Gadolinium

Gadolinium (Gd)

grundämne
Atomnummer64
Atommassa157.25
masstal158
Grupp
Period6
Blockf
proton64 p+
neutron94 n0
elektron64 e-
Animated Bohrs atommodell of Gd (Gadolinium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
180 pm
molvolym
Kovalent Radie
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
Van der Waalsradie
234 pm
densitet
7,9 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Gadolinium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
6,149796 eV/particle
joniseringsenergi of Gd (Gadolinium)
ångbildningsvärme
398 kJ/mol
smältvärme
Bildningsentalpi
397,5 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 18, 25, 9, 2
Bohrs atommodell: Gd (Gadolinium)
valenselektron2
Elektronformel: Gd (Gadolinium)
elektronkonfiguration[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced Bohrs atommodell of Gd (Gadolinium)
Orbital Diagram of Gd (Gadolinium)
oxidationstal0, 1, 2, 3
elektronegativitet
1.2
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
3 546,15 K
Smältpunkt
1 586,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Silver
appearancesilvery white
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
0,0000094 1/K
molar heat capacity
37,03 J/(mol K)
Specifik värmekapacitet
0,236 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
0,77 MS/m
resistivitet
0,0000013 m Ω
supraledare
magnetism
typeferromagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
292 K
Néel temperature
struktur
KristallstrukturEnkelt hexagonalt (HEX)
Gitterkonstant
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
38 GPa
skjuvmodul
22 GPa
Young's modulus
55 GPa
Poissons konstant
0,26
ljudhastighet
2 680 m/s
klassificering
KategoriLantanoider, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
49 000
Neutron Mass Absorption
7,3
kvanttal9D2
rymdgrupp194 (P63/mmc)

Gadoliniumisotoper

Stabila isotoper5
Instabila isotoper35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

masstal133
neutrontal69
relative atomic mass
132,961288 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

masstal134
neutrontal70
relative atomic mass
133,955416 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

masstal135
neutrontal71
relative atomic mass
134,952496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,1 ± 0,2 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

masstal136
neutrontal72
relative atomic mass
135,9473 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2000
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

masstal137
neutrontal73
relative atomic mass
136,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,2 ± 0,2 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1999
Paritet

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

masstal138
neutrontal74
relative atomic mass
137,940247 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,7 ± 0,9 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

masstal139
neutrontal75
relative atomic mass
138,93813 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5,7 ± 0,3 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1983
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

masstal140
neutrontal76
relative atomic mass
139,933674 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
15,8 ± 0,4 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

masstal141
neutrontal77
relative atomic mass
140,932126 ± 0,000021213 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
14 ± 4 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1986
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

masstal142
neutrontal78
relative atomic mass
141,928116 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
70,2 ± 0,6 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1986
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

masstal143
neutrontal79
relative atomic mass
142,926750678 ± 0,000215032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
39 ± 2 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1975
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

masstal144
neutrontal80
relative atomic mass
143,922963 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,47 ± 0,06 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1968
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

masstal145
neutrontal81
relative atomic mass
144,921710051 ± 0,000021165 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
23 ± 0,4 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1959
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

masstal146
neutrontal82
relative atomic mass
145,918318513 ± 0,000004376 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
48,27 ± 0,09 d
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1957
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

147Gd

masstal147
neutrontal83
relative atomic mass
146,919101014 ± 0,000002025 Da
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
38,06 ± 0,12 h
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1957
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

masstal148
neutrontal84
relative atomic mass
147,918121414 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
71,3 ± 1 y
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1953
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

masstal149
neutrontal85
relative atomic mass
148,919347666 ± 0,000003553 Da
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
9,28 ± 0,1 d
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1951
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

masstal150
neutrontal86
relative atomic mass
149,918663949 ± 0,0000065 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,79 ± 0,08 My
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1953
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

masstal151
neutrontal87
relative atomic mass
150,920354922 ± 0,000003212 Da
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
123,9 ± 1 d
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1950
Paritet-

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

masstal152
neutrontal88
relative atomic mass
151,919798414 ± 0,000001081 Da
g-factor
0
natural abundance
0,2 ± 0,03
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
108 ± 8 Ty
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1938
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

masstal153
neutrontal89
relative atomic mass
152,921756945 ± 0,000001075 Da
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
240,6 ± 0,7 d
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1947
Paritet-

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

154Gd

masstal154
neutrontal90
relative atomic mass
153,920872974 ± 0,000001066 Da
g-factor
0
natural abundance
2,18 ± 0,02
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1938
Paritet+

155Gd

masstal155
neutrontal91
relative atomic mass
154,922629356 ± 0,000001055 Da
g-factor
−0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
natural abundance
14,8 ± 0,09
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
upptäcktsdatum1933
Paritet-

156Gd

masstal156
neutrontal92
relative atomic mass
155,92213012 ± 0,000001054 Da
g-factor
0
natural abundance
20,47 ± 0,03
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1933
Paritet+

157Gd

masstal157
neutrontal93
relative atomic mass
156,923967424 ± 0,000001048 Da
g-factor
−0,22653333333333 ± 0,0004
natural abundance
15,65 ± 0,04
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
upptäcktsdatum1933
Paritet-

158Gd

masstal158
neutrontal94
relative atomic mass
157,9241112 ± 0,000001048 Da
g-factor
0
natural abundance
24,84 ± 0,08
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1933
Paritet+

159Gd

masstal159
neutrontal95
relative atomic mass
158,926395822 ± 0,000001051 Da
g-factor
−0,29333333333333 ± 0,02
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
18,479 ± 0,004 h
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1949
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

160Gd

masstal160
neutrontal96
relative atomic mass
159,927061202 ± 0,000001206 Da
g-factor
0
natural abundance
21,86 ± 0,03
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1933
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)

161Gd

masstal161
neutrontal97
relative atomic mass
160,929676267 ± 0,000001614 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,646 ± 0,003 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1949
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

162Gd

masstal162
neutrontal98
relative atomic mass
161,930991812 ± 0,000004254 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
8,4 ± 0,2 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1967
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

163Gd

masstal163
neutrontal99
relative atomic mass
162,93409664 ± 0,000000855 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
68 ± 3 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

164Gd

masstal164
neutrontal100
relative atomic mass
163,935916193 ± 0,000001073 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
45 ± 3 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1988
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

165Gd

masstal165
neutrontal101
relative atomic mass
164,93931708 ± 0,0000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11,6 ± 1 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1998
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

166Gd

masstal166
neutrontal102
relative atomic mass
165,941630413 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5,1 ± 0,8 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2005
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

167Gd

masstal167
neutrontal103
relative atomic mass
166,945490012 ± 0,000005596 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,2 ± 0,3 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2012
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

168Gd

masstal168
neutrontal104
relative atomic mass
167,948309 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,03 ± 0,16 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

169Gd

masstal169
neutrontal105
relative atomic mass
168,952882 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
750 ± 210 ms
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2012
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

masstal170
neutrontal106
relative atomic mass
169,956146 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
420 ± 130 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2012
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

masstal171
neutrontal107
relative atomic mass
170,961127 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2018
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

masstal172
neutrontal108
relative atomic mass
171,964605 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2018
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

historia

upptäckare eller uppfinnareJean de Marignac
fyndplatsSwitzerland
upptäcktsdatum1880
etymologiNamed after the mineral gadolinite.
uttalGAD-eh-LIN-i-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
6,2 mg/kg
natural abundance (världshav)
0,0000007 mg/L
natural abundance (människokropp)
natural abundance (meteoroid)
0,000023 %
natural abundance (Solen)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854