Hafnium

Hafnium (Hf)

chemický prvek s atomovým číslem 72
Atomové číslo72
Atomová hmotnost178.49
Nukleonové číslo180
Skupina4
Perioda6
Blokd
proton72 p+
neutron108 n0
elektron72 e-
Animated Bohrův model atomu of Hf (Hafnium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
155 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
152 pm
Metallic Radius
144 pm
iontový poloměr
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsův poloměr
223 pm
hustota
13,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hafnium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
6,82507 eV/particle
Ionizační energie of Hf (Hafnium)
měrné skupenské teplo varu
575 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
25,1 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
618,4 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 10, 2
Bohrův model atomu: Hf (Hafnium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Hf (Hafnium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Hf (Hafnium)
Orbital Diagram of Hf (Hafnium)
Oxidační číslo-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
0,8583981383413326 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 873,15 K
Teplota tání
2 506,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledsteel gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000059 1/K
Molární tepelná kapacita
25,73 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,144 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
3,3 MS/m
rezistivita
0,0000003 m Ω
supravodivost
0,128 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
5,5 MPa
stlačitelnost
110 GPa
modul pružnosti ve smyku
30 GPa
modul pružnosti v tahu
78 GPa
Poissonova konstanta
0,37
rychlost zvuku
3 010 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
104
Neutron Mass Absorption
0,02
kvantové číslo3F2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy hafnia

Stabilní izotopy5
Nestabilní izotopy33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

Nukleonové číslo153
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
152,970692 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2000
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

Nukleonové číslo154
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
153,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

Nukleonové číslo155
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
154,963167 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
843 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

Nukleonové číslo156
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
155,959399083 ± 0,000160752 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

Nukleonové číslo157
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
156,958288 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
115 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

Nukleonové číslo158
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
157,954801217 ± 0,00001878 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,85 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

Nukleonové číslo159
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
158,953995837 ± 0,000018049 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,2 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

Nukleonové číslo160
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
159,950682728 ± 0,000010241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

Nukleonové číslo161
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
160,950277927 ± 0,000025174 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,4 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

Nukleonové číslo162
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
161,947215526 ± 0,00000961 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,4 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

Nukleonové číslo163
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
162,947107211 ± 0,000027582 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

Nukleonové číslo164
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
163,944370709 ± 0,000016975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
111 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

Nukleonové číslo165
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
164,944567 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
76 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

Nukleonové číslo166
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
165,94218 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,77 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

Nukleonové číslo167
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
166,9426 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,05 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

Nukleonové číslo168
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
167,940568 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,95 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

Nukleonové číslo169
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
168,941259 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,24 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

Nukleonové číslo170
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
169,939609 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,01 ± 0,13 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

171Hf

Nukleonové číslo171
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
170,940492 ± 0,000031 Da
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,1 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

Nukleonové číslo172
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
171,939449716 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,87 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

173Hf

Nukleonové číslo173
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
172,940513 ± 0,00003 Da
g-factor
1,004 ± 0,014
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,6 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

Nukleonové číslo174
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
173,940048377 ± 0,000002425 Da
g-factor
0
natural abundance
0,16 ± 0,12
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 0,4 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

Nukleonové číslo175
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
174,941511424 ± 0,00000245 Da
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70,65 ± 0,19 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

176Hf

Nukleonové číslo176
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
175,941409797 ± 0,000001591 Da
g-factor
0
natural abundance
5,26 ± 0,7
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

177Hf

Nukleonové číslo177
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
176,943230187 ± 0,000001514 Da
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
natural abundance
18,6 ± 0,16
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

178Hf

Nukleonové číslo178
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
177,943708322 ± 0,000001519 Da
g-factor
0
natural abundance
27,28 ± 0,28
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

179Hf

Nukleonové číslo179
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
178,945825705 ± 0,00000152 Da
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
natural abundance
13,62 ± 0,11
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

180Hf

Nukleonové číslo180
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
179,946559537 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
35,08 ± 0,33
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

181Hf

Nukleonové číslo181
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
180,949110834 ± 0,000001527 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,39 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

182Hf

Nukleonové číslo182
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
181,950563684 ± 0,000006619 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,9 ± 0,09 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

183Hf

Nukleonové číslo183
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
182,953533203 ± 0,000032251 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,018 ± 0,002 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

184Hf

Nukleonové číslo184
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
183,955448507 ± 0,000042625 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,12 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

185Hf

Nukleonové číslo185
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
184,958862 ± 0,000069 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,5 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1993
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

186Hf

Nukleonové číslo186
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
185,960897 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,6 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1998
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

187Hf

Nukleonové číslo187
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
186,964573 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

188Hf

Nukleonové číslo188
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
187,966903 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

189Hf

Nukleonové číslo189
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
188,970853 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

190Hf

Nukleonové číslo190
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
189,973376 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

dějiny

objevitel nebo vynálezceDirk Coster, Georg von Hevesy
místo objevu/vynálezuDenmark
datum objevu1923
etymologieFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
výslovnostHAF-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,000007 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Slunce)
0,0000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356