,915093627 ± 0,000013416 Da
số khối124
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

124Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,91447184 ± 0,0000118 Da
số khối125
g-factor
0,354 ± 0,024
chu kỳ bán rã
3,3 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

125Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,911250202 ± 0,000013416 Da
số khối126
g-factor
0
chu kỳ bán rã
100 ± 2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

126Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,911091272 ± 0,000012192 Da
số khối127
g-factor
0,1668 ± 0,002
chu kỳ bán rã
12,7 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

127Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,908352446 ± 0,000001728 Da
số khối128
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,43 ± 0,05 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

128Ba Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

129Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,908683409 ± 0,000011276 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
2,23 ± 0,11 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

129Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ba

natural abundance
0,11 ± 0,01
relative atomic mass
129,906326002 ± 0,000000308 Da
số khối130
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity+

130Ba Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

131Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,906946315 ± 0,000000445 Da
số khối131
g-factor
1,4166 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
11,52 ± 0,01 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1947
parity+

131Ba Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ba

natural abundance
0,1 ± 0,01
relative atomic mass
131,905061231 ± 0,00000113 Da
số khối132
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity+

132Ba Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

133Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,906007443 ± 0,000001065 Da
số khối133
g-factor
1,5438 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
10,5379 ± 0,0016 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1941
parity+

133Ba Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

134Ba

natural abundance
2,42 ± 0,15
relative atomic mass
133,904508249 ± 0,000000269 Da
số khối134
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity+

135Ba

natural abundance
6,59 ± 0,1
relative atomic mass
134,905688447 ± 0,000000263 Da
số khối135
g-factor
0,55873333333333 ± 0,00013333333333333
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,153 ± 0,002
ngày khám phá1932
parity+

136Ba

natural abundance
7,85 ± 0,24
relative atomic mass
135,9045758 ± 0,000000262 Da
số khối136
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1932
parity+

137Ba

natural abundance
11,23 ± 0,23
relative atomic mass
136,905827207 ± 0,000000266 Da
số khối137
g-factor
0,625 ± 0,00013333333333333
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,236 ± 0,003
ngày khám phá1932
parity+

138Ba

natural abundance
71,7 ± 0,29
relative atomic mass
137,905247059 ± 0,000000267 Da
số khối138
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

139Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,908841164 ± 0,000000271 Da
số khối139
g-factor
-0,278 ± 0,0014285714285714
chu kỳ bán rã
82,93 ± 0,09 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,552 ± 0,013
ngày khám phá1937
parity-

139Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

140Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,910608231 ± 0,00000848 Da
số khối140
g-factor
0
chu kỳ bán rã
12,7534 ± 0,0021 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity+

140Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,914403653 ± 0,000005709 Da
số khối141
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,0033333333333333
chu kỳ bán rã
18,27 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,437 ± 0,01
ngày khám phá1945
parity-

141Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,916432904 ± 0,000006355 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,6 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

142Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

143Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,920625149 ± 0,000007253 Da
số khối143
g-factor
0,1772 ± 0,0044
chu kỳ bán rã
14,5 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,85 ± 0,02
ngày khám phá1962
parity-

143Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,922954821 ± 0,000007661 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11,73 ± 0,08 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

144Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,9275184 ± 0,0000091 Da
số khối145
g-factor
-0,114 ± 0,0028
chu kỳ bán rã
4,31 ± 0,16 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
ngày khám phá1974
parity-

145Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,9303632 ± 0,0000019 Da
số khối146
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,15 ± 0,04 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

146Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,9353039 ± 0,0000212 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
893 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity-

147Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.07%

148Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,938223 ± 0,0000016 Da
số khối148
g-factor
0
chu kỳ bán rã
620 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

148Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.4%

149Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,943284 ± 0,0000027 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
349 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity-

149Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%

150Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,9464411 ± 0,0000061 Da
số khối150
g-factor
0
chu kỳ bán rã
258 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

150Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

151Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,951755 ± 0,000429 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
167 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

151Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

152Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,95533 ± 0,000429 Da
số khối152
g-factor
0
chu kỳ bán rã
139 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

152Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

153Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,960848 ± 0,000429 Da
số khối153
g-factor
chu kỳ bán rã
113 ± 39 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity-

153Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

154Ba

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,964659 ± 0,000537 Da
số khối154
g-factor
0
chu kỳ bán rã
53 ± 48 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2017
parity+

154Ba Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
Barium 1

lịch sử

được phát hiện bởiSir Humphrey Davy
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1808
từ nguyên họcGreek: barys (heavy or dense).
cách phát âmBAR-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
425 mg/kg
Abundance in Oceans
0,013 mg/L
Abundance in Human Body
0,00003 %
Abundance in Meteor
0,00027 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1139
2p4.1904
2s14.7532
3d13.9757
3p18.6836
3s18.8444
4d32.216
4p29.1968
4s28.08
5p41.1995
5s39.3805
6s48.425