Gadolin

Gadolin (Gd)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa64
Masa atomowa157.25
liczba masowa158
Grupa
Okres6
Blokf
Protony64 p+
Neutrony94 n0
Elektrony64 e-
Animated Model atomu Bohra of Gd (Gadolin)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
169 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
promień van der Waalsa
234 pm
gęstość
7,9 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,149796 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Gd (Gadolin)
ciepło parowania
398 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
397,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 25, 9, 2
Model atomu Bohra: Gd (Gadolin)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Gd (Gadolin)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f7 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Gd (Gadolin)
Orbital Diagram of Gd (Gadolin)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.2
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 546,15 K
Temperatura topnienia
1 586,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000094 1/K
molar heat capacity
37,03 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,236 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,77 MS/m
rezystywność
0,0000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
292 K
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
38 GPa
moduł Kirchhoffa
22 GPa
moduł Younga
55 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
2 680 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
49 000
Neutron Mass Absorption
7,3
liczby kwantowe9D2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy33
Radioactive Isotopes34

133Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,961288 ± 0,000537 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

133Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,955416 ± 0,000429 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

134Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,952496 ± 0,000429 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

135Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,9473 ± 0,00032 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

136Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,94502 ± 0,00032 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość

137Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

138Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,940247 ± 0,000215 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

138Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,93813 ± 0,00021 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

139Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,933674 ± 0,00003 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
15,8 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

140Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,932126 ± 0,000021213 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

141Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,928116 ± 0,00003 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
70,2 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

142Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,926750678 ± 0,000215032 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

143Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
β+α (β+-delayed α emission)%

144Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,922963 ± 0,00003 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,47 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

144Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,921710051 ± 0,000021165 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

145Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,918318513 ± 0,000004376 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
48,27 ± 0,09 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

146Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

147Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,919101014 ± 0,000002025 Da
liczba masowa147
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
czas połowicznego rozpadu
38,06 ± 0,12 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

147Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,918121414 ± 0,000001566 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
71,3 ± 1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

148Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

149Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,919347666 ± 0,000003553 Da
liczba masowa149
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
9,28 ± 0,1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

149Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,918663949 ± 0,0000065 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,79 ± 0,08 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

150Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

151Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,920354922 ± 0,000003212 Da
liczba masowa151
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
czas połowicznego rozpadu
123,9 ± 1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

151Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,2 ± 0,03
względna masa atomowa
151,919798414 ± 0,000001081 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
108 ± 8 Ty
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

152Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

153Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,921756945 ± 0,000001075 Da
liczba masowa153
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
czas połowicznego rozpadu
240,6 ± 0,7 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

153Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

154Gd

abundancja naturalna
2,18 ± 0,02
względna masa atomowa
153,920872974 ± 0,000001066 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

155Gd

abundancja naturalna
14,8 ± 0,09
względna masa atomowa
154,922629356 ± 0,000001055 Da
liczba masowa155
g-factor
-0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
data odkrycia1933
parzystość-

156Gd

abundancja naturalna
20,47 ± 0,03
względna masa atomowa
155,92213012 ± 0,000001054 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

157Gd

abundancja naturalna
15,65 ± 0,04
względna masa atomowa
156,923967424 ± 0,000001048 Da
liczba masowa157
g-factor
-0,22653333333333 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
data odkrycia1933
parzystość-

158Gd

abundancja naturalna
24,84 ± 0,08
względna masa atomowa
157,9241112 ± 0,000001048 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

159Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,926395822 ± 0,000001051 Da
liczba masowa159
g-factor
-0,29333333333333 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
18,479 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

159Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Gd

abundancja naturalna
21,86 ± 0,03
względna masa atomowa
159,927061202 ± 0,000001206 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

160Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

161Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,929676267 ± 0,000001614 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,646 ± 0,003 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

161Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,930991812 ± 0,000004254 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

162Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,93409664 ± 0,000000855 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
68 ± 3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

163Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,935916193 ± 0,000001073 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
45 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1988
parzystość+

164Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

165Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,93931708 ± 0,0000014 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,6 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość-

165Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

166Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,941630413 ± 0,0000017 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

166Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,945490012 ± 0,000005596 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

167Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,948309 ± 0,000322 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,03 ± 0,16 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

168Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,952882 ± 0,000429 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
750 ± 210 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

169Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,956146 ± 0,000537 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
420 ± 130 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

170Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,961127 ± 0,000537 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

171Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Gd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,964605 ± 0,000322 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

172Gd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gadolinium

historia

odkrywca lub wynalazcaJean de Marignac
miejsce odkryciaSwitzerland
data odkrycia1880
etymologiaNamed after the mineral gadolinite.
wymowaGAD-eh-LIN-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
6,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000023 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854