Bitmut, Bismut

Bitmut, Bismut (Bi)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 83
Số nguyên tử83
Nguyên tử khối208.9804
số khối209
Nhóm15
Chu kỳ6
Phân lớpp
Prô ton83 p+
Nơ tron126 n0
Electrons83 e-
Animated Mô hình Bohr of Bi (Bitmut, Bismut)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
160 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
151 pm
Metallic Radius
151 pm
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Bán kính van der Waals
207 pm
mật độ
9,79 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,942362 eV/particle
ionization energy
7,285516 eV/particle
ionization energy of Bi (Bitmut, Bismut)
Nhiệt bay hơi
172 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
209,6 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 5
Mô hình Bohr: Bi (Bitmut, Bismut)
Electron hóa trị5
Cấu trúc Lewis: Bi (Bitmut, Bismut)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Enhanced Mô hình Bohr of Bi (Bitmut, Bismut)
Orbital Diagram of Bi (Bitmut, Bismut)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
1.9
Electrophilicity
1,334075610943783 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.837,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
544,552 K
critical pressure
critical temperature
4.620,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancelustrous silver
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000134 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,122 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
0,77 MS/m
điện trở suất
0,0000013 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,000000017 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,0000000036 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,00017
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểMột nghiêng tâm đáy (RHL)
lattice constant
4,75 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.925622, π/2
mechanical property
Độ cứng
2,25 MPa
Mô đun khối
31 GPa
Modul ngang
12 GPa
mô đun Young
32 GPa
Hệ số Poisson
0,33
tốc độ âm thanh
1.790 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number92
Mendeleev Number97
Pettifor Number87
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0,034
Neutron Mass Absorption
0,000006
Số lượng tử4S3/2
space group12 (C12/m1)

Đồng vị của Bitmut

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes41

184Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,001347 ± 0,000131 Da
số khối184
g-factor
chu kỳ bán rã
6,6 ± 1,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity+

184Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

185Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,9976 ± 0,000087 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

185Bi Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

186Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,996623169 ± 0,0000182 Da
số khối186
g-factor
chu kỳ bán rã
14,8 ± 0,7 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

186Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

187Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,993147272 ± 0,00001074 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
37 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

187Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

188Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,992276064 ± 0,000012001 Da
số khối188
g-factor
chu kỳ bán rã
60 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity+

188Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0014%

189Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,989195139 ± 0,000022384 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
688 ± 5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

189Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

190Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,988624828 ± 0,000022515 Da
số khối190
g-factor
chu kỳ bán rã
6,3 ± 0,1 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

190Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)77%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)23%
β+ SF (β+-delayed fission)6%

191Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,985786972 ± 0,000008037 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
12,4 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

191Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,985470077 ± 0,000032326 Da
số khối192
g-factor
chu kỳ bán rã
34,6 ± 0,9 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

192Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

193Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,98294722 ± 0,000008132 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
63,6 ± 3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

193Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

194Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,982798581 ± 0,000005638 Da
số khối194
g-factor
chu kỳ bán rã
95 ± 3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

194Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.46%

195Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,980648759 ± 0,000005675 Da
số khối195
g-factor
chu kỳ bán rã
183 ± 4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

195Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.03%

196Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,980666509 ± 0,000026224 Da
số khối196
g-factor
chu kỳ bán rã
5,13 ± 0,2 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

196Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.00115%

197Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,978864927 ± 0,000008946 Da
số khối197
g-factor
chu kỳ bán rã
9,33 ± 0,5 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

197Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

198Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,979201316 ± 0,000029598 Da
số khối198
g-factor
chu kỳ bán rã
10,3 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

198Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,977672841 ± 0,000011395 Da
số khối199
g-factor
1,0222222222222 ± 0,088888888888889
chu kỳ bán rã
27 ± 1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

199Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,97813129 ± 0,00002437 Da
số khối200
g-factor
chu kỳ bán rã
36,4 ± 0,5 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

200Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,976995017 ± 0,000013072 Da
số khối201
g-factor
1,0666666666667 ± 0,066666666666667
chu kỳ bán rã
103 ± 3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

201Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,977723042 ± 0,000015032 Da
số khối202
g-factor
0,848 ± 0,0028
chu kỳ bán rã
1,72 ± 0,05 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

202Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

203Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,976892077 ± 0,000013717 Da
số khối203
g-factor
0,88866666666667 ± 0,0028888888888889
chu kỳ bán rã
11,76 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

203Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

204Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,977835687 ± 0,000009854 Da
số khối204
g-factor
0,717 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
11,22 ± 0,1 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity+

204Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

205Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,977385182 ± 0,000005161 Da
số khối205
g-factor
0,89933333333333 ± 0,0015555555555556
chu kỳ bán rã
14,91 ± 0,07 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,81 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity-

205Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

206Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,978498843 ± 0,000008193 Da
số khối206
g-factor
0,7235 ± 0,0013333333333333
chu kỳ bán rã
6,243 ± 0,003 d
Spin6
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,04
ngày khám phá1947
parity+

206Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

207Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,978470551 ± 0,000002573 Da
số khối207
g-factor
0,90508888888889 ± 0,00044444444444444
chu kỳ bán rã
31,22 ± 0,17 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,76 ± 0,02
ngày khám phá1950
parity-

207Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

208Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,97974206 ± 0,000002474 Da
số khối208
g-factor
0,9144 ± 0,002
chu kỳ bán rã
368 ± 4 ky
Spin5
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,08
ngày khám phá1953
parity+

208Bi Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

209Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
100
relative atomic mass
208,980398599 ± 0,000001465 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
20,1 ± 0,8 Ey
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,516 ± 0,015
ngày khám phá1924
parity-

209Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

210Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,984120237 ± 0,000001463 Da
số khối210
g-factor
-0,0443 ± 0,0001
chu kỳ bán rã
5,012 ± 0,005 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,006
ngày khám phá1905
parity-

210Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)13.2%

211Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,987268715 ± 0,000005842 Da
số khối211
g-factor
0,85555555555556 ± 0,0066666666666667
chu kỳ bán rã
2,14 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,3
ngày khám phá1905
parity-

211Bi Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.276%

212Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,99128503 ± 0,000001989 Da
số khối212
g-factor
0,32 ± 0,04
chu kỳ bán rã
60,55 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,4
ngày khám phá1905
parity-

212Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)64.06%
α (α emission)35.94%
βα (β-delayed α emission)0.014%

213Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,99438357 ± 0,000005455 Da
số khối213
g-factor
0,822 ± 0,0015555555555556
chu kỳ bán rã
45,6 ± 0,04 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,83 ± 0,05
ngày khám phá1947
parity-

213Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)97.91%
α (α emission)2.09%

214Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,998710909 ± 0,000012033 Da
số khối214
g-factor
chu kỳ bán rã
19,9 ± 0,4 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1904
parity-

214Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.979%
α (α emission)0.021%
βα (β-delayed α emission)0.003%

215Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,001749095 ± 0,000006037 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
7,62 ± 0,13 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity-

215Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

216Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,006305985 ± 0,000012 Da
số khối216
g-factor
chu kỳ bán rã
2,21 ± 0,04 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

216Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

217Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,009372 ± 0,000019 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
98,5 ± 1,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

217Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

218Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,014188 ± 0,000029 Da
số khối218
g-factor
chu kỳ bán rã
33 ± 1 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

218Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

219Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,01752 ± 0,000215 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
8,7 ± 2,9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

219Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

220Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,022501 ± 0,000322 Da
số khối220
g-factor
chu kỳ bán rã
9,5 ± 5,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

220Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

221Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,02598 ± 0,000322 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

221Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

222Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,031079 ± 0,000322 Da
số khối222
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

222Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

223Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,034611 ± 0,000429 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

223Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

224Bi

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,039796 ± 0,000429 Da
số khối224
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

224Bi Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Bismuth crystals and 1cm3 cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcGerman: bisemutum, (white mass), Now spelled wismut.
cách phát âmBIZ-meth (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0085 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00002 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000069 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6018
2p4.533
2s21.824
3d13.4585
3p23.0678
3s24.1145
4d37.7608
4f37.9308
4p36.1496
4s35.2928
5d58.756
5p53.979
5s51.971
6p69.6602
6s67.76