Cér

Cér (Ce)

chemický prvok s protónovým číslom 58
Protónové číslo58
Atómová hmotnosť140.116
Nukleónové číslo140
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón58 p+
Neutrón82 n0
elektrón58 e-
Animated Bohrov model atómu of Ce (Cér)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
185 pm
Mólový objem
Covalent Radius
163 pm
Metallic Radius
iónový polomer
101 pm
Crystal Radius
115 pm
Van der Waalsov polomer
242 pm
density
6,77 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cér0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ce (Cér)
Merné skupenské teplo varu
398 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
5,2 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
420,1 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 19, 9, 2
Bohrov model atómu: Ce (Cér)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ce (Cér)
electron configuration[Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ce (Cér)
Orbital Diagram of Ce (Cér)
Oxidačné číslo2, 3, 4
Elektronegativita
1.12
Electrophilicity Index
0,9792877807552266 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 716,15 K
Teplota topenia
1 072,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
11,3 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000063 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,94 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,192 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,4 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000075 m Ω
supravodivosť
0,022 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000022 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000030826 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0014716
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
12,5 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (FCC)
lattice constant
5,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,5 MPa
bulk modulus
22 GPa
shear modulus
14 GPa
Youngov modul
34 GPa
Poissonova konštanta
0,24
rýchlosť zvuku
2 100 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,6
Neutron Mass Absorption
0,00021
Kvantové číslo1G4
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes4
Isotopic Composition14088.45%14088.45%14211.11%14211.11%1360.19%1360.19%1380.25%1380.25%

119Ce

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
118,952957 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

120Ce

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
119,946613 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

121Ce

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
120,943435 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,1 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
121,93787 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Ce

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
122,93528 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Ce

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
123,93031 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,1 ± 1,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
124,92844 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,7 ± 0,3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Ce

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
125,923971 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
126,922727 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
127,918911 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,93 ± 0,02 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
128,918102 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
129,914736 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,9 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
130,914429465 ± 0,000035214 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
131,911466226 ± 0,000021907 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,51 ± 0,11 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
132,911520402 ± 0,000017557 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
97 ± 4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
133,908928142 ± 0,000021886 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,16 ± 0,04 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

135Ce

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
134,909160662 ± 0,000011021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,7 ± 0,3 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
135,907129256 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
0,186 ± 0,002
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

137Ce

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
136,907762416 ± 0,000000386 Da
g-factor
0,64 ± 0,026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 0,3 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
137,90599418 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
0,251 ± 0,002
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

139Ce

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
138,906647029 ± 0,000002242 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
137,642 ± 0,02 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

140Ce

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
139,905448433 ± 0,000001409 Da
g-factor
0
natural abundance
88,449 ± 0,051
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

141Ce

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
140,908285991 ± 0,000001411 Da
g-factor
0,31142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,505 ± 0,01 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ce

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
141,909250208 ± 0,000002623 Da
g-factor
0
natural abundance
11,114 ± 0,051
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
(double β decay)

143Ce

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
142,912391953 ± 0,000002621 Da
g-factor
0,28666666666667 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,039 ± 0,006 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ce

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
143,913652763 ± 0,000003041 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
284,886 ± 0,025 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ce

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
144,917265113 ± 0,000036393 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,01 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ce

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
145,918812294 ± 0,000015743 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,49 ± 0,16 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ce

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
146,9226899 ± 0,000009211 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56,4 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Ce

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
147,924424186 ± 0,000012017 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56,8 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Ce

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
148,9284269 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,94 ± 0,04 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Ce

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
149,930384032 ± 0,000012556 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,05 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Ce

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
150,9342722 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,76 ± 0,06 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Ce

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
151,936682 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,42 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Ce

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
152,941052 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
865 ± 25 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Ce

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
153,94394 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
722 ± 14 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Ce

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
154,948706 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
313 ± 7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Ce

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
155,951884 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
233 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Ce

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
156,957133 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
175 ± 41 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Ce

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
157,960773 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
99 ± 93 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Ce

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
158,966355 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
CE2k2g

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaW. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
miesto nálezuSweden/Germany
dátum objavu1803
etymológiaNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
pronunciationSER-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
66,5 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0000012 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000075 %
natural abundance (Slnko)
0,0000004 %
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036