Seryum

Seryum (Ce)

chemical element with the atomic number of 58
Atom numarası58
Atom ağırlığı140.116
Kütle numarası140
Grup
Periyot6
Blokf
proton58 p+
nötron82 n0
elektron58 e-
Animated Bohr modeli of Ce (Seryum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
185 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
163 pm
Metallic Radius
ionic radius
101 pm
Crystal Radius
115 pm
Van der Waals radius
242 pm
yoğunluk
6,77 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Seryum0255075100125150175200225250pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Ce (Seryum)
Buharlaşma ısısı
398 kJ/mol
enthalpy of fusion
5,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
420,1 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 19, 9, 2
Bohr modeli: Ce (Seryum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ce (Seryum)
electron configuration[Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2
Enhanced Bohr modeli of Ce (Seryum)
Orbital Diagram of Ce (Seryum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.12
Electrophilicity Index
0,9792877807552266 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.716,15 K
Ergime noktası
1.072,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
11,3 W/(m K)
Genleşme
0,0000063 1/K
molar ısı kapasitesi
26,94 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,192 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
1,4 MS/m
Özdirenç
0,00000075 m Ω
Süperiletken
0,022 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,00000022 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000030826 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0014716
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
12,5 K
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (FCC)
Kafes sabiti
5,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2,5 MPa
Bulk modülü
22 GPa
shear modulus
14 GPa
Young katsayısı
34 GPa
Poisson's ratio
0,24
Ses hızı
2.100 m/s
sınıflandırma
KategoriLantanit, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,6
Neutron Mass Absorption
0,00021
Kuantum sayısı1G4
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Seryum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar40
Natural Isotopes4
Isotopic Composition14088.45%14088.45%14211.11%14211.11%1360.19%1360.19%1380.25%1380.25%

119Ce

Kütle numarası119
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
118,952957 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

120Ce

Kütle numarası120
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
119,946613 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

121Ce

Kütle numarası121
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
120,943435 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,1 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

Kütle numarası122
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
121,93787 ± 0,00043 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2005
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Ce

Kütle numarası123
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
122,93528 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Ce

Kütle numarası124
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
123,93031 ± 0,00032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,1 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

Kütle numarası125
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
124,92844 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,7 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Ce

Kütle numarası126
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
125,923971 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
51 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

Kütle numarası127
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
126,922727 ± 0,000031 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

Kütle numarası128
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
127,918911 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,93 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

Kütle numarası129
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
128,918102 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,5 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

Kütle numarası130
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
129,914736 ± 0,00003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,9 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

Kütle numarası131
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
130,914429465 ± 0,000035214 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,3 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

Kütle numarası132
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
131,911466226 ± 0,000021907 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,51 ± 0,11 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

Kütle numarası133
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
132,911520402 ± 0,000017557 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
97 ± 4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

Kütle numarası134
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
133,908928142 ± 0,000021886 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,16 ± 0,04 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

135Ce

Kütle numarası135
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
134,909160662 ± 0,000011021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,7 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

Kütle numarası136
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
135,907129256 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,186 ± 0,002
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

137Ce

Kütle numarası137
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
136,907762416 ± 0,000000386 Da
g-factor
0,64 ± 0,026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 0,3 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

Kütle numarası138
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
137,90599418 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,251 ± 0,002
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

139Ce

Kütle numarası139
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
138,906647029 ± 0,000002242 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
137,642 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

140Ce

Kütle numarası140
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
139,905448433 ± 0,000001409 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
88,449 ± 0,051
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

141Ce

Kütle numarası141
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
140,908285991 ± 0,000001411 Da
g-factor
0,31142857142857 ± 0,011428571428571
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,505 ± 0,01 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

142Ce

Kütle numarası142
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
141,909250208 ± 0,000002623 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
11,114 ± 0,051
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
(double β decay)

143Ce

Kütle numarası143
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
142,912391953 ± 0,000002621 Da
g-factor
0,28666666666667 ± 0,0066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,039 ± 0,006 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

144Ce

Kütle numarası144
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
143,913652763 ± 0,000003041 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
284,886 ± 0,025 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

145Ce

Kütle numarası145
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
144,917265113 ± 0,000036393 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,01 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

146Ce

Kütle numarası146
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
145,918812294 ± 0,000015743 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,49 ± 0,16 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

147Ce

Kütle numarası147
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
146,9226899 ± 0,000009211 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

148Ce

Kütle numarası148
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
147,924424186 ± 0,000012017 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56,8 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

149Ce

Kütle numarası149
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
148,9284269 ± 0,000011 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,94 ± 0,04 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

150Ce

Kütle numarası150
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
149,930384032 ± 0,000012556 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,05 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

151Ce

Kütle numarası151
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
150,9342722 ± 0,000019 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,76 ± 0,06 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

152Ce

Kütle numarası152
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
151,936682 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,42 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

153Ce

Kütle numarası153
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
152,941052 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
865 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Ce

Kütle numarası154
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
153,94394 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
722 ± 14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Ce

Kütle numarası155
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
154,948706 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
313 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Ce

Kütle numarası156
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
155,951884 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
233 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Ce

Kütle numarası157
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
156,957133 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
175 ± 41 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Ce

Kütle numarası158
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
157,960773 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
99 ± 93 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Ce

Kütle numarası159
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
158,966355 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
CE2k2g

tarih

kâşifi ya da mucidiW. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
keşif yeriSweden/Germany
keşif veya buluş tarihi1803
köken bilimiNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
telaffuzuSER-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
66,5 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0000012 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000075 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036