Bizmut

Bizmut (Bi)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa83
Masa atomowa208.9804
liczba masowa209
Grupa15
Okres6
Blokp
Protony83 p+
Neutrony126 n0
Elektrony83 e-
Animated Model atomu Bohra of Bi (Bizmut)

Właściwości

Promień atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
151 pm
Metallic Radius
151 pm
Promień jonowy
96 pm
Crystal Radius
110 pm
promień van der Waalsa
207 pm
gęstość
9,79 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,942362 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,285516 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Bi (Bizmut)
ciepło parowania
172 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
209,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 5
Model atomu Bohra: Bi (Bizmut)
elektron walencyjny5
Lewis structure: Bi (Bizmut)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Model atomu Bohra of Bi (Bizmut)
Orbital Diagram of Bi (Bizmut)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.9
Electrophilicity
1,334075610943783 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 837,15 K
Temperatura topnienia
544,552 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
4 620,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancelustrous silver
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000134 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,122 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,77 MS/m
rezystywność
0,0000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000017 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000036 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00017
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Monoclinic (RHL)
Stała sieci krystalicznej
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,25 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
31 GPa
moduł Kirchhoffa
12 GPa
moduł Younga
32 GPa
współczynnik Poissona
0,33
prędkość dźwięku
1 790 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes41

184Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,001347 ± 0,000131 Da
liczba masowa184
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość+

184Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

185Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,9976 ± 0,000087 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

185Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
α (α emission)%

186Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,996623169 ± 0,0000182 Da
liczba masowa186
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

186Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,993147272 ± 0,00001074 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
37 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

187Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

188Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,992276064 ± 0,000012001 Da
liczba masowa188
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

188Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,989195139 ± 0,000022384 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
688 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

189Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

190Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,988624828 ± 0,000022515 Da
liczba masowa190
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

190Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,985786972 ± 0,000008037 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

191Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,985470077 ± 0,000032326 Da
liczba masowa192
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34,6 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

192Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,98294722 ± 0,000008132 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
63,6 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

193Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,982798581 ± 0,000005638 Da
liczba masowa194
g-factor
czas połowicznego rozpadu
95 ± 3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

194Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,980648759 ± 0,000005675 Da
liczba masowa195
g-factor
czas połowicznego rozpadu
183 ± 4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

195Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,980666509 ± 0,000026224 Da
liczba masowa196
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,13 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

196Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,978864927 ± 0,000008946 Da
liczba masowa197
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,33 ± 0,5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

197Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

198Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,979201316 ± 0,000029598 Da
liczba masowa198
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

198Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,977672841 ± 0,000011395 Da
liczba masowa199
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
czas połowicznego rozpadu
27 ± 1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

199Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,97813129 ± 0,00002437 Da
liczba masowa200
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36,4 ± 0,5 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

200Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,976995017 ± 0,000013072 Da
liczba masowa201
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
czas połowicznego rozpadu
103 ± 3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

201Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,977723042 ± 0,000015032 Da
liczba masowa202
g-factor
0,848 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
1,72 ± 0,05 h
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

202Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,976892077 ± 0,000013717 Da
liczba masowa203
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
czas połowicznego rozpadu
11,76 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

203Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,977835687 ± 0,000009854 Da
liczba masowa204
g-factor
0,717 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
11,22 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

204Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,977385182 ± 0,000005161 Da
liczba masowa205
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
czas połowicznego rozpadu
14,91 ± 0,07 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,81 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość-

205Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,978498843 ± 0,000008193 Da
liczba masowa206
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
6,243 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,04
data odkrycia1947
parzystość+

206Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,978470551 ± 0,000002573 Da
liczba masowa207
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
czas połowicznego rozpadu
31,22 ± 0,17 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,76 ± 0,02
data odkrycia1950
parzystość-

207Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,97974206 ± 0,000002474 Da
liczba masowa208
g-factor
0,9144 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
368 ± 4 ky
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,08
data odkrycia1953
parzystość+

208Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
100
względna masa atomowa
208,980398599 ± 0,000001465 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,1 ± 0,8 Ey
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,516 ± 0,015
data odkrycia1924
parzystość-

209Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

210Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,984120237 ± 0,000001463 Da
liczba masowa210
g-factor
-0,0443 ± 0,0001
czas połowicznego rozpadu
5,012 ± 0,005 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
data odkrycia1905
parzystość-

210Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,987268715 ± 0,000005842 Da
liczba masowa211
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
2,14 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
data odkrycia1905
parzystość-

211Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,99128503 ± 0,000001989 Da
liczba masowa212
g-factor
0,32 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
60,55 ± 0,06 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
data odkrycia1905
parzystość-

212Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,99438357 ± 0,000005455 Da
liczba masowa213
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
czas połowicznego rozpadu
45,6 ± 0,04 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,83 ± 0,05
data odkrycia1947
parzystość-

213Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,998710909 ± 0,000012033 Da
liczba masowa214
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 0,4 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1904
parzystość-

214Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,001749095 ± 0,000006037 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,62 ± 0,13 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

215Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

216Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,006305985 ± 0,000012 Da
liczba masowa216
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,21 ± 0,04 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

216Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

217Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,009372 ± 0,000019 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
98,5 ± 1,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

217Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

218Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,014188 ± 0,000029 Da
liczba masowa218
g-factor
czas połowicznego rozpadu
33 ± 1 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

218Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

219Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,01752 ± 0,000215 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 2,9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

219Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

220Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,022501 ± 0,000322 Da
liczba masowa220
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 5,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

220Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

221Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,02598 ± 0,000322 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

221Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

222Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,031079 ± 0,000322 Da
liczba masowa222
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

222Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

223Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,034611 ± 0,000429 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

223Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

224Bi

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,039796 ± 0,000429 Da
liczba masowa224
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

224Bi Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Bismuth crystals and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
wymowaBIZ-meth (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0085 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00002 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000069 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76