แกโดลิเนียม

แกโดลิเนียม (Gd)

element with the atomic number of 64
เลขอะตอม64
มวลอะตอม157.25
เลขมวล158
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน64 p+
นิวตรอน94 n0
Electrons64 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Gd (แกโดลิเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
93.8 pm
Crystal Radius
107.8 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
234 pm
ความหนาแน่น
7.9 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.149796 eV/particle
ionization energy of Gd (แกโดลิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
398 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
397.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 25, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Gd (แกโดลิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Gd (แกโดลิเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f7 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Gd (แกโดลิเนียม)
Orbital Diagram of Gd (แกโดลิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.2
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,546.15 K
จุดหลอมเหลว
1,586.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000094 1/K
molar heat capacity
37.03 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.236 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.77 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
292 K
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
38 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
22 GPa
Young's modulus
55 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
2,680 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
49,000
Neutron Mass Absorption
7.3
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Radioactive Isotopes34

133Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.961288 ± 0.000537 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

133Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.955416 ± 0.000429 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

134Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.952496 ± 0.000429 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

135Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.9473 ± 0.00032 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

136Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.94502 ± 0.00032 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity

137Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

138Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.940247 ± 0.000215 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

138Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.93813 ± 0.00021 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

139Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.933674 ± 0.00003 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
15.8 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

140Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.932126 ± 0.000021213 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
14 ± 4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

141Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.928116 ± 0.00003 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
70.2 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

142Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.926750678 ± 0.000215032 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
39 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

143Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
β+α (β+-delayed α emission)%

144Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.922963 ± 0.00003 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.47 ± 0.06 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

144Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.921710051 ± 0.000021165 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
23 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

145Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.918318513 ± 0.000004376 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
48.27 ± 0.09 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

146Gd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

147Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.919101014 ± 0.000002025 Da
เลขมวล147
g-factor
0.29142857142857 ± 0.025714285714286
ครึ่งชีวิต
38.06 ± 0.12 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

147Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.918121414 ± 0.000001566 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
71.3 ± 1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

148Gd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

149Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.919347666 ± 0.000003553 Da
เลขมวล149
g-factor
0.25142857142857 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
9.28 ± 0.1 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

149Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.918663949 ± 0.0000065 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.79 ± 0.08 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

150Gd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

151Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.920354922 ± 0.000003212 Da
เลขมวล151
g-factor
0.22 ± 0.017142857142857
ครึ่งชีวิต
123.9 ± 1 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

151Gd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
0.2 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
151.919798414 ± 0.000001081 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
108 ± 8 Ty
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

152Gd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

153Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.921756945 ± 0.000001075 Da
เลขมวล153
g-factor
0.25333333333333 ± 0.053333333333333
ครึ่งชีวิต
240.6 ± 0.7 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

153Gd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

154Gd

natural abundance
2.18 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
153.920872974 ± 0.000001066 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

155Gd

natural abundance
14.8 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
154.922629356 ± 0.000001055 Da
เลขมวล155
g-factor
-0.17273333333333 ± 0.00026666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

156Gd

natural abundance
20.47 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
155.92213012 ± 0.000001054 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

157Gd

natural abundance
15.65 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
156.923967424 ± 0.000001048 Da
เลขมวล157
g-factor
-0.22653333333333 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.35 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

158Gd

natural abundance
24.84 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
157.9241112 ± 0.000001048 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

159Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.926395822 ± 0.000001051 Da
เลขมวล159
g-factor
-0.29333333333333 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
18.479 ± 0.004 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

159Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Gd

natural abundance
21.86 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
159.927061202 ± 0.000001206 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

160Gd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

161Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.929676267 ± 0.000001614 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.646 ± 0.003 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

161Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.930991812 ± 0.000004254 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

162Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.93409664 ± 0.000000855 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
68 ± 3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

163Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.935916193 ± 0.000001073 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
45 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

164Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

165Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.93931708 ± 0.0000014 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.6 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

165Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

166Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.941630413 ± 0.0000017 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

166Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.945490012 ± 0.000005596 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

167Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.948309 ± 0.000322 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.03 ± 0.16 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

168Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.952882 ± 0.000429 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
750 ± 210 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

169Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.956146 ± 0.000537 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
420 ± 130 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

170Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.961127 ± 0.000537 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

171Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.964605 ± 0.000322 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

172Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gadolinium.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jean de Marignac
สถานที่ค้นพบSwitzerland
ถูกค้นพบเมื่อ1880
ศัพทมูลวิทยาNamed after the mineral gadolinite.
pronunciationGAD-eh-LIN-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
6.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000023 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854