บิสมัท

บิสมัท (Bi)

chemical element with symbol Bi and atomic number 83
เลขอะตอม83
มวลอะตอม208.9804
เลขมวล209
หมู่15
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน83 p+
นิวตรอน126 n0
อิเล็กตรอน83 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Bi (บิสมัท)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
207 pm
ความหนาแน่น
9.79 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: บิสมัท0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.942362 eV/particle
ionization energy
7.285516 eV/particle
ionization energy of Bi (บิสมัท)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
172 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
209.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: Bi (บิสมัท)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Bi (บิสมัท)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Bi (บิสมัท)
Orbital Diagram of Bi (บิสมัท)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity Index
1.334075610943783 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,837.15 K
จุดหลอมเหลว
544.552 K
critical pressure
critical temperature
4,620.15 K
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancelustrous silver
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000134 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.77 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000017 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000036 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง (RHL)
lattice constant
4.75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
hardness
2.25 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
31 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
12 GPa
Young's modulus
32 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.33
อัตราเร็วของเสียง
1,790 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.034
Neutron Mass Absorption
0.000006
quantum number4S3/2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Bismuth

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes1

184Bi

เลขมวล184
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
184.001347 ± 0.000131 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 1.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

185Bi

เลขมวล185
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
184.9976 ± 0.000087 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

186Bi

เลขมวล186
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
185.996623169 ± 0.0000182 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.7 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

เลขมวล187
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
186.993147272 ± 0.00001074 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

188Bi

เลขมวล188
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
187.992276064 ± 0.000012001 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

เลขมวล189
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
188.989195139 ± 0.000022384 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
688 ± 5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Bi

เลขมวล190
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
189.988624828 ± 0.000022515 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.1 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

เลขมวล191
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
190.985786972 ± 0.000008037 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.4 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Bi

เลขมวล192
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
191.985470077 ± 0.000032326 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.6 ± 0.9 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

เลขมวล193
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
192.98294722 ± 0.000008132 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
63.6 ± 3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

เลขมวล194
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
193.982798581 ± 0.000005638 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95 ± 3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

เลขมวล195
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
194.980648759 ± 0.000005675 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
183 ± 4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

เลขมวล196
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
195.980666509 ± 0.000026224 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.13 ± 0.2 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

เลขมวล197
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
196.978864927 ± 0.000008946 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.33 ± 0.5 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

198Bi

เลขมวล198
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
197.979201316 ± 0.000029598 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

เลขมวล199
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
198.977672841 ± 0.000011395 Da
g-factor
1.0222222222222 ± 0.088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27 ± 1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

เลขมวล200
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
199.97813129 ± 0.00002437 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.4 ± 0.5 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

เลขมวล201
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
200.976995017 ± 0.000013072 Da
g-factor
1.0666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
103 ± 3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

เลขมวล202
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
201.977723042 ± 0.000015032 Da
g-factor
0.848 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.72 ± 0.05 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

เลขมวล203
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
202.976892077 ± 0.000013717 Da
g-factor
0.88866666666667 ± 0.0028888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.76 ± 0.05 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

เลขมวล204
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
203.977835687 ± 0.000009854 Da
g-factor
0.717 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.22 ± 0.1 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

เลขมวล205
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
204.977385182 ± 0.000005161 Da
g-factor
0.89933333333333 ± 0.0015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.91 ± 0.07 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.81 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

เลขมวล206
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
205.978498843 ± 0.000008193 Da
g-factor
0.7235 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.243 ± 0.003 d
สปิน6
nuclear quadrupole moment
-0.54 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

เลขมวล207
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
206.978470551 ± 0.000002573 Da
g-factor
0.90508888888889 ± 0.00044444444444444
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.22 ± 0.17 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.76 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

เลขมวล208
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
207.97974206 ± 0.000002474 Da
g-factor
0.9144 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
368 ± 4 ky
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

เลขมวล209
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
208.980398599 ± 0.000001465 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.1 ± 0.8 Ey
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.516 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

210Bi

เลขมวล210
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
209.984120237 ± 0.000001463 Da
g-factor
-0.0443 ± 0.0001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.012 ± 0.005 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

เลขมวล211
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
210.987268715 ± 0.000005842 Da
g-factor
0.85555555555556 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.14 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

เลขมวล212
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
211.99128503 ± 0.000001989 Da
g-factor
0.32 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60.55 ± 0.06 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity-

decay modeintensity
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

เลขมวล213
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
212.99438357 ± 0.000005455 Da
g-factor
0.822 ± 0.0015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45.6 ± 0.04 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.83 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

เลขมวล214
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
213.998710909 ± 0.000012033 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 0.4 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity-

decay modeintensity
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

เลขมวล215
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
215.001749095 ± 0.000006037 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.62 ± 0.13 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

216Bi

เลขมวล216
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
216.006305985 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.21 ± 0.04 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

217Bi

เลขมวล217
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
217.009372 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
98.5 ± 1.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

218Bi

เลขมวล218
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
218.014188 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33 ± 1 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

219Bi

เลขมวล219
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
219.01752 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 2.9 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

220Bi

เลขมวล220
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
220.022501 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 5.7 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

221Bi

เลขมวล221
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
221.02598 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

222Bi

เลขมวล222
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
222.031079 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

223Bi

เลขมวล223
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
223.034611 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

224Bi

เลขมวล224
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
224.039796 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Bismuth crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
pronunciationBIZ-meth (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0085 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00002 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000069 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76

alias

 • Bi
 • element 83
 • 83Bi

การแปล

 • อังกฤษbismuth
 • ฝรั่งเศสbismuth
 • นอร์เวย์บุคมอลvismut
 • อิตาลีbismuto
 • สเปนbismuto
 • เยอรมันBismut
 • นอร์เวย์นีนอสก์vismut
 • ฮังการีbizmut
 • อัมฮาราቢስመዝ
 • อารากอนBismuto
 • อาหรับبزموت
 • อาเซอร์ไบจานBismut
 • เบลารุสВісмут
 • บัลแกเรียбисмут
 • บังกลาবিসমাথ
 • บอสเนียbizmut
 • คาตาลันbismut
 • คอร์ซิกาBismutu
 • เช็กbismut
 • ชูวัชВисмут
 • เวลส์Bismwth
 • เดนมาร์กbismuth
 • กรีกβισμούθιο
 • เอสเปรันโตbismuto
 • เอสโตเนียVismut
 • บาสก์bismuto
 • เปอร์เซียبیسموت
 • ฟินแลนด์vismutti
 • ฟรูลีBismût
 • ไอริชbiosmat
 • กาลิเซียBismuto
 • มานซ์Bismut
 • จีนแคะbismuth
 • ฮิบรูביסמוט
 • ฮินดีฟิจิBismuth
 • โครเอเชียBizmut
 • เฮติครีโอลBismit
 • อาร์เมเนียբիսմութ
 • อินเตอร์ลิงกัวBismuth
 • อินโดนีเซียbismut
 • อีโดBismuto
 • ไอซ์แลนด์bismút
 • ญี่ปุ่นビスマス
 • โลชบันjinmrbismu
 • ชวาBismut
 • จอร์เจียბისმუტი
 • กันนาดาಬಿಸ್ಮತ್
 • เกาหลี비스무트
 • เคิร์ดBîzmût
 • โกมิВисмут
 • ละตินbisemutum
 • ลักเซมเบิร์กBismut
 • ลิกูเรียBismüo
 • ลิทัวเนียBismutas
 • ลัตเวียbismuts
 • มาซิโดเนียбизмут
 • มาลายาลัมബിസ്മത്
 • มองโกเลียвисмут
 • มราฐีबिस्मथ
 • มารีตะวันตกВисмут
 • มาเลย์Bismut
 • พม่าကြွပ်
 • เยอรมันต่ำWismut
 • ดัตช์bismut
 • อ็อกซิตันBismut
 • โปแลนด์bizmut
 • ลาฮ์นดาبسمتھ
 • โปรตุเกสbismuto
 • เคชวาWismutu
 • โรมาเนียbismut
 • รัสเซียвисмут
 • ซิซิลีbismutu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBizmut
 • สโลวักbizmut
 • สโลวีเนียbizmut
 • เซอร์เบียбизмут
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Bismuth
 • สวีเดนvismut
 • สวาฮีลีBismuthi
 • ตากาล็อกBismuto
 • ตุรกีBizmut
 • อุยกูร์ۋىسمۇت
 • ยูเครนбісмут
 • อูรดูبسمیتھ
 • เวปส์Vismut
 • เวียดนามbitmut
 • วาเรย์Bismuto
 • คัลมืยค์Бисмутум
 • ยิดดิชביסמוט
 • โยรูบาBismuth
 • จีน
 • คาซัคВисмут
 • เซบูBismuto
 • เบรตันBismut
 • เคิร์ดตอนกลางبیزمۆت
 • ทมิฬபிஸ்மத்து
 • คุชราตબિસ્મથ
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Bismut
 • อังกฤษ (แคนาดา)bismuth
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)bismuth
 • โอดิยาବିସ୍‌ମଥ
 • โปรตุเกส (บราซิล)bismuto
 • กวางตุ้ง
 • ปัญจาบਬਿਸਮਥ
 • สกอตส์bismuth
 • ตาตาร์Висмут
 • พีดมอนต์Bismut
 • ฟริเซียนเหนือBismut
 • แอฟริกานส์bismut
 • เอียร์ซยาВисмут
 • โซมาลีBismuth
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)бісмут
 • แอลเบเนียBismuti
 • อุซเบกVismut
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียBismuthu
 • คีร์กีซВисмут
 • ตูวาВисмут
 • cdoBék
 • ลิมเบิร์กBiesmoet
 • เตลูกูబిస్మత్
 • ลอมบาร์ดBismuto
 • มอลตาbismùt
 • เนปาลबिस्मुथ
 • เกลิกสกอตBiosmat
 • จีนกั้น
 • ฮินดีबिस्मथ
 • โภชปุรีबिस्मथ
 • บาลีबिस्मुथ
 • สันสกฤตबिस्मुथ
 • เนวาร์बिस्मुथ
 • จีนมินหนานBismuth
 • ทิเบตབི་སི་མ་ཐ།
 • อัสตูเรียสBismutu
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาbismuto
 • kbpPɩsɩmʊtɩ
 • จีนอู๋
 • oloVismuttu
 • hywՊիսմութ
 • ทาจิกВисмут
 • ซาร์เดญาBismutu
 • บัชคีร์Висмут
 • อาหรับโมร็อกโกبيسموث
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بزموت
 • พัชโตبېسموت
 • บิกอลBismuto
 • คอร์นิชBismuth
 • บาหลีBismuth
 • ซูลูIBima