Бизмут

Бизмут (Bi)

chemical element with symbol Bi and atomic number 83
Атомски број83
Атомска маса208.9804
Масени број209
Група15
Периода6
Блокp
протон83 p+
неутрон126 n0
електрон83 e-
Animated Боров модел атома of Bi (Бизмут)

Физичко Својство

Атомски Радијус
160 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Ван дер Валсов радијус
207 pm
густина
9,79 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Бизмут0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,942362 eV/particle
енергија јонизације
7,285516 eV/particle
енергија јонизације of Bi (Бизмут)
Топлота испаравања
172 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
209,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 5
Боров модел атома: Bi (Бизмут)
Валентни електрони5
Lewis structure: Bi (Бизмут)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Боров модел атома of Bi (Бизмут)
Orbital Diagram of Bi (Бизмут)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
1.9
Electrophilicity Index
1,334075610943783 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.837,15 K
Температура топљења
544,552 K
critical pressure
critical temperature
4.620,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancelustrous silver
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000134 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Специфична топлота
0,122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
0,77 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000013 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,000000017 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000036 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Моноклинска (RHL)
lattice constant
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
тврдоћа
2,25 MPa
модул стишљивости
31 GPa
shear modulus
12 GPa
Јангов модул
32 GPa
Пуасонов однос
0,33
брзина звука
1.790 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
квантни број4S3/2
кристалографска група12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes1

184Bi

Масени број184
неутронски број101
атомска тежина
184,001347 ± 0,000131 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,6 ± 1,5 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

185Bi

Масени број185
неутронски број102
атомска тежина
184,9976 ± 0,000087 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

Масени број186
неутронски број103
атомска тежина
185,996623169 ± 0,0000182 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,8 ± 0,7 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

Масени број187
неутронски број104
атомска тежина
186,993147272 ± 0,00001074 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37 ± 2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

188Bi

Масени број188
неутронски број105
атомска тежина
187,992276064 ± 0,000012001 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

Масени број189
неутронски број106
атомска тежина
188,989195139 ± 0,000022384 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
688 ± 5 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

Масени број190
неутронски број107
атомска тежина
189,988624828 ± 0,000022515 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,3 ± 0,1 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

Масени број191
неутронски број108
атомска тежина
190,985786972 ± 0,000008037 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,4 ± 0,3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

Масени број192
неутронски број109
атомска тежина
191,985470077 ± 0,000032326 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,6 ± 0,9 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

Масени број193
неутронски број110
атомска тежина
192,98294722 ± 0,000008132 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63,6 ± 3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

Масени број194
неутронски број111
атомска тежина
193,982798581 ± 0,000005638 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95 ± 3 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

Масени број195
неутронски број112
атомска тежина
194,980648759 ± 0,000005675 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
183 ± 4 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

Масени број196
неутронски број113
атомска тежина
195,980666509 ± 0,000026224 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,13 ± 0,2 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

Масени број197
неутронски број114
атомска тежина
196,978864927 ± 0,000008946 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,33 ± 0,5 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

Масени број198
неутронски број115
атомска тежина
197,979201316 ± 0,000029598 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

Масени број199
неутронски број116
атомска тежина
198,977672841 ± 0,000011395 Da
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27 ± 1 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

Масени број200
неутронски број117
атомска тежина
199,97813129 ± 0,00002437 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,4 ± 0,5 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

Масени број201
неутронски број118
атомска тежина
200,976995017 ± 0,000013072 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
103 ± 3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

Масени број202
неутронски број119
атомска тежина
201,977723042 ± 0,000015032 Da
g-factor
0,848 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,72 ± 0,05 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

Масени број203
неутронски број120
атомска тежина
202,976892077 ± 0,000013717 Da
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,76 ± 0,05 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

Масени број204
неутронски број121
атомска тежина
203,977835687 ± 0,000009854 Da
g-factor
0,717 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,22 ± 0,1 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

Масени број205
неутронски број122
атомска тежина
204,977385182 ± 0,000005161 Da
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,91 ± 0,07 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,81 ± 0,03
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

Масени број206
неутронски број123
атомска тежина
205,978498843 ± 0,000008193 Da
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,243 ± 0,003 d
Спин6
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,04
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

Масени број207
неутронски број124
атомска тежина
206,978470551 ± 0,000002573 Da
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,22 ± 0,17 y
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,76 ± 0,02
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

Масени број208
неутронски број125
атомска тежина
207,97974206 ± 0,000002474 Da
g-factor
0,9144 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
368 ± 4 ky
Спин5
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,08
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

Масени број209
неутронски број126
атомска тежина
208,980398599 ± 0,000001465 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,1 ± 0,8 Ey
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,516 ± 0,015
датум открића1924
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

210Bi

Масени број210
неутронски број127
атомска тежина
209,984120237 ± 0,000001463 Da
g-factor
-0,0443 ± 0,0001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,012 ± 0,005 d
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
датум открића1905
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

Масени број211
неутронски број128
атомска тежина
210,987268715 ± 0,000005842 Da
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,14 ± 0,02 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
датум открића1905
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

Масени број212
неутронски број129
атомска тежина
211,99128503 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,32 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60,55 ± 0,06 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
датум открића1905
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

Масени број213
неутронски број130
атомска тежина
212,99438357 ± 0,000005455 Da
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,6 ± 0,04 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,83 ± 0,05
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

Масени број214
неутронски број131
атомска тежина
213,998710909 ± 0,000012033 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,9 ± 0,4 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1904
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

Масени број215
неутронски број132
атомска тежина
215,001749095 ± 0,000006037 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,62 ± 0,13 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

216Bi

Масени број216
неутронски број133
атомска тежина
216,006305985 ± 0,000012 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,21 ± 0,04 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

217Bi

Масени број217
неутронски број134
атомска тежина
217,009372 ± 0,000019 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
98,5 ± 1,3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

218Bi

Масени број218
неутронски број135
атомска тежина
218,014188 ± 0,000029 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33 ± 1 s
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

219Bi

Масени број219
неутронски број136
атомска тежина
219,01752 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,7 ± 2,9 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

Масени број220
неутронски број137
атомска тежина
220,022501 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,5 ± 5,7 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

Масени број221
неутронски број138
атомска тежина
221,02598 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

Масени број222
неутронски број139
атомска тежина
222,031079 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

Масени број223
неутронски број140
атомска тежина
223,034611 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

Масени број224
неутронски број141
атомска тежина
224,039796 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
изговорBIZ-meth (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0085 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000069 %
присутност у природи (Сунце)
0,000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76