แกโดลิเนียม

แกโดลิเนียม (Gd)

element with the atomic number of 64
เลขอะตอม64
มวลอะตอม157.25
เลขมวล158
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน64 p+
นิวตรอน94 n0
อิเล็กตรอน64 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Gd (แกโดลิเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
93.8 pm
Crystal Radius
107.8 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
234 pm
ความหนาแน่น
7.9 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แกโดลิเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.149796 eV/particle
ionization energy of Gd (แกโดลิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
398 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
397.5 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 25, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Gd (แกโดลิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Gd (แกโดลิเนียม)
electron configuration[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Gd (แกโดลิเนียม)
Orbital Diagram of Gd (แกโดลิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.2
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,546.15 K
จุดหลอมเหลว
1,586.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000094 1/K
molar heat capacity
37.03 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.236 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.77 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
292 K
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
38 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
22 GPa
Young's modulus
55 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
2,680 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49,000
Neutron Mass Absorption
7.3
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

เลขมวล133
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
132.961288 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

เลขมวล134
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
133.955416 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

เลขมวล135
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
134.952496 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

เลขมวล136
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
135.9473 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

เลขมวล137
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
136.94502 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

เลขมวล138
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
137.940247 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

เลขมวล139
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
138.93813 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

เลขมวล140
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
139.933674 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.8 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

เลขมวล141
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
140.932126 ± 0.000021213 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14 ± 4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

เลขมวล142
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
141.928116 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.2 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

เลขมวล143
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
142.926750678 ± 0.000215032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

เลขมวล144
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
143.922963 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.47 ± 0.06 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

เลขมวล145
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
144.921710051 ± 0.000021165 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

เลขมวล146
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
145.918318513 ± 0.000004376 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.27 ± 0.09 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

147Gd

เลขมวล147
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
146.919101014 ± 0.000002025 Da
g-factor
0.29142857142857 ± 0.025714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.06 ± 0.12 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

เลขมวล148
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
147.918121414 ± 0.000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
71.3 ± 1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

เลขมวล149
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
148.919347666 ± 0.000003553 Da
g-factor
0.25142857142857 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.28 ± 0.1 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

เลขมวล150
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
149.918663949 ± 0.0000065 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.79 ± 0.08 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

เลขมวล151
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
150.920354922 ± 0.000003212 Da
g-factor
0.22 ± 0.017142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
123.9 ± 1 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

เลขมวล152
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
151.919798414 ± 0.000001081 Da
g-factor
0
natural abundance
0.2 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
108 ± 8 Ty
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

เลขมวล153
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
152.921756945 ± 0.000001075 Da
g-factor
0.25333333333333 ± 0.053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
240.6 ± 0.7 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

154Gd

เลขมวล154
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
153.920872974 ± 0.000001066 Da
g-factor
0
natural abundance
2.18 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

155Gd

เลขมวล155
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
154.922629356 ± 0.000001055 Da
g-factor
-0.17273333333333 ± 0.00026666666666667
natural abundance
14.8 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

156Gd

เลขมวล156
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
155.92213012 ± 0.000001054 Da
g-factor
0
natural abundance
20.47 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

157Gd

เลขมวล157
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
156.923967424 ± 0.000001048 Da
g-factor
-0.22653333333333 ± 0.0004
natural abundance
15.65 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.35 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

158Gd

เลขมวล158
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
157.9241112 ± 0.000001048 Da
g-factor
0
natural abundance
24.84 ± 0.08
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

159Gd

เลขมวล159
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
158.926395822 ± 0.000001051 Da
g-factor
-0.29333333333333 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.479 ± 0.004 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Gd

เลขมวล160
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
159.927061202 ± 0.000001206 Da
g-factor
0
natural abundance
21.86 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

161Gd

เลขมวล161
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
160.929676267 ± 0.000001614 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.646 ± 0.003 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Gd

เลขมวล162
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
161.930991812 ± 0.000004254 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Gd

เลขมวล163
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
162.93409664 ± 0.000000855 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
68 ± 3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Gd

เลขมวล164
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
163.935916193 ± 0.000001073 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Gd

เลขมวล165
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
164.93931708 ± 0.0000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.6 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Gd

เลขมวล166
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
165.941630413 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Gd

เลขมวล167
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
166.945490012 ± 0.000005596 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Gd

เลขมวล168
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
167.948309 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.03 ± 0.16 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Gd

เลขมวล169
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
168.952882 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
750 ± 210 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

เลขมวล170
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
169.956146 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
420 ± 130 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

เลขมวล171
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
170.961127 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

เลขมวล172
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
171.964605 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jean de Marignac
สถานที่ค้นพบSwitzerland
ถูกค้นพบเมื่อ1880
ศัพทมูลวิทยาNamed after the mineral gadolinite.
pronunciationGAD-eh-LIN-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
6.2 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000007 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000023 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854

alias

 • Gd

การแปล

 • ฝรั่งเศสgadolinium
 • อิตาลีgadolinio
 • อังกฤษgadolinium
 • เยอรมันGadolinium
 • อัมฮาราጋዶሊኒየም
 • อาหรับغادولينيوم
 • อาเซอร์ไบจานQadolinium
 • เบลารุสГадаліній
 • บัลแกเรียгадолиний
 • บังกลาগ্যাডালিনিয়াম
 • บอสเนียgadolinij
 • คาตาลันgadolini
 • คอร์ซิกาGadoliniu
 • เช็กgadolinium
 • ชูวัชГадолини
 • เวลส์Gadoliniwm
 • เดนมาร์กgadolinium
 • กรีกγαδολίνιο
 • เอสเปรันโตgadolinio
 • สเปนgadolinio
 • เอสโตเนียgadoliinium
 • บาสก์gadolinio
 • เอกซ์เตรมาดูราGadolíniu
 • เปอร์เซียگادولینیم
 • ฟินแลนด์gadolinium
 • ฟรูลีGadolini
 • ไอริชgadailiniam
 • กาลิเซียgadolinio
 • มานซ์Gadolinnium
 • จีนแคะgadolinium
 • ฮิบรูגדוליניום
 • ฮินดีगैडोलिनियम
 • ฮินดีฟิจิGadolinium
 • โครเอเชียgadolinij
 • เฮติครีโอลGadolinyòm
 • ฮังการีgadolínium
 • อาร์เมเนียգադոլինիում
 • อินเตอร์ลิงกัวgadolinium
 • อินโดนีเซียgadolinium
 • อีโดgadolinio
 • ญี่ปุ่นガドリニウム
 • โลชบันjinmrgadolini
 • ชวาGadolinium
 • จอร์เจียგადოლინიუმი
 • คาซัคГадолиний
 • เกาหลี가돌리늄
 • โกมิГадолиний
 • ละตินgadolinium
 • ลักเซมเบิร์กGadolinium
 • ลิกูเรียGadolinio
 • ลิทัวเนียgadolinis
 • ลัตเวียgadolīnijs
 • มาลายาลัมഗാഡോലിനിയം
 • มราฐีगॅडोलिनियम
 • มารีตะวันตกГадолиний
 • มาเลย์Gadolinium
 • พม่าဂါဒိုလီနီယမ်
 • ดัตช์gadolinium
 • นอร์เวย์นีนอสก์gadolinium
 • โปแลนด์gadolin
 • ลาฮ์นดาگاڈولینیم
 • โปรตุเกสgadolínio
 • เคชวาGadolinyu
 • โรมาเนียgadoliniu
 • รัสเซียгадолиний
 • ซาคาГадолиниум
 • ซิซิลีgaduliniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียGadolinijum
 • สโลวักgadolínium
 • สโลวีเนียgadolinij
 • แอลเบเนียgadolini
 • เซอร์เบียгадолинијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Gadolinium
 • สวีเดนgadolinium
 • ทมิฬகடோலினியம்
 • ตุรกีgadolinyum
 • อุยกูร์گادولنىي
 • ยูเครนгадоліній
 • อูรดูگیڈولنیئم
 • เวปส์Gadolinii
 • เวียดนามgadolini
 • วาเรย์gadolinyo
 • คัลมืยค์Гадолиниум
 • โยรูบาGadolinium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลgadolinium
 • เบรตันgadoliniom
 • เซบูGadolinyo
 • มาซิโดเนียГодолиниум
 • เคิร์ดตอนกลางگادۆلینیۆم
 • โอดิยาଗ୍ୟାଡ଼ୋଲିନିଅମ
 • คุชราตગેડોલિનીયમ
 • อ็อกซิตันgadolini
 • ตาตาร์гадолиний
 • อุซเบกGadoliniy
 • พีดมอนต์Gadolini
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Гадалін
 • เนวาร์ग्याडोलिनियम
 • อาโรมาเนียGadoliniu
 • ทาจิกГадолиний
 • คีร์กีซГадолиний
 • ลิมเบิร์กGadolinium
 • สันสกฤตग्याडोलिनियम
 • มอลตาgadolinju
 • เกลิกสกอตGadolinium
 • เนปาลग्याडोलिनियम
 • บาลีग्याडोलिनियम
 • เตลูกูగాడోలీనియం
 • cdoGadolinium
 • จีนมินหนานGadolinium
 • อัสตูเรียสGadoliniu
 • โภชปุรีगैडोलिनियम
 • โปรตุเกส (บราซิล)gadolínio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาgadolinio
 • ตากาล็อกGadolinyo
 • จีนคลาสสิก
 • แอฟริกานส์Gadolinium
 • kbpKatɔlɩnɩyɔm
 • oloGadoliinii
 • มองโกเลียгадолини
 • ฟริเซียนเหนือGadoliinium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • กันนาดาಗ್ಯಾಡೊಲಿನಿಯಮ್
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาGadolìniu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)gadolinium
 • สวาฮีลีGadolini
 • อาหรับโมร็อกโกݣادولينيوم
 • บัชคีร์Гадолиний
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์جادولينيوم
 • พัชโตگاډولينيوم
 • คอร์นิชGadoliniom
 • บาหลีGadolinium
 • ปัญจาบਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ