Bismut

Bismut (Bi)

chemický prvek s atomovým číslem 83
Atomové číslo83
Atomová hmotnost208.9804
Nukleonové číslo209
Skupina15
Perioda6
Blokp
proton83 p+
neutron126 n0
elektron83 e-
Animated Bohrův model atomu of Bi (Bismut)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
160 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
151 pm
Metallic Radius
151 pm
iontový poloměr
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waalsův poloměr
207 pm
hustota
9,79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bismut0153045607590105120135150165180195210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,942362 eV/particle
Ionizační energie
7,285516 eV/particle
Ionizační energie of Bi (Bismut)
měrné skupenské teplo varu
172 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
209,6 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 5
Bohrův model atomu: Bi (Bismut)
Valenční elektron5
Lewis structure: Bi (Bismut)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Bohrův model atomu of Bi (Bismut)
Orbital Diagram of Bi (Bismut)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,334075610943783 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 837,15 K
Teplota tání
544,552 K
critical pressure
critical temperature
4 620,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledlustrous silver
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000134 1/K
Molární tepelná kapacita
25,52 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,122 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
0,77 MS/m
rezistivita
0,0000013 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,000000017 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000036 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00017
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaMonoklinická prostorově centrovaná (RHL)
lattice constant
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
tvrdost
2,25 MPa
stlačitelnost
31 GPa
modul pružnosti ve smyku
12 GPa
modul pružnosti v tahu
32 GPa
Poissonova konstanta
0,33
rychlost zvuku
1 790 m/s
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
kvantové číslo4S3/2
space group12 (C12/m1)

Izotopy bismutu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy41
Natural Isotopes1

184Bi

Nukleonové číslo184
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
184,001347 ± 0,000131 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,6 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

185Bi

Nukleonové číslo185
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
184,9976 ± 0,000087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

Nukleonové číslo186
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
185,996623169 ± 0,0000182 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,8 ± 0,7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

Nukleonové číslo187
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
186,993147272 ± 0,00001074 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

188Bi

Nukleonové číslo188
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
187,992276064 ± 0,000012001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

Nukleonové číslo189
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
188,989195139 ± 0,000022384 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
688 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

Nukleonové číslo190
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
189,988624828 ± 0,000022515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,3 ± 0,1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

Nukleonové číslo191
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
190,985786972 ± 0,000008037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

Nukleonové číslo192
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
191,985470077 ± 0,000032326 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,6 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

Nukleonové číslo193
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
192,98294722 ± 0,000008132 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
63,6 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

Nukleonové číslo194
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
193,982798581 ± 0,000005638 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95 ± 3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

Nukleonové číslo195
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
194,980648759 ± 0,000005675 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
183 ± 4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

Nukleonové číslo196
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
195,980666509 ± 0,000026224 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,13 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

Nukleonové číslo197
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
196,978864927 ± 0,000008946 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,33 ± 0,5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

Nukleonové číslo198
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
197,979201316 ± 0,000029598 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

Nukleonové číslo199
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
198,977672841 ± 0,000011395 Da
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27 ± 1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

Nukleonové číslo200
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
199,97813129 ± 0,00002437 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,4 ± 0,5 m
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

Nukleonové číslo201
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
200,976995017 ± 0,000013072 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
103 ± 3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

Nukleonové číslo202
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
201,977723042 ± 0,000015032 Da
g-factor
0,848 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,72 ± 0,05 h
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

Nukleonové číslo203
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
202,976892077 ± 0,000013717 Da
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,76 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

Nukleonové číslo204
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
203,977835687 ± 0,000009854 Da
g-factor
0,717 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,22 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

Nukleonové číslo205
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
204,977385182 ± 0,000005161 Da
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,91 ± 0,07 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,81 ± 0,03
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

Nukleonové číslo206
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
205,978498843 ± 0,000008193 Da
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,243 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,04
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

Nukleonové číslo207
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
206,978470551 ± 0,000002573 Da
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,22 ± 0,17 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,76 ± 0,02
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

Nukleonové číslo208
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
207,97974206 ± 0,000002474 Da
g-factor
0,9144 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
368 ± 4 ky
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,08
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

Nukleonové číslo209
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
208,980398599 ± 0,000001465 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,1 ± 0,8 Ey
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,516 ± 0,015
datum objevu1924
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

210Bi

Nukleonové číslo210
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
209,984120237 ± 0,000001463 Da
g-factor
-0,0443 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,012 ± 0,005 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
datum objevu1905
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

Nukleonové číslo211
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
210,987268715 ± 0,000005842 Da
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,14 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
datum objevu1905
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

Nukleonové číslo212
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
211,99128503 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,32 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60,55 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
datum objevu1905
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

Nukleonové číslo213
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
212,99438357 ± 0,000005455 Da
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,6 ± 0,04 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,83 ± 0,05
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

Nukleonové číslo214
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
213,998710909 ± 0,000012033 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,9 ± 0,4 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1904
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

Nukleonové číslo215
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
215,001749095 ± 0,000006037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,62 ± 0,13 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

216Bi

Nukleonové číslo216
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
216,006305985 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,21 ± 0,04 m
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

217Bi

Nukleonové číslo217
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
217,009372 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
98,5 ± 1,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

218Bi

Nukleonové číslo218
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
218,014188 ± 0,000029 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33 ± 1 s
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

219Bi

Nukleonové číslo219
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
219,01752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,7 ± 2,9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

Nukleonové číslo220
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
220,022501 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,5 ± 5,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

Nukleonové číslo221
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
221,02598 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

Nukleonové číslo222
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
222,031079 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

Nukleonové číslo223
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
223,034611 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

Nukleonové číslo224
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
224,039796 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
výslovnostBIZ-meth (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,0085 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00002 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0000069 %
natural abundance (Slunce)
0,000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76