บิสมัท

บิสมัท (Bi)

chemical element with symbol Bi and atomic number 83
เลขอะตอม83
มวลอะตอม208.9804
เลขมวล209
หมู่15
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน83 p+
นิวตรอน126 n0
Electrons83 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Bi (บิสมัท)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
207 pm
ความหนาแน่น
9.79 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.942362 eV/particle
ionization energy
7.285516 eV/particle
ionization energy of Bi (บิสมัท)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
172 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
209.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: Bi (บิสมัท)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Bi (บิสมัท)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Bi (บิสมัท)
Orbital Diagram of Bi (บิสมัท)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity
1.334075610943783 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,837.15 K
จุดหลอมเหลว
544.552 K
critical pressure
critical temperature
4,620.15 K
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancelustrous silver
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000134 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.77 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000017 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000036 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง (RHL)
lattice constant
4.75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
hardness
2.25 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
31 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
12 GPa
Young's modulus
32 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.33
อัตราเร็วของเสียง
1,790 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0.034
Neutron Mass Absorption
0.000006
quantum number4S3/2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes41

184Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.001347 ± 0.000131 Da
เลขมวล184
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 1.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

184Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

185Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.9976 ± 0.000087 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

185Bi Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

186Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.996623169 ± 0.0000182 Da
เลขมวล186
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.7 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

186Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.993147272 ± 0.00001074 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
37 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

187Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

188Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.992276064 ± 0.000012001 Da
เลขมวล188
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

188Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.989195139 ± 0.000022384 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
688 ± 5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

189Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

190Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.988624828 ± 0.000022515 Da
เลขมวล190
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.1 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

190Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.985786972 ± 0.000008037 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.4 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

191Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.985470077 ± 0.000032326 Da
เลขมวล192
g-factor
ครึ่งชีวิต
34.6 ± 0.9 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

192Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.98294722 ± 0.000008132 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
63.6 ± 3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

193Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.982798581 ± 0.000005638 Da
เลขมวล194
g-factor
ครึ่งชีวิต
95 ± 3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

194Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.980648759 ± 0.000005675 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
183 ± 4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

195Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.980666509 ± 0.000026224 Da
เลขมวล196
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.13 ± 0.2 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

196Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.978864927 ± 0.000008946 Da
เลขมวล197
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.33 ± 0.5 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

197Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

198Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.979201316 ± 0.000029598 Da
เลขมวล198
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

198Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.977672841 ± 0.000011395 Da
เลขมวล199
g-factor
1.0222222222222 ± 0.088888888888889
ครึ่งชีวิต
27 ± 1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

199Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.97813129 ± 0.00002437 Da
เลขมวล200
g-factor
ครึ่งชีวิต
36.4 ± 0.5 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

200Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.976995017 ± 0.000013072 Da
เลขมวล201
g-factor
1.0666666666667 ± 0.066666666666667
ครึ่งชีวิต
103 ± 3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

201Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.977723042 ± 0.000015032 Da
เลขมวล202
g-factor
0.848 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
1.72 ± 0.05 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

202Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.976892077 ± 0.000013717 Da
เลขมวล203
g-factor
0.88866666666667 ± 0.0028888888888889
ครึ่งชีวิต
11.76 ± 0.05 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

203Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.977835687 ± 0.000009854 Da
เลขมวล204
g-factor
0.717 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
11.22 ± 0.1 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

204Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.977385182 ± 0.000005161 Da
เลขมวล205
g-factor
0.89933333333333 ± 0.0015555555555556
ครึ่งชีวิต
14.91 ± 0.07 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.81 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

205Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.978498843 ± 0.000008193 Da
เลขมวล206
g-factor
0.7235 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
6.243 ± 0.003 d
สปิน6
nuclear quadrupole moment
-0.54 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

206Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.978470551 ± 0.000002573 Da
เลขมวล207
g-factor
0.90508888888889 ± 0.00044444444444444
ครึ่งชีวิต
31.22 ± 0.17 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.76 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

207Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.97974206 ± 0.000002474 Da
เลขมวล208
g-factor
0.9144 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
368 ± 4 ky
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

208Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
100
น้ำหนักอะตอม
208.980398599 ± 0.000001465 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
20.1 ± 0.8 Ey
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.516 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

209Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

210Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.984120237 ± 0.000001463 Da
เลขมวล210
g-factor
-0.0443 ± 0.0001
ครึ่งชีวิต
5.012 ± 0.005 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity-

210Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.987268715 ± 0.000005842 Da
เลขมวล211
g-factor
0.85555555555556 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
2.14 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity-

211Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.99128503 ± 0.000001989 Da
เลขมวล212
g-factor
0.32 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
60.55 ± 0.06 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity-

212Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.99438357 ± 0.000005455 Da
เลขมวล213
g-factor
0.822 ± 0.0015555555555556
ครึ่งชีวิต
45.6 ± 0.04 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.83 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

213Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.998710909 ± 0.000012033 Da
เลขมวล214
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 0.4 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity-

214Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.001749095 ± 0.000006037 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.62 ± 0.13 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

215Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

216Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.006305985 ± 0.000012 Da
เลขมวล216
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.21 ± 0.04 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

216Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

217Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.009372 ± 0.000019 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
98.5 ± 1.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

217Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

218Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.014188 ± 0.000029 Da
เลขมวล218
g-factor
ครึ่งชีวิต
33 ± 1 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

218Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

219Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.01752 ± 0.000215 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 2.9 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

219Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

220Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.022501 ± 0.000322 Da
เลขมวล220
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 5.7 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

220Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

221Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.02598 ± 0.000322 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

221Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

222Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.031079 ± 0.000322 Da
เลขมวล222
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

222Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

223Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.034611 ± 0.000429 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

223Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

224Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.039796 ± 0.000429 Da
เลขมวล224
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

224Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Bismuth crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
pronunciationBIZ-meth (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0085 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00002 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000069 %
Abundance in Sun
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76