Hafn

Hafn (Hf)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa72
Masa atomowa178.49
liczba masowa180
Grupa4
Okres6
Blokd
Protony72 p+
Neutrony108 n0
Elektrony72 e-
Animated Model atomu Bohra of Hf (Hafn)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
152 pm
Metallic Radius
144 pm
Promień jonowy
58 pm
Crystal Radius
72 pm
promień van der Waalsa
223 pm
gęstość
13,3 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,82507 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Hf (Hafn)
ciepło parowania
575 kJ/mol
ciepło topnienia
25,1 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
618,4 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 10, 2
Model atomu Bohra: Hf (Hafn)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d2 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Hf (Hafn)
Orbital Diagram of Hf (Hafn)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.3
Electrophilicity
0,8583981383413326 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 873,15 K
Temperatura topnienia
2 506,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancesteel gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000059 1/K
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,144 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,3 MS/m
rezystywność
0,0000003 m Ω
nadprzewodnictwo
0,128 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
110 GPa
moduł Kirchhoffa
30 GPa
moduł Younga
78 GPa
współczynnik Poissona
0,37
prędkość dźwięku
3 010 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
104
Neutron Mass Absorption
0,02
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes33

153Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,970692 ± 0,000322 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

153Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

154Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,964863 ± 0,000322 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

154Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,963167 ± 0,000322 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
843 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

155Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

156Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,959399083 ± 0,000160752 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
23 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

156Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

157Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,958288 ± 0,000215 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
115 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

157Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,954801217 ± 0,00001878 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,85 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

158Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,953995837 ± 0,000018049 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,2 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

159Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,950682728 ± 0,000010241 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

160Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,950277927 ± 0,000025174 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,4 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

161Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,947215526 ± 0,00000961 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
39,4 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

162Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,947107211 ± 0,000027582 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

163Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

164Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,944370709 ± 0,000016975 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
111 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

164Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,944567 ± 0,00003 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
76 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

165Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,94218 ± 0,00003 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,77 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

166Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,9426 ± 0,00003 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,05 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość

167Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,940568 ± 0,00003 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,95 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

168Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,941259 ± 0,00003 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,24 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość-

169Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,939609 ± 0,00003 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
16,01 ± 0,13 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

170Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

171Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,940492 ± 0,000031 Da
liczba masowa171
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
czas połowicznego rozpadu
12,1 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

171Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,939449716 ± 0,000026224 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,87 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

172Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

173Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,940513 ± 0,00003 Da
liczba masowa173
g-factor
1,004 ± 0,014
czas połowicznego rozpadu
23,6 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

173Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,16 ± 0,12
względna masa atomowa
173,940048377 ± 0,000002425 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,4 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

174Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

175Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,941511424 ± 0,00000245 Da
liczba masowa175
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
czas połowicznego rozpadu
70,65 ± 0,19 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
data odkrycia1949
parzystość-

175Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

176Hf

abundancja naturalna
5,26 ± 0,7
względna masa atomowa
175,941409797 ± 0,000001591 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

177Hf

abundancja naturalna
18,6 ± 0,16
względna masa atomowa
176,943230187 ± 0,000001514 Da
liczba masowa177
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość-

178Hf

abundancja naturalna
27,28 ± 0,28
względna masa atomowa
177,943708322 ± 0,000001519 Da
liczba masowa178
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

179Hf

abundancja naturalna
13,62 ± 0,11
względna masa atomowa
178,945825705 ± 0,00000152 Da
liczba masowa179
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość+

180Hf

abundancja naturalna
35,08 ± 0,33
względna masa atomowa
179,946559537 ± 0,000001525 Da
liczba masowa180
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

181Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,949110834 ± 0,000001527 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42,39 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

181Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

182Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,950563684 ± 0,000006619 Da
liczba masowa182
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,9 ± 0,09 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

182Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

183Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,953533203 ± 0,000032251 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,018 ± 0,002 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

183Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

184Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,955448507 ± 0,000042625 Da
liczba masowa184
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,12 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

184Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

185Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,958862 ± 0,000069 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

185Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

186Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,960897 ± 0,000055 Da
liczba masowa186
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,6 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

186Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

187Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,964573 ± 0,000215 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

187Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

188Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,966903 ± 0,000322 Da
liczba masowa188
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

188Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

189Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,970853 ± 0,000322 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

189Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190Hf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,973376 ± 0,000429 Da
liczba masowa190
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

190Hf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Hf-crystal bar

historia

odkrywca lub wynalazcaDirk Coster, Georg von Hevesy
miejsce odkryciaDenmark
data odkrycia1923
etymologiaFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
wymowaHAF-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000017 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356