Gađolini

Gađolini (Gd)

element with the atomic number of 64
Số nguyên tử64
Nguyên tử khối157.25
số khối158
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton64 p+
Nơ tron94 n0
Electrons64 e-
Animated Mô hình Bohr of Gd (Gađolini)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
180 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
Bán kính van der Waals
234 pm
mật độ
7,9 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
6,149796 eV/particle
ionization energy of Gd (Gađolini)
Nhiệt bay hơi
398 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
397,5 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 25, 9, 2
Mô hình Bohr: Gd (Gađolini)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Gd (Gađolini)
Cấu hình electron[Xe] 4f7 5d1 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Gd (Gađolini)
Orbital Diagram of Gd (Gađolini)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.2
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.546,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.586,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000094 1/K
molar heat capacity
37,03 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,236 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
0,77 MS/m
điện trở suất
0,0000013 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeferromagnetic
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
292 K
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
38 GPa
Modul ngang
22 GPa
mô đun Young
55 GPa
Hệ số Poisson
0,26
tốc độ âm thanh
2.680 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
49.000
Neutron Mass Absorption
7,3
Số lượng tử9D2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Gadolini

Các đồng vị bền7
Các đồng vị không bền33
Radioactive Isotopes34

133Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,961288 ± 0,000537 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

133Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,955416 ± 0,000429 Da
số khối134
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

134Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,952496 ± 0,000429 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
1,1 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity+

135Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,9473 ± 0,00032 Da
số khối136
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2000
parity+

136Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,94502 ± 0,00032 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
2,2 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity

137Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

138Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,940247 ± 0,000215 Da
số khối138
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,7 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

138Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,93813 ± 0,00021 Da
số khối139
g-factor
chu kỳ bán rã
5,7 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity-

139Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,933674 ± 0,00003 Da
số khối140
g-factor
0
chu kỳ bán rã
15,8 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

140Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,932126 ± 0,000021213 Da
số khối141
g-factor
chu kỳ bán rã
14 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

141Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,928116 ± 0,00003 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
70,2 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

142Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,926750678 ± 0,000215032 Da
số khối143
g-factor
chu kỳ bán rã
39 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

143Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
β+α (β+-delayed α emission)%

144Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,922963 ± 0,00003 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,47 ± 0,06 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

144Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,921710051 ± 0,000021165 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
23 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

145Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,918318513 ± 0,000004376 Da
số khối146
g-factor
0
chu kỳ bán rã
48,27 ± 0,09 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1957
parity+

146Gd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

147Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,919101014 ± 0,000002025 Da
số khối147
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
chu kỳ bán rã
38,06 ± 0,12 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity-

147Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,918121414 ± 0,000001566 Da
số khối148
g-factor
0
chu kỳ bán rã
71,3 ± 1 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

148Gd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

149Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,919347666 ± 0,000003553 Da
số khối149
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
chu kỳ bán rã
9,28 ± 0,1 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

149Gd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,918663949 ± 0,0000065 Da
số khối150
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,79 ± 0,08 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

150Gd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

151Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,920354922 ± 0,000003212 Da
số khối151
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
chu kỳ bán rã
123,9 ± 1 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

151Gd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
0,2 ± 0,03
relative atomic mass
151,919798414 ± 0,000001081 Da
số khối152
g-factor
0
chu kỳ bán rã
108 ± 8 Ty
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

152Gd Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

153Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,921756945 ± 0,000001075 Da
số khối153
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
chu kỳ bán rã
240,6 ± 0,7 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity-

153Gd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

154Gd

natural abundance
2,18 ± 0,02
relative atomic mass
153,920872974 ± 0,000001066 Da
số khối154
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

155Gd

natural abundance
14,8 ± 0,09
relative atomic mass
154,922629356 ± 0,000001055 Da
số khối155
g-factor
-0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
ngày khám phá1933
parity-

156Gd

natural abundance
20,47 ± 0,03
relative atomic mass
155,92213012 ± 0,000001054 Da
số khối156
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

157Gd

natural abundance
15,65 ± 0,04
relative atomic mass
156,923967424 ± 0,000001048 Da
số khối157
g-factor
-0,22653333333333 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
ngày khám phá1933
parity-

158Gd

natural abundance
24,84 ± 0,08
relative atomic mass
157,9241112 ± 0,000001048 Da
số khối158
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

159Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,926395822 ± 0,000001051 Da
số khối159
g-factor
-0,29333333333333 ± 0,02
chu kỳ bán rã
18,479 ± 0,004 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

159Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Gd

natural abundance
21,86 ± 0,03
relative atomic mass
159,927061202 ± 0,000001206 Da
số khối160
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

160Gd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

161Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,929676267 ± 0,000001614 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
3,646 ± 0,003 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

161Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,930991812 ± 0,000004254 Da
số khối162
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,4 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

162Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,93409664 ± 0,000000855 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
68 ± 3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

163Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,935916193 ± 0,000001073 Da
số khối164
g-factor
0
chu kỳ bán rã
45 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1988
parity+

164Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

165Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,93931708 ± 0,0000014 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
11,6 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1998
parity-

165Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

166Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,941630413 ± 0,0000017 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,1 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

166Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,945490012 ± 0,000005596 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
4,2 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

167Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,948309 ± 0,000322 Da
số khối168
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,03 ± 0,16 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

168Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,952882 ± 0,000429 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
750 ± 210 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

169Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,956146 ± 0,000537 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
420 ± 130 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

170Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,961127 ± 0,000537 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

171Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Gd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,964605 ± 0,000322 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

172Gd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gadolinium

lịch sử

được phát hiện bởiJean de Marignac
nơi khám pháSwitzerland
ngày khám phá1880
từ nguyên họcNamed after the mineral gadolinite.
cách phát âmGAD-eh-LIN-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
6,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000023 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854