ซีเรียม

ซีเรียม (Ce)

chemical element with the atomic number of 58
เลขอะตอม58
มวลอะตอม140.116
เลขมวล140
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน58 p+
นิวตรอน82 n0
Electrons58 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ce (ซีเรียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
163 pm
Metallic Radius
ionic radius
101 pm
Crystal Radius
115 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
242 pm
ความหนาแน่น
6.77 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ce (ซีเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
398 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
5.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
420.1 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 19, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Ce (ซีเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ce (ซีเรียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f1 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ce (ซีเรียม)
Orbital Diagram of Ce (ซีเรียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.12
Electrophilicity
0.9792877807552266 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,716.15 K
จุดหลอมเหลว
1,072.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
11.3 W/(m K)
thermal expansion
0.0000063 1/K
molar heat capacity
26.94 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.192 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000075 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.022 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000022 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000030826 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0014716
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
12.5 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (FCC)
lattice constant
5.16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
22 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
14 GPa
Young's modulus
34 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.24
อัตราเร็วของเสียง
2,100 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0.6
Neutron Mass Absorption
0.00021
quantum number1G4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร37
Radioactive Isotopes36

119Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.952957 ± 0.000537 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

119Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

120Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.946613 ± 0.000537 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

120Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

121Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.943435 ± 0.00043 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

121Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.93787 ± 0.00043 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

122Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.93528 ± 0.00032 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity

123Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.93031 ± 0.00032 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 1.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

124Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.92844 ± 0.00021 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.7 ± 0.3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

125Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.923971 ± 0.00003 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
51 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

126Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.922727 ± 0.000031 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
34 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

127Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.918911 ± 0.00003 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.93 ± 0.02 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

128Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.918102 ± 0.00003 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

129Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.914736 ± 0.00003 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
22.9 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

130Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.914429465 ± 0.000035214 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

131Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.911466226 ± 0.000021907 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.51 ± 0.11 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

132Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.911520402 ± 0.000017557 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
97 ± 4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

133Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.908928142 ± 0.000021886 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.16 ± 0.04 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

134Ce Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

135Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.909160662 ± 0.000011021 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
17.7 ± 0.3 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

135Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

natural abundance
0.186 ± 0.002
น้ำหนักอะตอม
135.907129256 ± 0.000000348 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

136Ce Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

137Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.907762416 ± 0.000000386 Da
เลขมวล137
g-factor
0.64 ± 0.026666666666667
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.3 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

137Ce Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

natural abundance
0.251 ± 0.002
น้ำหนักอะตอม
137.90599418 ± 0.000000536 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

138Ce Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

139Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.906647029 ± 0.000002242 Da
เลขมวล139
g-factor
0.70666666666667 ± 0.026666666666667
ครึ่งชีวิต
137.642 ± 0.02 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

139Ce Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

140Ce

natural abundance
88.449 ± 0.051
น้ำหนักอะตอม
139.905448433 ± 0.000001409 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

141Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.908285991 ± 0.000001411 Da
เลขมวล141
g-factor
0.31142857142857 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
32.505 ± 0.01 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

141Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ce

natural abundance
11.114 ± 0.051
น้ำหนักอะตอม
141.909250208 ± 0.000002623 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

142Ce Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
(double β decay)%

143Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.912391953 ± 0.000002621 Da
เลขมวล143
g-factor
0.28666666666667 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
33.039 ± 0.006 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

143Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.913652763 ± 0.000003041 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
284.886 ± 0.025 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

144Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.917265113 ± 0.000036393 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.01 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

145Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.918812294 ± 0.000015743 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.49 ± 0.16 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

146Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.9226899 ± 0.000009211 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
56.4 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

147Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

148Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.924424186 ± 0.000012017 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
56.8 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

148Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

149Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.9284269 ± 0.000011 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.94 ± 0.04 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

149Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

150Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.930384032 ± 0.000012556 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.05 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

150Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

151Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.9342722 ± 0.000019 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.76 ± 0.06 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

151Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.936682 ± 0.000215 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.42 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

152Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

153Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.941052 ± 0.000215 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
865 ± 25 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

153Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.94394 ± 0.000215 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
722 ± 14 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

154Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.948706 ± 0.000322 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
313 ± 7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

155Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.951884 ± 0.000322 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
233 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

156Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.957133 ± 0.000429 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
175 ± 41 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

157Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Ce

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.960773 ± 0.000429 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
99 ± 93 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

158Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Ce

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
158.966355 ± 0.000537 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

159Ce Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
CE2k2g

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์W. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
สถานที่ค้นพบSweden/Germany
ถูกค้นพบเมื่อ1803
ศัพทมูลวิทยาNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
pronunciationSER-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
66.5 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000012 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000075 %
Abundance in Sun
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036