Hafn

Hafn (Hf)

72. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa72
Masa atomowa178.49
liczba masowa180
Grupa4
Okres6
Blokd
proton72 p+
neutron108 n0
elektron72 e-
Animated Model atomu Bohra of Hf (Hafn)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
152 pm
Metallic Radius
144 pm
Promień jonowy
58 pm
Crystal Radius
72 pm
promień van der Waalsa
223 pm
gęstość
13,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hafn020406080100120140160180200220240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,82507 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Hf (Hafn)
ciepło parowania
575 kJ/mol
ciepło topnienia
25,1 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
618,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 10, 2
Model atomu Bohra: Hf (Hafn)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Hf (Hafn)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d2 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Hf (Hafn)
Orbital Diagram of Hf (Hafn)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.3
Electrophilicity Index
0,8583981383413326 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 873,15 K
Temperatura topnienia
2 506,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancesteel gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000059 1/K
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,144 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,3 MS/m
rezystywność
0,0000003 m Ω
nadprzewodnictwo
0,128 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000053 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000946 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000705
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
110 GPa
moduł Kirchhoffa
30 GPa
moduł Younga
78 GPa
współczynnik Poissona
0,37
prędkość dźwięku
3 010 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number50
Mendeleev Number45
Pettifor Number50
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
103 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
104
Neutron Mass Absorption
0,02
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Hafnium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy33
Natural Isotopes6
Isotopic Composition18035.08%18035.08%17827.28%17827.28%17718.60%17718.60%17913.62%17913.62%1765.26%1765.26%1740.16%1740.16%

153Hf

liczba masowa153
liczba neutronów81
względna masa atomowa
152,970692 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

154Hf

liczba masowa154
liczba neutronów82
względna masa atomowa
153,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

155Hf

liczba masowa155
liczba neutronów83
względna masa atomowa
154,963167 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
843 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

156Hf

liczba masowa156
liczba neutronów84
względna masa atomowa
155,959399083 ± 0,000160752 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Hf

liczba masowa157
liczba neutronów85
względna masa atomowa
156,958288 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
115 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)14%

158Hf

liczba masowa158
liczba neutronów86
względna masa atomowa
157,954801217 ± 0,00001878 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,85 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)55.7%
α (α emission)44.3%

159Hf

liczba masowa159
liczba neutronów87
względna masa atomowa
158,953995837 ± 0,000018049 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,2 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65%
α (α emission)35%

160Hf

liczba masowa160
liczba neutronów88
względna masa atomowa
159,950682728 ± 0,000010241 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.3%
α (α emission)0.7%

161Hf

liczba masowa161
liczba neutronów89
względna masa atomowa
160,950277927 ± 0,000025174 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,4 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.71%
α (α emission)0.29%

162Hf

liczba masowa162
liczba neutronów90
względna masa atomowa
161,947215526 ± 0,00000961 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,4 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.992%
α (α emission)0.008%

163Hf

liczba masowa163
liczba neutronów91
względna masa atomowa
162,947107211 ± 0,000027582 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Hf

liczba masowa164
liczba neutronów92
względna masa atomowa
163,944370709 ± 0,000016975 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
111 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Hf

liczba masowa165
liczba neutronów93
względna masa atomowa
164,944567 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
76 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Hf

liczba masowa166
liczba neutronów94
względna masa atomowa
165,94218 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,77 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Hf

liczba masowa167
liczba neutronów95
względna masa atomowa
166,9426 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,05 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Hf

liczba masowa168
liczba neutronów96
względna masa atomowa
167,940568 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,95 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)98%
e+ (positron emission)2%

169Hf

liczba masowa169
liczba neutronów97
względna masa atomowa
168,941259 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,24 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Hf

liczba masowa170
liczba neutronów98
względna masa atomowa
169,939609 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,01 ± 0,13 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

171Hf

liczba masowa171
liczba neutronów99
względna masa atomowa
170,940492 ± 0,000031 Da
g-factor
-0,19257142857143 ± 0,0034285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,1 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,46 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Hf

liczba masowa172
liczba neutronów100
względna masa atomowa
171,939449716 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,87 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

173Hf

liczba masowa173
liczba neutronów101
względna masa atomowa
172,940513 ± 0,00003 Da
g-factor
1,004 ± 0,014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,6 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Hf

liczba masowa174
liczba neutronów102
względna masa atomowa
173,940048377 ± 0,000002425 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,16 ± 0,12
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,4 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

175Hf

liczba masowa175
liczba neutronów103
względna masa atomowa
174,941511424 ± 0,00000245 Da
g-factor
-0,2708 ± 0,0036
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,65 ± 0,19 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,02
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

176Hf

liczba masowa176
liczba neutronów104
względna masa atomowa
175,941409797 ± 0,000001591 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,26 ± 0,7
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

177Hf

liczba masowa177
liczba neutronów105
względna masa atomowa
176,943230187 ± 0,000001514 Da
g-factor
0,226 ± 0,00025714285714286
abundancja naturalna
18,6 ± 0,16
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,37 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość-

178Hf

liczba masowa178
liczba neutronów106
względna masa atomowa
177,943708322 ± 0,000001519 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
27,28 ± 0,28
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

179Hf

liczba masowa179
liczba neutronów107
względna masa atomowa
178,945825705 ± 0,00000152 Da
g-factor
-0,14197777777778 ± 0,00031111111111111
abundancja naturalna
13,62 ± 0,11
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,79 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość+

180Hf

liczba masowa180
liczba neutronów108
względna masa atomowa
179,946559537 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
35,08 ± 0,33
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

181Hf

liczba masowa181
liczba neutronów109
względna masa atomowa
180,949110834 ± 0,000001527 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,39 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

182Hf

liczba masowa182
liczba neutronów110
względna masa atomowa
181,950563684 ± 0,000006619 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,9 ± 0,09 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

183Hf

liczba masowa183
liczba neutronów111
względna masa atomowa
182,953533203 ± 0,000032251 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,018 ± 0,002 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

184Hf

liczba masowa184
liczba neutronów112
względna masa atomowa
183,955448507 ± 0,000042625 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,12 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

185Hf

liczba masowa185
liczba neutronów113
względna masa atomowa
184,958862 ± 0,000069 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

186Hf

liczba masowa186
liczba neutronów114
względna masa atomowa
185,960897 ± 0,000055 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,6 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

187Hf

liczba masowa187
liczba neutronów115
względna masa atomowa
186,964573 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

188Hf

liczba masowa188
liczba neutronów116
względna masa atomowa
187,966903 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

189Hf

liczba masowa189
liczba neutronów117
względna masa atomowa
188,970853 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190Hf

liczba masowa190
liczba neutronów118
względna masa atomowa
189,973376 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Hf-crystal bar
Hafnium

historia

odkrywca lub wynalazcaDirk Coster, Georg von Hevesy
miejsce odkryciaDenmark
data odkrycia1923
etymologiaFrom Hafnia, the Latin name of Copenhagen.
wymowaHAF-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,000007 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000017 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000007 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3984
2p4.4012
2s18.8102
3d13.5702
3p21.0168
3s21.6885
4d36.476
4f39.7904
4p34.0704
4s33.0228
5d55.3805
5p52.415
5s50.167
6s62.8356