ซีเรียม

ซีเรียม (Ce)

chemical element with the atomic number of 58
เลขอะตอม58
มวลอะตอม140.116
เลขมวล140
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน58 p+
นิวตรอน82 n0
อิเล็กตรอน58 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ce (ซีเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
163 pm
Metallic Radius
ionic radius
101 pm
Crystal Radius
115 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
242 pm
ความหนาแน่น
6.77 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ซีเรียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ce (ซีเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
398 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
5.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
420.1 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 19, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Ce (ซีเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ce (ซีเรียม)
electron configuration[Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ce (ซีเรียม)
Orbital Diagram of Ce (ซีเรียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.12
Electrophilicity Index
0.9792877807552266 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,716.15 K
จุดหลอมเหลว
1,072.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
11.3 W/(m K)
thermal expansion
0.0000063 1/K
molar heat capacity
26.94 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.192 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000075 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.022 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000022 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000030826 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0014716
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
12.5 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (FCC)
lattice constant
5.16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
22 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
14 GPa
Young's modulus
34 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.24
อัตราเร็วของเสียง
2,100 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.6
Neutron Mass Absorption
0.00021
quantum number1G4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes4
Isotopic Composition14088.45%14088.45%14211.11%14211.11%1360.19%1360.19%1380.25%1380.25%

119Ce

เลขมวล119
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
118.952957 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

120Ce

เลขมวล120
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
119.946613 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

121Ce

เลขมวล121
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
120.943435 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

เลขมวล122
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
121.93787 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Ce

เลขมวล123
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
122.93528 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Ce

เลขมวล124
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
123.93031 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 1.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

เลขมวล125
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
124.92844 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.7 ± 0.3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Ce

เลขมวล126
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
125.923971 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

เลขมวล127
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
126.922727 ± 0.000031 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

เลขมวล128
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
127.918911 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.93 ± 0.02 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

เลขมวล129
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
128.918102 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

เลขมวล130
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
129.914736 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.9 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

เลขมวล131
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
130.914429465 ± 0.000035214 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

เลขมวล132
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
131.911466226 ± 0.000021907 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.51 ± 0.11 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

เลขมวล133
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
132.911520402 ± 0.000017557 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
97 ± 4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

เลขมวล134
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
133.908928142 ± 0.000021886 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.16 ± 0.04 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

135Ce

เลขมวล135
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
134.909160662 ± 0.000011021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.7 ± 0.3 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

เลขมวล136
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
135.907129256 ± 0.000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
0.186 ± 0.002
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

137Ce

เลขมวล137
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
136.907762416 ± 0.000000386 Da
g-factor
0.64 ± 0.026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.3 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

เลขมวล138
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
137.90599418 ± 0.000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
0.251 ± 0.002
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

139Ce

เลขมวล139
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
138.906647029 ± 0.000002242 Da
g-factor
0.70666666666667 ± 0.026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
137.642 ± 0.02 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

140Ce

เลขมวล140
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
139.905448433 ± 0.000001409 Da
g-factor
0
natural abundance
88.449 ± 0.051
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

141Ce

เลขมวล141
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
140.908285991 ± 0.000001411 Da
g-factor
0.31142857142857 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.505 ± 0.01 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

142Ce

เลขมวล142
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
141.909250208 ± 0.000002623 Da
g-factor
0
natural abundance
11.114 ± 0.051
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
(double β decay)

143Ce

เลขมวล143
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
142.912391953 ± 0.000002621 Da
g-factor
0.28666666666667 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.039 ± 0.006 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Ce

เลขมวล144
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
143.913652763 ± 0.000003041 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
284.886 ± 0.025 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Ce

เลขมวล145
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
144.917265113 ± 0.000036393 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.01 ± 0.06 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Ce

เลขมวล146
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
145.918812294 ± 0.000015743 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.49 ± 0.16 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Ce

เลขมวล147
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
146.9226899 ± 0.000009211 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56.4 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Ce

เลขมวล148
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
147.924424186 ± 0.000012017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56.8 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Ce

เลขมวล149
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
148.9284269 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.94 ± 0.04 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Ce

เลขมวล150
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
149.930384032 ± 0.000012556 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.05 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Ce

เลขมวล151
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
150.9342722 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.76 ± 0.06 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Ce

เลขมวล152
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
151.936682 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.42 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Ce

เลขมวล153
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
152.941052 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
865 ± 25 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Ce

เลขมวล154
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
153.94394 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
722 ± 14 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Ce

เลขมวล155
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
154.948706 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
313 ± 7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Ce

เลขมวล156
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
155.951884 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
233 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Ce

เลขมวล157
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
156.957133 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
175 ± 41 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Ce

เลขมวล158
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
157.960773 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
99 ± 93 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Ce

เลขมวล159
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
158.966355 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
CE2k2g

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์W. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
สถานที่ค้นพบSweden/Germany
ถูกค้นพบเมื่อ1803
ศัพทมูลวิทยาNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
pronunciationSER-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
66.5 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000012 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000075 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036

alias

 • Ce

การแปล

 • เยอรมันCer
 • รัสเซียцерий
 • อังกฤษcerium
 • ฝรั่งเศสcérium
 • อิตาลีcerio
 • อัมฮาราሴሪየም
 • อาหรับسيريوم
 • อาเซอร์ไบจานSerium
 • เบลารุสЦэрый
 • บัลแกเรียцерий
 • บังกลาসিরিয়াম
 • บอสเนียcerij
 • คาตาลันceri
 • คอร์ซิกาCeriu
 • เช็กcer
 • ชูวัชЦери
 • เวลส์Ceriwm
 • เดนมาร์กcerium
 • กรีกδημήτριο
 • เอสเปรันโตcerio
 • สเปนcerio
 • เอสโตเนียTseerium
 • บาสก์zerio
 • เปอร์เซียسریم
 • ฟินแลนด์cerium
 • ฟรูลีCeri
 • ไอริชCeiriam
 • กาลิเซียCerio
 • มานซ์Kerrium
 • จีนแคะcerium
 • ฮิบรูצריום
 • ฮินดีसीरियम
 • ฮินดีฟิจิCerium
 • โครเอเชียCerij
 • เฮติครีโอลSeryòm
 • ฮังการีcérium
 • อาร์เมเนียցերիում
 • อินเตอร์ลิงกัวCerium
 • อินโดนีเซียserium
 • อีโดCerio
 • ญี่ปุ่นセリウム
 • โลชบันjinmrseri
 • จอร์เจียცერიუმი
 • เกาหลี세륨
 • โกมิЦерий
 • ละตินcerium
 • ลักเซมเบิร์กCer
 • ลิกูเรียÇerio
 • ลิทัวเนียCeris
 • ลัตเวียcērijs
 • มาลายาลัมസീറിയം
 • มราฐีसेरियम
 • มารีตะวันตกЦерий
 • มาเลย์Serium
 • พม่าဆယ်ရီယမ်
 • ดัตช์cerium
 • นอร์เวย์นีนอสก์cerium
 • อ็อกซิตันCèri
 • โปแลนด์cer
 • ลาฮ์นดาسیریم
 • โปรตุเกสcério
 • เคชวาSeryu
 • โรมาเนียceriu
 • สันสกฤตसेरियम्
 • ซาคาСериум
 • ซิซิลีceriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียCerijum
 • สโลวักcér
 • สโลวีเนียCerij
 • แอลเบเนียKeriumi
 • เซอร์เบียцеријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Cerium
 • สวีเดนcerium
 • สวาฮีลีSeri
 • ทมิฬசீரியம்
 • ตุรกีSeryum
 • อุยกูร์سېرىي
 • ยูเครนцерій
 • อูรดูسیریئم
 • เวปส์Cerii
 • เวียดนามxeri
 • วาเรย์Ceryo
 • คัลมืยค์Цериүм
 • โยรูบาCerium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลcerium
 • เบรตันKeriom
 • เซบูCeryo
 • มาซิโดเนียЦериум
 • เคิร์ดตอนกลางسێریۆم
 • คาซัคЦерий
 • โอดิยาସେରିଅମ
 • คุชราตસિરીયમ
 • พีดมอนต์Cerio
 • ตาตาร์Церий
 • สกอตส์Cerium
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Цэр
 • ตากาล็อกSeryo
 • เนวาร์सेरियम
 • อาโรมาเนียCeriu
 • คีร์กีซЦерий
 • ลิมเบิร์กCerium
 • เนปาลसेरियम
 • มอลตาċerju
 • เกลิกสกอตCerium
 • โปรตุเกส (บราซิล)cério
 • บาลีसेरियम
 • ปัญจาบਸੀਰੀਅਮ
 • เตลูกูసీరియం
 • cdoCerium
 • จีนมินหนานCerium
 • แอฟริกานส์Serium
 • โภชปุรีसेरियम
 • อัสตูเรียสCeriu
 • กันนาดาಸೀರಿಯಮ್
 • ทาจิกцерий
 • จีนคลาสสิก
 • kbpSɛrɩyɔm
 • จีนอู๋
 • มองโกเลียцери
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาserio
 • oloCerii
 • ฟริเซียนเหนือTseerium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาTzèriu
 • อุซเบกSeriy
 • อาหรับโมร็อกโกسيريوم
 • บัชคีร์Церий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์سيريوم
 • พัชโตسېريوم
 • คอร์นิชCeriom
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บาหลีSérium
 • บิกอลSeryo
 • ไอซ์แลนด์Serín
 • ยูกันดาSeriyaamu