Bizmut

Bizmut (Bi)

chemical element with symbol Bi and atomic number 83
Vrstno število83
Atomska teža208.9804
Masno število209
Skupina15
Perioda6
Blokp
proton83 p+
nevtron126 n0
elektron83 e-
Animated Bohrov model atoma of Bi (Bizmut)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
160 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
151 pm
Metallic Radius
151 pm
Ionski polmer
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waalsov polmer
207 pm
density
9,79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bizmut0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
0,942362 eV/particle
ionization energy
7,285516 eV/particle
ionization energy of Bi (Bizmut)
Izparilna toplota
172 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
209,6 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 5
Bohrov model atoma: Bi (Bizmut)
valence electron5
Lewis structure: Bi (Bizmut)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Bohrov model atoma of Bi (Bizmut)
Orbital Diagram of Bi (Bizmut)
Oksidacijsko stanje-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativnost
1.9
Electrophilicity Index
1,334075610943783 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
1.837,15 K
Tališče
544,552 K
critical pressure
kritična temperatura
4.620,15 K
Trojna točka
appearance
barva
Gray
appearancelustrous silver
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000134 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,122 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
0,77 MS/m
Specifična upornost
0,0000013 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,000000017 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,0000000036 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,00017
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaCentrirana monoklinska (RHL)
lattice constant
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
Trdota
2,25 MPa
Stisljivostni modul
31 GPa
Strižni modul
12 GPa
Young's modulus
32 GPa
Poissonovo število
0,33
hitrost zvoka
1.790 m/s
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
Kvantno število4S3/2
Prostorska skupina12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes1

184Bi

Masno število184
nevtronsko število101
relative atomic mass
184,001347 ± 0,000131 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,6 ± 1,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

185Bi

Masno število185
nevtronsko število102
relative atomic mass
184,9976 ± 0,000087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

Masno število186
nevtronsko število103
relative atomic mass
185,996623169 ± 0,0000182 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,8 ± 0,7 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

Masno število187
nevtronsko število104
relative atomic mass
186,993147272 ± 0,00001074 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
37 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1999
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

188Bi

Masno število188
nevtronsko število105
relative atomic mass
187,992276064 ± 0,000012001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

Masno število189
nevtronsko število106
relative atomic mass
188,989195139 ± 0,000022384 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
688 ± 5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

Masno število190
nevtronsko število107
relative atomic mass
189,988624828 ± 0,000022515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,3 ± 0,1 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

Masno število191
nevtronsko število108
relative atomic mass
190,985786972 ± 0,000008037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,4 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

Masno število192
nevtronsko število109
relative atomic mass
191,985470077 ± 0,000032326 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
34,6 ± 0,9 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

Masno število193
nevtronsko število110
relative atomic mass
192,98294722 ± 0,000008132 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
63,6 ± 3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

Masno število194
nevtronsko število111
relative atomic mass
193,982798581 ± 0,000005638 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
95 ± 3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

Masno število195
nevtronsko število112
relative atomic mass
194,980648759 ± 0,000005675 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
183 ± 4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

Masno število196
nevtronsko število113
relative atomic mass
195,980666509 ± 0,000026224 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,13 ± 0,2 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

Masno število197
nevtronsko število114
relative atomic mass
196,978864927 ± 0,000008946 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,33 ± 0,5 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

Masno število198
nevtronsko število115
relative atomic mass
197,979201316 ± 0,000029598 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,3 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

Masno število199
nevtronsko število116
relative atomic mass
198,977672841 ± 0,000011395 Da
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27 ± 1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

Masno število200
nevtronsko število117
relative atomic mass
199,97813129 ± 0,00002437 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
36,4 ± 0,5 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

Masno število201
nevtronsko število118
relative atomic mass
200,976995017 ± 0,000013072 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
103 ± 3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

Masno število202
nevtronsko število119
relative atomic mass
201,977723042 ± 0,000015032 Da
g-factor
0,848 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,72 ± 0,05 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

Masno število203
nevtronsko število120
relative atomic mass
202,976892077 ± 0,000013717 Da
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,76 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

Masno število204
nevtronsko število121
relative atomic mass
203,977835687 ± 0,000009854 Da
g-factor
0,717 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,22 ± 0,1 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

Masno število205
nevtronsko število122
relative atomic mass
204,977385182 ± 0,000005161 Da
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,91 ± 0,07 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,81 ± 0,03
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

Masno število206
nevtronsko število123
relative atomic mass
205,978498843 ± 0,000008193 Da
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,243 ± 0,003 d
Spin6
nuclear quadrupole moment
−0,54 ± 0,04
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

Masno število207
nevtronsko število124
relative atomic mass
206,978470551 ± 0,000002573 Da
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
31,22 ± 0,17 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,76 ± 0,02
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

Masno število208
nevtronsko število125
relative atomic mass
207,97974206 ± 0,000002474 Da
g-factor
0,9144 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
368 ± 4 ky
Spin5
nuclear quadrupole moment
−0,7 ± 0,08
datum odkritja1953
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

Masno število209
nevtronsko število126
relative atomic mass
208,980398599 ± 0,000001465 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,1 ± 0,8 Ey
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,516 ± 0,015
datum odkritja1924
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

210Bi

Masno število210
nevtronsko število127
relative atomic mass
209,984120237 ± 0,000001463 Da
g-factor
−0,0443 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,012 ± 0,005 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
datum odkritja1905
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

Masno število211
nevtronsko število128
relative atomic mass
210,987268715 ± 0,000005842 Da
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,14 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,7 ± 0,3
datum odkritja1905
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

Masno število212
nevtronsko število129
relative atomic mass
211,99128503 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,32 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60,55 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
datum odkritja1905
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

Masno število213
nevtronsko število130
relative atomic mass
212,99438357 ± 0,000005455 Da
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
45,6 ± 0,04 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,83 ± 0,05
datum odkritja1947
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

Masno število214
nevtronsko število131
relative atomic mass
213,998710909 ± 0,000012033 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,9 ± 0,4 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1904
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

Masno število215
nevtronsko število132
relative atomic mass
215,001749095 ± 0,000006037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,62 ± 0,13 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1953
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

216Bi

Masno število216
nevtronsko število133
relative atomic mass
216,006305985 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,21 ± 0,04 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

217Bi

Masno število217
nevtronsko število134
relative atomic mass
217,009372 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
98,5 ± 1,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

218Bi

Masno število218
nevtronsko število135
relative atomic mass
218,014188 ± 0,000029 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
33 ± 1 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

219Bi

Masno število219
nevtronsko število136
relative atomic mass
219,01752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,7 ± 2,9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

Masno število220
nevtronsko število137
relative atomic mass
220,022501 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,5 ± 5,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

Masno število221
nevtronsko število138
relative atomic mass
221,02598 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

Masno število222
nevtronsko število139
relative atomic mass
222,031079 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

Masno število223
nevtronsko število140
relative atomic mass
223,034611 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

Masno število224
nevtronsko število141
relative atomic mass
224,039796 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

zgodovina

odkritelj ali izumiteljKnown to the ancients.
nahajališče
datum odkritja
etimologijaGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
pronunciationBIZ-meth (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,0085 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,00002 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000069 %
natural abundance (Sonce)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76