Gadolinium

Gadolinium (Gd)

chemický prvok s protónovým číslom 64
Protónové číslo64
Atómová hmotnosť157.25
Nukleónové číslo158
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón64 p+
Neutrón94 n0
elektrón64 e-
Animated Bohrov model atómu of Gd (Gadolinium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
169 pm
Metallic Radius
iónový polomer
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
Van der Waalsov polomer
234 pm
density
7,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Gadolinium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,149796 eV/particle
ionization energy of Gd (Gadolinium)
Merné skupenské teplo varu
398 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
397,5 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 25, 9, 2
Bohrov model atómu: Gd (Gadolinium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Gd (Gadolinium)
electron configuration[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Gd (Gadolinium)
Orbital Diagram of Gd (Gadolinium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.2
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 546,15 K
Teplota topenia
1 586,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000094 1/K
Molárna tepelná kapacita
37,03 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,236 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
0,77 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000013 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
292 K
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
38 GPa
shear modulus
22 GPa
Youngov modul
55 GPa
Poissonova konštanta
0,26
rýchlosť zvuku
2 680 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49 000
Neutron Mass Absorption
7,3
Kvantové číslo9D2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
132,961288 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
133,955416 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
134,952496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,1 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
135,9473 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
136,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
137,940247 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,7 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
138,93813 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,7 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
139,933674 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,8 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
140,932126 ± 0,000021213 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
141,928116 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,2 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
142,926750678 ± 0,000215032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
143,922963 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,47 ± 0,06 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
144,921710051 ± 0,000021165 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
145,918318513 ± 0,000004376 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48,27 ± 0,09 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

147Gd

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
146,919101014 ± 0,000002025 Da
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,06 ± 0,12 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
147,918121414 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
71,3 ± 1 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
148,919347666 ± 0,000003553 Da
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,28 ± 0,1 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
149,918663949 ± 0,0000065 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,79 ± 0,08 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
150,920354922 ± 0,000003212 Da
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
123,9 ± 1 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
151,919798414 ± 0,000001081 Da
g-factor
0
natural abundance
0,2 ± 0,03
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
108 ± 8 Ty
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
152,921756945 ± 0,000001075 Da
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
240,6 ± 0,7 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

154Gd

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
153,920872974 ± 0,000001066 Da
g-factor
0
natural abundance
2,18 ± 0,02
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

155Gd

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
154,922629356 ± 0,000001055 Da
g-factor
-0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
natural abundance
14,8 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
dátum objavu1933
parity-

156Gd

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
155,92213012 ± 0,000001054 Da
g-factor
0
natural abundance
20,47 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

157Gd

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
156,923967424 ± 0,000001048 Da
g-factor
-0,22653333333333 ± 0,0004
natural abundance
15,65 ± 0,04
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
dátum objavu1933
parity-

158Gd

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
157,9241112 ± 0,000001048 Da
g-factor
0
natural abundance
24,84 ± 0,08
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

159Gd

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
158,926395822 ± 0,000001051 Da
g-factor
-0,29333333333333 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,479 ± 0,004 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Gd

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
159,927061202 ± 0,000001206 Da
g-factor
0
natural abundance
21,86 ± 0,03
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

161Gd

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
160,929676267 ± 0,000001614 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,646 ± 0,003 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Gd

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
161,930991812 ± 0,000004254 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,4 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Gd

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
162,93409664 ± 0,000000855 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
68 ± 3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Gd

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
163,935916193 ± 0,000001073 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Gd

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
164,93931708 ± 0,0000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,6 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Gd

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
165,941630413 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,1 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Gd

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
166,945490012 ± 0,000005596 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Gd

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
167,948309 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,03 ± 0,16 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Gd

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
168,952882 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
750 ± 210 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
169,956146 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
420 ± 130 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
170,961127 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
171,964605 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJean de Marignac
miesto nálezuSwitzerland
dátum objavu1880
etymológiaNamed after the mineral gadolinite.
pronunciationGAD-eh-LIN-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
6,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0000007 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000023 %
natural abundance (Slnko)
0,0000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854