Gadolin

Gadolin (Gd)

64. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa64
Masa atomowa157.25
liczba masowa158
Grupa
Okres6
Blokf
proton64 p+
neutron94 n0
elektron64 e-
Animated Model atomu Bohra of Gd (Gadolin)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
169 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
promień van der Waalsa
234 pm
gęstość
7,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Gadolin0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,149796 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Gd (Gadolin)
ciepło parowania
398 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
397,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 25, 9, 2
Model atomu Bohra: Gd (Gadolin)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Gd (Gadolin)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Gd (Gadolin)
Orbital Diagram of Gd (Gadolin)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.2
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 546,15 K
Temperatura topnienia
1 586,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000094 1/K
molar heat capacity
37,03 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,236 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,77 MS/m
rezystywność
0,0000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
292 K
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
38 GPa
moduł Kirchhoffa
22 GPa
moduł Younga
55 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
2 680 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
49 000
Neutron Mass Absorption
7,3
liczby kwantowe9D2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

liczba masowa133
liczba neutronów69
względna masa atomowa
132,961288 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

liczba masowa134
liczba neutronów70
względna masa atomowa
133,955416 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

liczba masowa135
liczba neutronów71
względna masa atomowa
134,952496 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

liczba masowa136
liczba neutronów72
względna masa atomowa
135,9473 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

liczba masowa137
liczba neutronów73
względna masa atomowa
136,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

liczba masowa138
liczba neutronów74
względna masa atomowa
137,940247 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

liczba masowa139
liczba neutronów75
względna masa atomowa
138,93813 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

liczba masowa140
liczba neutronów76
względna masa atomowa
139,933674 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,8 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

liczba masowa141
liczba neutronów77
względna masa atomowa
140,932126 ± 0,000021213 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

liczba masowa142
liczba neutronów78
względna masa atomowa
141,928116 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,2 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

liczba masowa143
liczba neutronów79
względna masa atomowa
142,926750678 ± 0,000215032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

liczba masowa144
liczba neutronów80
względna masa atomowa
143,922963 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,47 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

liczba masowa145
liczba neutronów81
względna masa atomowa
144,921710051 ± 0,000021165 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

liczba masowa146
liczba neutronów82
względna masa atomowa
145,918318513 ± 0,000004376 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,27 ± 0,09 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

147Gd

liczba masowa147
liczba neutronów83
względna masa atomowa
146,919101014 ± 0,000002025 Da
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,06 ± 0,12 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

liczba masowa148
liczba neutronów84
względna masa atomowa
147,918121414 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
71,3 ± 1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

liczba masowa149
liczba neutronów85
względna masa atomowa
148,919347666 ± 0,000003553 Da
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,28 ± 0,1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

liczba masowa150
liczba neutronów86
względna masa atomowa
149,918663949 ± 0,0000065 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,79 ± 0,08 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

liczba masowa151
liczba neutronów87
względna masa atomowa
150,920354922 ± 0,000003212 Da
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
123,9 ± 1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

liczba masowa152
liczba neutronów88
względna masa atomowa
151,919798414 ± 0,000001081 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,2 ± 0,03
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
108 ± 8 Ty
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

liczba masowa153
liczba neutronów89
względna masa atomowa
152,921756945 ± 0,000001075 Da
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
240,6 ± 0,7 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

154Gd

liczba masowa154
liczba neutronów90
względna masa atomowa
153,920872974 ± 0,000001066 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,18 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

155Gd

liczba masowa155
liczba neutronów91
względna masa atomowa
154,922629356 ± 0,000001055 Da
g-factor
-0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
abundancja naturalna
14,8 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
data odkrycia1933
parzystość-

156Gd

liczba masowa156
liczba neutronów92
względna masa atomowa
155,92213012 ± 0,000001054 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
20,47 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

157Gd

liczba masowa157
liczba neutronów93
względna masa atomowa
156,923967424 ± 0,000001048 Da
g-factor
-0,22653333333333 ± 0,0004
abundancja naturalna
15,65 ± 0,04
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
data odkrycia1933
parzystość-

158Gd

liczba masowa158
liczba neutronów94
względna masa atomowa
157,9241112 ± 0,000001048 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
24,84 ± 0,08
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

159Gd

liczba masowa159
liczba neutronów95
względna masa atomowa
158,926395822 ± 0,000001051 Da
g-factor
-0,29333333333333 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,479 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Gd

liczba masowa160
liczba neutronów96
względna masa atomowa
159,927061202 ± 0,000001206 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
21,86 ± 0,03
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

161Gd

liczba masowa161
liczba neutronów97
względna masa atomowa
160,929676267 ± 0,000001614 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,646 ± 0,003 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Gd

liczba masowa162
liczba neutronów98
względna masa atomowa
161,930991812 ± 0,000004254 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Gd

liczba masowa163
liczba neutronów99
względna masa atomowa
162,93409664 ± 0,000000855 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68 ± 3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Gd

liczba masowa164
liczba neutronów100
względna masa atomowa
163,935916193 ± 0,000001073 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

165Gd

liczba masowa165
liczba neutronów101
względna masa atomowa
164,93931708 ± 0,0000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,6 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

166Gd

liczba masowa166
liczba neutronów102
względna masa atomowa
165,941630413 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Gd

liczba masowa167
liczba neutronów103
względna masa atomowa
166,945490012 ± 0,000005596 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Gd

liczba masowa168
liczba neutronów104
względna masa atomowa
167,948309 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,03 ± 0,16 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Gd

liczba masowa169
liczba neutronów105
względna masa atomowa
168,952882 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
750 ± 210 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

liczba masowa170
liczba neutronów106
względna masa atomowa
169,956146 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
420 ± 130 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

liczba masowa171
liczba neutronów107
względna masa atomowa
170,961127 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

liczba masowa172
liczba neutronów108
względna masa atomowa
171,964605 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

historia

odkrywca lub wynalazcaJean de Marignac
miejsce odkryciaSwitzerland
data odkrycia1880
etymologiaNamed after the mineral gadolinite.
wymowaGAD-eh-LIN-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
6,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0000007 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000023 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854