Bizmut

Bizmut (Bi)

83. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa83
Masa atomowa208.9804
liczba masowa209
Grupa15
Okres6
Blokp
proton83 p+
neutron126 n0
elektron83 e-
Animated Model atomu Bohra of Bi (Bizmut)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
151 pm
Metallic Radius
151 pm
Promień jonowy
96 pm
Crystal Radius
110 pm
promień van der Waalsa
207 pm
gęstość
9,79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bizmut0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,942362 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,285516 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Bi (Bizmut)
ciepło parowania
172 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
209,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 5
Model atomu Bohra: Bi (Bizmut)
elektron walencyjny5
Lewis structure: Bi (Bizmut)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Model atomu Bohra of Bi (Bizmut)
Orbital Diagram of Bi (Bizmut)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.9
Electrophilicity Index
1,334075610943783 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 837,15 K
Temperatura topnienia
544,552 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
4 620,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancelustrous silver
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000134 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,122 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,77 MS/m
rezystywność
0,0000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000017 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000036 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00017
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Monoclinic (RHL)
Stała sieci krystalicznej
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,25 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
31 GPa
moduł Kirchhoffa
12 GPa
moduł Younga
32 GPa
współczynnik Poissona
0,33
prędkość dźwięku
1 790 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes1

184Bi

liczba masowa184
liczba neutronów101
względna masa atomowa
184,001347 ± 0,000131 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

185Bi

liczba masowa185
liczba neutronów102
względna masa atomowa
184,9976 ± 0,000087 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

liczba masowa186
liczba neutronów103
względna masa atomowa
185,996623169 ± 0,0000182 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

liczba masowa187
liczba neutronów104
względna masa atomowa
186,993147272 ± 0,00001074 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

188Bi

liczba masowa188
liczba neutronów105
względna masa atomowa
187,992276064 ± 0,000012001 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

liczba masowa189
liczba neutronów106
względna masa atomowa
188,989195139 ± 0,000022384 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
688 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

liczba masowa190
liczba neutronów107
względna masa atomowa
189,988624828 ± 0,000022515 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

liczba masowa191
liczba neutronów108
względna masa atomowa
190,985786972 ± 0,000008037 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

liczba masowa192
liczba neutronów109
względna masa atomowa
191,985470077 ± 0,000032326 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,6 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

liczba masowa193
liczba neutronów110
względna masa atomowa
192,98294722 ± 0,000008132 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63,6 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

liczba masowa194
liczba neutronów111
względna masa atomowa
193,982798581 ± 0,000005638 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95 ± 3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

liczba masowa195
liczba neutronów112
względna masa atomowa
194,980648759 ± 0,000005675 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
183 ± 4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

liczba masowa196
liczba neutronów113
względna masa atomowa
195,980666509 ± 0,000026224 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,13 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

liczba masowa197
liczba neutronów114
względna masa atomowa
196,978864927 ± 0,000008946 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,33 ± 0,5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

liczba masowa198
liczba neutronów115
względna masa atomowa
197,979201316 ± 0,000029598 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

liczba masowa199
liczba neutronów116
względna masa atomowa
198,977672841 ± 0,000011395 Da
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27 ± 1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

liczba masowa200
liczba neutronów117
względna masa atomowa
199,97813129 ± 0,00002437 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,4 ± 0,5 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

liczba masowa201
liczba neutronów118
względna masa atomowa
200,976995017 ± 0,000013072 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
103 ± 3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

liczba masowa202
liczba neutronów119
względna masa atomowa
201,977723042 ± 0,000015032 Da
g-factor
0,848 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,72 ± 0,05 h
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

liczba masowa203
liczba neutronów120
względna masa atomowa
202,976892077 ± 0,000013717 Da
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,76 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

liczba masowa204
liczba neutronów121
względna masa atomowa
203,977835687 ± 0,000009854 Da
g-factor
0,717 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,22 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

liczba masowa205
liczba neutronów122
względna masa atomowa
204,977385182 ± 0,000005161 Da
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,91 ± 0,07 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,81 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

liczba masowa206
liczba neutronów123
względna masa atomowa
205,978498843 ± 0,000008193 Da
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,243 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,04
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

liczba masowa207
liczba neutronów124
względna masa atomowa
206,978470551 ± 0,000002573 Da
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,22 ± 0,17 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,76 ± 0,02
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

liczba masowa208
liczba neutronów125
względna masa atomowa
207,97974206 ± 0,000002474 Da
g-factor
0,9144 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
368 ± 4 ky
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,08
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

liczba masowa209
liczba neutronów126
względna masa atomowa
208,980398599 ± 0,000001465 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,1 ± 0,8 Ey
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,516 ± 0,015
data odkrycia1924
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

210Bi

liczba masowa210
liczba neutronów127
względna masa atomowa
209,984120237 ± 0,000001463 Da
g-factor
-0,0443 ± 0,0001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,012 ± 0,005 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
data odkrycia1905
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

liczba masowa211
liczba neutronów128
względna masa atomowa
210,987268715 ± 0,000005842 Da
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,14 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
data odkrycia1905
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

liczba masowa212
liczba neutronów129
względna masa atomowa
211,99128503 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,32 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60,55 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
data odkrycia1905
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

liczba masowa213
liczba neutronów130
względna masa atomowa
212,99438357 ± 0,000005455 Da
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,6 ± 0,04 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,83 ± 0,05
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

liczba masowa214
liczba neutronów131
względna masa atomowa
213,998710909 ± 0,000012033 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 0,4 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1904
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

liczba masowa215
liczba neutronów132
względna masa atomowa
215,001749095 ± 0,000006037 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,62 ± 0,13 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

216Bi

liczba masowa216
liczba neutronów133
względna masa atomowa
216,006305985 ± 0,000012 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,21 ± 0,04 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

217Bi

liczba masowa217
liczba neutronów134
względna masa atomowa
217,009372 ± 0,000019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
98,5 ± 1,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

218Bi

liczba masowa218
liczba neutronów135
względna masa atomowa
218,014188 ± 0,000029 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33 ± 1 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

219Bi

liczba masowa219
liczba neutronów136
względna masa atomowa
219,01752 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 2,9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

liczba masowa220
liczba neutronów137
względna masa atomowa
220,022501 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 5,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

liczba masowa221
liczba neutronów138
względna masa atomowa
221,02598 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

liczba masowa222
liczba neutronów139
względna masa atomowa
222,031079 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

liczba masowa223
liczba neutronów140
względna masa atomowa
223,034611 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

liczba masowa224
liczba neutronów141
względna masa atomowa
224,039796 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
wymowaBIZ-meth (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0085 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000069 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76