Βισμουθιο

Βισμουθιο (Bi)

chemical element with symbol Bi and atomic number 83
Ατομικός Αριθμός83
Ατομικό βάρος208.9804
Μαζικός αριθμός209
Ομάδα15
Περίοδος6
Τομέαςp
πρωτόνιο83 p+
νετρόνιο126 n0
ηλεκτρόνιο83 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Bi (Βισμουθιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
160 pm
molar volume
covalent radius
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
207 pm
πυκνότητα
9,79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Βισμουθιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
0,942362 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
7,285516 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Bi (Βισμουθιο)
ενθαλπία εξάτμισης
172 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
209,6 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 5
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Bi (Βισμουθιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο5
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Bi (Βισμουθιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Bi (Βισμουθιο)
Orbital Diagram of Bi (Βισμουθιο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
1.9
Electrophilicity Index
1,334075610943783 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
1.837,15 K
Σημείο τήξης
544,552 K
critical pressure
critical temperature
4.620,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Γκρι
Εμφάνισηlustrous silver
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000134 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,77 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000013 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,000000017 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,0000000036 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,00017
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBase Centered Monoclinic (RHL)
lattice constant
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
2,25 MPa
Συμπιεστότητα
31 GPa
shear modulus
12 GPa
Young's modulus
32 GPa
Poisson's ratio
0,33
ταχύτητα του ήχου
1.790 m/s
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
Κβαντικός αριθμός4S3/2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

184Bi

Μαζικός αριθμός184
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
184,001347 ± 0,000131 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,6 ± 1,5 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

185Bi

Μαζικός αριθμός185
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
184,9976 ± 0,000087 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

Μαζικός αριθμός186
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
185,996623169 ± 0,0000182 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,8 ± 0,7 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

Μαζικός αριθμός187
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
186,993147272 ± 0,00001074 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37 ± 2 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

188Bi

Μαζικός αριθμός188
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
187,992276064 ± 0,000012001 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60 ± 3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

Μαζικός αριθμός189
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
188,989195139 ± 0,000022384 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
688 ± 5 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

Μαζικός αριθμός190
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
189,988624828 ± 0,000022515 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,3 ± 0,1 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

Μαζικός αριθμός191
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
190,985786972 ± 0,000008037 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,4 ± 0,3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

Μαζικός αριθμός192
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
191,985470077 ± 0,000032326 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
34,6 ± 0,9 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
192,98294722 ± 0,000008132 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
63,6 ± 3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
193,982798581 ± 0,000005638 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95 ± 3 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
194,980648759 ± 0,000005675 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
183 ± 4 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
195,980666509 ± 0,000026224 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,13 ± 0,2 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
196,978864927 ± 0,000008946 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,33 ± 0,5 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
197,979201316 ± 0,000029598 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 0,3 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
198,977672841 ± 0,000011395 Da
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27 ± 1 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
199,97813129 ± 0,00002437 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,4 ± 0,5 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
200,976995017 ± 0,000013072 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
103 ± 3 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
201,977723042 ± 0,000015032 Da
g-factor
0,848 ± 0,0028
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,72 ± 0,05 h
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
202,976892077 ± 0,000013717 Da
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,76 ± 0,05 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
203,977835687 ± 0,000009854 Da
g-factor
0,717 ± 0,0025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,22 ± 0,1 h
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
204,977385182 ± 0,000005161 Da
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,91 ± 0,07 d
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,81 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
205,978498843 ± 0,000008193 Da
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,243 ± 0,003 d
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
206,978470551 ± 0,000002573 Da
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31,22 ± 0,17 y
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,76 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
207,97974206 ± 0,000002474 Da
g-factor
0,9144 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
368 ± 4 ky
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
208,980398599 ± 0,000001465 Da
g-factor
natural abundance
100
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,1 ± 0,8 Ey
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,516 ± 0,015
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

210Bi

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
209,984120237 ± 0,000001463 Da
g-factor
-0,0443 ± 0,0001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,012 ± 0,005 d
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1905
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
210,987268715 ± 0,000005842 Da
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,14 ± 0,02 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1905
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
211,99128503 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,32 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60,55 ± 0,06 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
ημερομηνία ανακάλυψης1905
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
212,99438357 ± 0,000005455 Da
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,6 ± 0,04 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,83 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
213,998710909 ± 0,000012033 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,9 ± 0,4 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1904
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
215,001749095 ± 0,000006037 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,62 ± 0,13 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

216Bi

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
216,006305985 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,21 ± 0,04 m
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

217Bi

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
217,009372 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
98,5 ± 1,3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

218Bi

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
218,014188 ± 0,000029 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33 ± 1 s
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

219Bi

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
219,01752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,7 ± 2,9 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
220,022501 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,5 ± 5,7 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
221,02598 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
222,031079 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
223,034611 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
224,039796 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
pronunciationBIZ-meth (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0085 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00002 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0000069 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76